Vladimír Suchan, | Head CRES Slovakia | Vice President | Corporate Real Estate & Services Swiss Re Management AG

V oblasti Facility managementu pracujem už 18 rokov

Volám sa Vladimír Suchan a uchádzam sa o post vo vedení SAFM. V oblasti Facility managementu pracujem už 18 rokov.

 

Začal som pracovať vo FM na pozícii podateľňa v Citibank v Írsku, v Dubline. Moja kariéra v FM ma priviedla z tejto pozície do mojej súčasnej pozície vedúceho facility managementu v Swiss Re s viac ako 2000 zamestnancami v budove, kde sa ja a môj tím starame o celé priestory.

 

Počas svojej kariéry som viac ako 4 roky pracoval na strane poskytovateľa služieb a staral sa o viacerých klientov a ich priestory. Posledných 14 rokov som pracoval na strane klienta. Mal som to šťastie, že som mohol riadiť tímy na rôznych miestach, ktoré pracovali na projektoch od systémových a programových zmien až po rekonštrukcie a relokacie priestorov.

 

Rád by som do SAFM priniesol svoje skúsenosti, odbornosť a zanietenie o povolanie FM, ktoré je mojou vášňou.

 

Mojou ambíciou je priviesť viac členov z klientskej časti biznisu, aby obohatili SAFM o ich prístup a skúsenosti. Rád by som pomohol asociácii pridať do už dobre fungujúceho mixu profesionálov, aj dalších prezentujúcich z portfólia modernizácie a manažmentu kancelárií a obohatiť tak asociáciu o rôzne iné FM schopnosti, ktoré sú veľkou súčasťou facility managementu.

 

Facility management má mnoho úrovní údržby, modernizácie a prispôsobovania sa neustále sa meniacemu FM prostrediu a verím, že my ako združenie by sme mali byť v popredí týchto zmien a priniesť našim členom to najlepšie, čo im pomôže prispôsobiť sa a ukázať im cestu vpred.