Archív kategorií: Materiály pre členov

Vladimír Suchan, | Head CRES Slovakia | Vice President | Corporate Real Estate & Services Swiss Re Management AG

V oblasti Facility managementu pracujem už 18 rokov

Volám sa Vladimír Suchan a uchádzam sa o post vo vedení SAFM. V oblasti Facility managementu pracujem už 18 rokov.

 

Začal som pracovať vo FM na pozícii podateľňa v Citibank v Írsku, v Dubline. Moja kariéra v FM ma priviedla z tejto pozície do mojej súčasnej pozície vedúceho facility managementu v Swiss Re s viac ako 2000 zamestnancami v budove, kde sa ja a môj tím starame o celé priestory.

 

Počas svojej kariéry som viac ako 4 roky pracoval na strane poskytovateľa služieb a staral sa o viacerých klientov a ich priestory. Posledných 14 rokov som pracoval na strane klienta. Mal som to šťastie, že som mohol riadiť tímy na rôznych miestach, ktoré pracovali na projektoch od systémových a programových zmien až po rekonštrukcie a relokacie priestorov.

 

Rád by som do SAFM priniesol svoje skúsenosti, odbornosť a zanietenie o povolanie FM, ktoré je mojou vášňou.

 

Mojou ambíciou je priviesť viac členov z klientskej časti biznisu, aby obohatili SAFM o ich prístup a skúsenosti. Rád by som pomohol asociácii pridať do už dobre fungujúceho mixu profesionálov, aj dalších prezentujúcich z portfólia modernizácie a manažmentu kancelárií a obohatiť tak asociáciu o rôzne iné FM schopnosti, ktoré sú veľkou súčasťou facility managementu.

 

Facility management má mnoho úrovní údržby, modernizácie a prispôsobovania sa neustále sa meniacemu FM prostrediu a verím, že my ako združenie by sme mali byť v popredí týchto zmien a priniesť našim členom to najlepšie, čo im pomôže prispôsobiť sa a ukázať im cestu vpred.

Patrik Paleček, CFO / Finančný riaditeľ v spol. Reinoo

Už viac ako 20 rokov pôsobí v manažérskych pozíciach s rastúcou zodpovednosťou.

 Mal na starosti komplexne financie, projektové riadenie a optimalizácie procesov. Hlavné skúsenosti spočívajú v strategickom plánovaní, rozpočtoch a zlepšovaní procesov ako aj zavadzaní nových metód riadenia procesov.

Na súčasnej pozícii spadá do jeho pôsobnosti aj Facility a Property management spoločnosti Reinoo, a.s. s viac ako 50 000 m2 plochy administratívnych budov v Žiline, s LEED Gold a Platinum certifikáciou.

Vysoko seba disciplinovaný profesionál s orientáciou na zmeny, kolektív a integritou pre všetko čo robí.

 

Moje ciele v SAFM:

Z môjho pohľadu je doležité, aby SAFM bola leadrom aj garantom presadzovania nových trendov do Facility management a to najme:

 

1 .Integrácia nových technológii (napríklad IoT)

2. Vzdialený prístup a využitie “big data”

3. Udržateľnosť a zelené prístupy

4. Využitie a optimalizácia priestoru pre klientov aj FM

 

Taktiež, ako človek, ktorý ma skúsenosti z rôznych oblasti businessu, tak priniesť pohľady z oblasti finančnej, HR a IT do celkovej organizácie SAFM.

 

Filip Veselý., VE. Facility manažment Podnikové zariadenia, Werksanlagen, Facility & Maintenance

Za celú profesnú kariéru sa mi podarilo pracovať s inšpiratívnymi ľuďmi a bol som aktívny vo viacerých oblastiach technického zamerania. Pracoval som 2 roky v Írsku v projekčnej kancelárii pre výstavbu a modernizáciu budov (spoločnosť JRE Ltd.), 6 rokov v Českej Republike vo viacerých vedúcich pozíciách v oblasti konštrukcie, obchodu a vývoja produktu (spoločnosť OTIS) až napokon som sa dostal k súčasnému zamestnávateľovi Schaeffler Skalica, kde sa moja kariéra obohatila o témy Facility Managementu. Sprvoti som pôsobil v pozícii Projektového manažéra pre oblasť Maintenance and Facility po dobu 3 rokov, kde som využil silné skúsenosti z projektového riadenia, ktoré ma sprevádza celú kariéru.

 

Od roku 2017 pôsobím na pozícii Facility manažéra v Schaeffler Skalica, čo je rozsiahla a náročná pozícia. V mojom tíme vediem 60 ľudí, od inžinierov, projektových manažérov, technológov, cez vedúcich tímov a majstrov až po tímy údržby a obsluhy. Hospodárim ročne s balíkom cca 21 Mio€ a taktiež zastrešujem strategické investície do infraštruktúry, digitalizácie alebo výstavby (2,6 Mio€ za rok 2021). Dbám na to, aby služby a aktivity viedli napokon k spokojnému internému zákazníkovi a samozrejme aj k naplneniu očakávaní a cieľov zo strany stakeholderov.

 

Pozíciu v FM vnímam hlavne z pohľadu na rýchlo meniace sa celospoločenské priority ako kľúčovú, FM čelilo výzvam pandemickej situácie a implementovaných opatrení a náročné výzvy pred nami ležia aj v podobe cieľov v oblasti udržateľnosti, znižovania uhlíkovej stopy alebo Industrie 4.0.

 

Ponúkam svoje skúsenosti a vedomosti v prospech SAFM, v pozícii člena dozornej rady by som chcel podporovať procesy transparentnosti finančných tokov, chcel by som generovať konštruktívne diskusie na témy hodnota za peniaze a rád pomôžem aj so šírením našich aktivít medzi ďalších partnerov v oblasti FM. I naďalej chcem zostať aktívnym členom so zameraním sa na progresívne riešenia tém FM, chcel by som tiež navrhovať k odbornej diskusii projekty, ktoré majú reálne základy z praxe, ako aj ponúkam podporu v podobe stáží a tém pre študentov, ktorí by mali záujem ochutnať špecifiká facility manažmentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Škyrta, PhD., Head of HSE/IVS department spoločnosti bureau veritas slovakia spol. s r.o.

 

 

Môj technický background (inžinierske a doktorandské štúdium) je Environmentálne Inžinierstvo. Od roku 2007 sa aktívne venujem problematike ochrane životného prostredia, kde moja pracovná kariéra začala v spoločnosti NAFTA a.s. (líder v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, prevádzky podzemných zásobníkov) na pozícii Inžinier pre likvidácie starých environmentálnych záťaži a Technika OŽP. Následne moja pracovná kariéra pokračovala do spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o. (medzinárodný líder v oblasti sustainability poradenstva), kde som mal na starosti poskytovanie konzultačných služieb v oblasti trvalej udržateľnosti a QHSE.

 

V súčasnosti zastávam funkciu vedúceho oddelenia HSE/IVS v spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKI spol. s r.o., ktorá je medzinárodným lídrom v oblasti testovania, certifikácie a inšpekcií a tieto služby už poskytuje svojim klientom od roku 1828 https://group.bureauveritas.com/group/global-presence (segmenty ako napr. Transport infrastructure; Power and Utilities; Oil & Gas; Chemical & Petrochemical Industry; Processing industry (sugar, biofuels, paper etc.); Water supply and treatment; Waste collection and Waste management , treatment and processing). Mojou úlohou je komplexný rozvoj HSE&FM služieb (napr. LOTO., ergonómia, civilná ochrana) a zároveň s tým súvisiacich In-Service Inspection & Verification služieb (kontrola technických zariadení). Koordinujem a riadim tím interných a externých HSE&FM expertov, ktorých máme alokovaných v rámci rôznych lokálnych a zahraničných projektov (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Slovinsko). Zároveň som členom BV tímu na vývoj a rozvoj digitálnych nástrojov v rámci HSE&FM služieb. V rámci odbornej kvalifikácie disponujem IRCA certifikátom podľa normy ISO 9001:2015 na výkon externých auditov a certifikátmi podľa noriem IS0 14001, OHSAS 18001 a ISO50001 na výkon interných auditov. Počas svojej profesijnej kariéry som zrealizoval desiatky onsite auditov v pozícii HSE/FM projektového manažéra a HSE konzultanta.

 

Od 1.1.2021 v rámci BV Slovakia preberám pozíciu Riaditeľa divízie technických služieb, ktorá okrem vyššie uvedeného bude zastrešovať aj oblasť technických inšpekcií pre priemysel ako napr. CE marking poradenstvo, bezpečnosť strojných zariadení, project assistence management pre priemyselné projekty, lender monitoring a supervízia pre projekty financované finančnými inštitúciami, rozvoj IND služieb ako napr. Machinery Directive, PED, ATEX, NDT atď.).

 

Prečo som sa rozhodol kandidovať za člena predstavenstva SAFM? Možno vám napadne myšlienka prečo práve moja osoba, keď nemám za sebou priame osobné skúseností z oblasti FM služieb. Hlavný dôvod je ten, že by som bol rád, ak by sme spoločne v rámci SAFM začali budovať a rozvíjať strategickú myšlienku integrovanej bezpečnosti z pohľadu facility managementu. Bezpečnosť nás sprevádza na každom kroku a v každej etape životného cyklu budov resp. technológii. 

 

 

 

 

V danom smere sme už podnikli aj reálne kroky, kde sme rozbehli spoluprácu s STU Bratislava, Materiálovo-technologickou fakultou v Trnave (Ústav Integrovanej bezpečnosti), kde sme ich budúcim absolventom na danú tému pripravili prednášku. Takto sme začali s postupným prepojením akademického prostredia s praxou a tak si začali vychovávať budúcich FM/HSE kolegov. Ďalšie možné témy v rámci ich študijného harmonogramu máme dohodnuté k follow-up diskusii. Takže aj tu viem byť nápomocný v prepájaní aktivít/stratégie SAFM a akademického prostredia.

 

Ďalšou mojou ambíciou je, aby sme spoločne v rámci SAFM vytvorili odborný priestor/platformu, kde bude mať rola Facility Managera pevnú pozíciu v jednotlivých fázach investičného projektu (fáza návrhu + fáza realizačná + fáza prevádzková) tzn. prepojenie Investor / Projektant / Zhotoviteľ + Dodávatelia / Vlastník / Prevádzkovateľ. V takejto funkčnej schéme bude mať Facility Manager dostatočný priestor aj pre spoluprácu a získavanie vstupov na vytváranie manuálu pre svoju prevádzku a údržbu.

 

 

 

 

Verím, že prostredníctvom nášho firemného členstva v SAFM a mojím možným členstvom v predstavenstve, dokážeme FM odvetviu zabezpečiť silnejšiu pozíciu a odborne vyzdvihnúť prepojenie a prieniky medzi HSE a FM sférou.

 

 

Motto: „Development of #HSE #FacilityManagement culture with using suitable tools for clients growing and building of trust.“

Ing. Miroslav Kukla, konateľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

 

Od roku 1996 sa aktívne venujem problematike obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov. V súčasnosti zastávam funkciu konateľa v spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov na budovách (okien, dverí, fasád, svetlíkov, automatických dverí a pod.).

 

 

V roku 2015 som absolvoval akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „ Správa a údržba budov – Facility management“ a od roku 2016 aktívne pôsobím v tíme prednášateľov na STU v akreditovanom ďalšom vzdelávaní „Správa bytového fondu“.

 

V Slovenskej Asociácii Facility Managementu (SAFM) pôsobím od roku 2015 a aktuálne som tretí rok členom jej predstavenstva.

 

Moje rozhodnutie a záujem pracovať v predstavenstve spred troch rokov bolo nezištné s úprimnou snahou prispieť svojimi skúsenosťami a aktívnou činnosťou k pozdvihnutiu facillity manažmentu (FM) na Slovensku. Nebolo to vždy jednoduché ale som presvedčený, že asociácia za posledné obdobie získala nielen väčšiu ekonomickú stabilitu ale dokázala aj svoje smerovanie prispôsobiť aktuálnym trendom. Svedčí o tom činnosť v jednotlivých oblastiach ako je vzdelávanie, povedomie a váha v AZZZ, vlastná konferencia, SAFM guide ako jediný ucelený informačný a analytický dokument FM na Slovensku a pod.

 

Myslím si, že jednotlivé témy sú dobre rozpracované ale zároveň je tu ešte veľa práce do budúcnosti pre ich dokončenie. Som človek, ktorý nerád necháva veci nedokončené a preto sa znovu uchádzam o členstvo v predstavenstve SAFM.   

 

Verím, že prostredníctvom SAFM ako jedinej asociácie ktorá zastrešuje FM na Slovensku dokážeme postupne tomuto odvetviu zabezpečiť dôležitosť a pozíciu ktorú si zaslúži a zároveň aj svojim členom poskytnúť dostatočnú podporu v ich pôsobení.

Národné fórum údržby 2019


Vážení priatelia a priaznivci údržby,


Dovoľujeme si zaslať Vám pozvánku na devätnásty ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019.
Konferencia si od roku 2000 postupne vybudovala a drží štatút podujatia, na Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.


Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
Pozývame Vás na podujatie, kde spoznáte aktuálne trendy a progresívne metódy v údržbe, uvidíte nové produkty a riešenia, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku. Využite príležitosť na osobné stretnutia, podeľte sa o svoje skúsenosti a inšpirujte sa k nájdeniu nových riešení!
 

Pre členov SAFM sú dva vstupy bezplatné.

 

NFU_2019_Pozvanka_V01

NFU_2019_Prihlaska_na_konferenciu

NFU_2019_Rezervacia_ubytovania

Medzinárodná konferencia SES 2017

Vážení členovia,

 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v spolupráci so Slovenským jadrovým fórom si Vás dovoľujú srdečne pozvať na v poradí už štrnástu medzinárodnú konferenciu pre odborníkov z priemyslu, energetiky, školstva, štátnej správy, európskych a medzinárodných organizácií za prítomnosti ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, eurokomisára Maroša Šefčoviča, a iných významných osobností.

Konferencia s názvom SES 2017 (Secure energy supply) sa bude konať 30.11.2017 (štvrtok) v NH hoteli Gate one v Bratislave.

 

Jedná sa o podujatie na vysokej odbornej úrovni, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú politické špičky a odborníci v danej oblasti.

V prílohe emailu nájdete podrobný program ako aj prihlasovací formulár na konferenciu.

 

Valné Zhromaždenie členov SAFM

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Facility Managementu,

 

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 28. 11. 2017 o 15.30 v priestoroch Hotela Chopin Bratislava, Galvaniho 28 sa uskutoční Valné Zhromaždenie SAFM.

 

Ste srdečne vítaní.

 

Pre potvrdenie účasti prosíme otvoriť prílohu pozvánky a použiť preklik na prihlasovací formulár.

Vašu účasť prosíme potvrdiť najneskôr do 7. 11. 2017.