Archív kategorií: Materiály pre členov

Národné fórum údržby 2019


Vážení priatelia a priaznivci údržby,


Dovoľujeme si zaslať Vám pozvánku na devätnásty ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019.
Konferencia si od roku 2000 postupne vybudovala a drží štatút podujatia, na Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.


Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
Pozývame Vás na podujatie, kde spoznáte aktuálne trendy a progresívne metódy v údržbe, uvidíte nové produkty a riešenia, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku. Využite príležitosť na osobné stretnutia, podeľte sa o svoje skúsenosti a inšpirujte sa k nájdeniu nových riešení!
 

Pre členov SAFM sú dva vstupy bezplatné.

 

NFU_2019_Pozvanka_V01

NFU_2019_Prihlaska_na_konferenciu

NFU_2019_Rezervacia_ubytovania

Medzinárodná konferencia SES 2017

Vážení členovia,

 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v spolupráci so Slovenským jadrovým fórom si Vás dovoľujú srdečne pozvať na v poradí už štrnástu medzinárodnú konferenciu pre odborníkov z priemyslu, energetiky, školstva, štátnej správy, európskych a medzinárodných organizácií za prítomnosti ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, eurokomisára Maroša Šefčoviča, a iných významných osobností.

Konferencia s názvom SES 2017 (Secure energy supply) sa bude konať 30.11.2017 (štvrtok) v NH hoteli Gate one v Bratislave.

 

Jedná sa o podujatie na vysokej odbornej úrovni, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú politické špičky a odborníci v danej oblasti.

V prílohe emailu nájdete podrobný program ako aj prihlasovací formulár na konferenciu.

 

Valné Zhromaždenie členov SAFM

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Facility Managementu,

 

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 28. 11. 2017 o 15.30 v priestoroch Hotela Chopin Bratislava, Galvaniho 28 sa uskutoční Valné Zhromaždenie SAFM.

 

Ste srdečne vítaní.

 

Pre potvrdenie účasti prosíme otvoriť prílohu pozvánky a použiť preklik na prihlasovací formulár.

Vašu účasť prosíme potvrdiť najneskôr do 7. 11. 2017.

 

31.10.2017 stretnutie s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážený člen SAFM,

 

s ohľadom na pretrvávajúcu nespokojnosť podnikateľskej obce a samozrejme aj členskej základne AZZZ SR so stavom školstva v Slovenskej republike a s tým úzko súvisiacim akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily bola na zasadnutí Prezídia AZZZ SR konanom dňa 13. septembra 2017 vznesená požiadavka na pozvanie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zasadnutie Prezídia AZZZ SR. Na základe uvedeného pani ministerku AZZZ pozvalo na najbližšie zasadnutie Prezídia AZZZ SR s tým, že má záujem s ňou osobne prediskutovať témy týkajúce sa pohľadu zamestnávateľov na transformáciu odborného vzdelávania a prípravy ako aj na predstavenú reformu „Učiace sa Slovensko“, budovanie systému duálneho vzdelávania ako preferovanej voľby zamestnávateľov pri zabezpečovaní kvalifikovanej pracovnej sily, národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP“ ako nástroj na budovanie SDV na Slovensku, prepojenie vzdelávacieho systému na trh práce a rolu zamestnávateľov v tomto procese.

 

Pani ministerka pozvanie s potešením prijala, pričom sa vyjadrila, že sama mala v pláne takéto stretnutie zorganizovať. Najbližšie zasadnutie Prezídia AZZZ SR sa uskutoční v utorok 31. októbra 2017 v Bratislave, v priestoroch Slovenského plynárenského a naftového zväzu (areál SPP), Mlynské Nivy 44/a, Bratislava o 9:00 hod.

 

Pani ministerka prisľúbila účasť na diskusii od 10:00 hod.

 

 

Vážený člen SAFM,

 

účasť pani ministerky na zasadnutí Prezídia AZZZ SR považujeme za výbornú príležitosť odprezentovania postoja a názorov zamestnávateľov a podnikateľov, teda aj vás, na uvedené a súvisiace témy ako aj priestor na položenie Vašich otázok. Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o seriózny prístup a prípravu Vašich otázok k predmetnej problematike tak, aby bol naplnený účel účasti pani ministerky na zasadnutí prezídia.

Pokiaľ je to možné, Vaše otázky na pani ministerku by sme uvítali aj v písomnej forme ešte pred zasadnutím Prezídia AZZZ SR, a to najneskôr do 26.10.2017 na adresu safm@safm.sk Samozrejme v rámci diskusie bude možné položiť pani ministerke akékoľvek otázky k danej problematike.

 

Preto ak by ste prejavili záujem sa zúčastniť daného Prezídia ako reprezentant SAFM budeme nesmierne radi.

 

Vopred Vám ďakujem za prejavený záujem.

Jesenné číslo newslettra AZZZ Press

Vážení členovia, uverejňujeme  jesenné číslo newslettra AZZZ Press, v ktorom nájdete:

 

  • Medzinárodné sklárske sympózium
  • Starobylá Nitra privítala vodárov celého Slovenska
  • Čo s vodičmi verejnej dopravy?
  • K zmenám v príspevku na stravovanie treba pristupovať opatrne
  • Členovia AZZZ SR propagujú duál aj v lete
  • Smernica o vysielaní pracovníkov
  • Rozhovor s R. Maximom o trhu práce
  • Prezídium diskutovalo s L. Žitňanskou
  • Končí projekt Istrochem