Ochrana osobných údajov

Úvod

V týchto zásadách sa uvádza, aké informácie môže občianske združenie Slovenská asociácia facility managementu zhromažďovať v rámci používania služieb, ktoré poskytujeme, a ako ich zhromažďujeme a používame. V týchto zásadách sa uvádzajú aj opatrenia, ktoré prijímame na ochranu vášho súkromia, a spôsoby kontaktovania v prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa ochrany údajov.

 

Témy zásad

  • Časť A – Osobné údaje
  • Časť B – Deti do 18 rokov
  • Časť C – Zhromažďované pasívne informácie
  • Časť D – Súbory cookie a internetové značky
  • Časť E – Dobrovoľne poskytované aktívne informácie
  • Časť F – Trvanie spracúvania
  • Časť G – Vaše práva
  • Časť H – Bezpečnosť a dôvernosť
  • Časť I –  Zmeny
  • Časť J – Kontaktné údaje

 

Časť A: Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o fyzickej osobe, ktoré umožňujú určenie jej totožnosti. Osobné údaje zahŕňajú informácie ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo osoby a môžu zahŕňať IP adresu vášho počítača.

 

Nebudeme aktívne zhromažďovať osobné údaje o vás, ak nám ich dobrovoľne neposkytnete. Vždy máte možnosť nekontaktovať nás e-mailom, nezúčastniť sa prieskumu alebo nezadať žiadne osobné údaje na našich webových stránkach. Vaša voľba nezúčastňovať sa týchto aktivít online nenaruší vašu schopnosť prehliadania našich webových stránok a čítania a sťahovania informácií poskytovaných na našich stránkach.

 

Budeme pasívne zhromažďovať osobné údaje od vás len z vašej návštevy našich webových stránok. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré budeme zhromažďovať, nájdete v častiach C a D nižšie.

 

Časť B: Deti do 18 rokov

Tieto stránky nie sú určené deťom do osemnásť (18) rokov a na týchto stránkach sa vedome nezhromažďujú údaje umožňujúce určenie totožnosti od detí.

 

Časť C: Zhromažďované pasívne informácie

Ide o informácie, ktoré sú pasívne zhromažďované počas vašej návštevy našich webových stránok. Tieto informácie sa používajú na pomoc pri porozumení tomu, ako sa naše stránky používajú, aby sme mohli neustále vylepšovať ich obsah, výkon, vhodnosť a užitočnosť. Zhromažďujeme dva druhy pasívnych informácií: navigačné údaje a informácie o zariadení.

 

Navigačné údaje:

Navigačné údaje zahŕňajú súbory denníka a údaje o postupnosti klikania. Navigačné údaje dokážu identifikovať webový prehliadač a operačný systém používateľa, kedy a na ako dlho používateľ navštívil webové stránky, ktoré stránky používateľ zobrazil na webových stránkach, a adresu webových stránok, ktoré používateľ navštívil predtým.

 

Tieto informácie zhromažďujeme a používame na spravovanie webových stránok, zlepšovanie ich obsahu a vyhotovovanie súhrnných štatistík na marketingové a výskumné účely.

 

Informácie o zariadení:

Informácie o zariadení zahŕňajú vašu IP adresu, hardvérový model, verziu operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla.

 

Tieto informácie zhromažďujeme na priradenie vašich identifikátorov zariadenia alebo telefónneho čísla s vaším účtom.

 

Časť D: Súbory cookie a internetové značky

Na poskytovanie služieb online používateľom používame súbory „cookie“ a podobné súbory na prispôsobenie vášho prehliadania našich stránok. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré webový prehliadač na žiadosť webových stránok prenáša do počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia používateľa. Súbory cookie možno rozdeliť do dvoch širokých kategórií:

 

●     Súbory cookie relácie – tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam prepojiť akcie používateľa počas relácie prehľadávania. Súbory cookie relácie sú preto dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky súbory cookie relácie odstránia. Súbory cookie relácie sa používajú na pomoc pri navigácii na webových stránkach a na zhromažďovanie štatistických informácií. Typickým príkladom je funkcia nákupného košíka, kde webové stránky ukladajú údaje o nákupnom košíku počas procesu platenia v pokladni.

 

●     Trvalé súbory cookie – tieto súbory cookie zostávajú v počítači alebo zariadení počas časového obdobia určenom v samotnom súbore cookie. Sú aktivované zakaždým, keď navštívite webové stránky, ktoré vytvorili konkrétny súbor cookie. Trvalé súbory cookie taktiež pomáhajú pri navigovaní na webových stránkach a zhromažďovaní štatistických informácií a používajú sa aj na prispôsobenie webových stránok pre používateľa, napríklad na ukladanie hesiel a nastavení, aby ich používatelia nemuseli zadávať pri každej návšteve webových stránok. Typickým príkladom je funkcia automatického prihlásenia alebo „zapamätať si ma“ po prvej registrácii na webových stránkach.

 

Funkčné súbory cookie (trvalé)

 

Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam pamätať si informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok, a príslušné voľby (napríklad používateľské meno, položky vložené do nákupného košíka a naposledy prezerané produkty). Súbory cookie umožňujú našim stránkam vylepšovať služby, ktoré vám poskytujeme (ako aj poskytovať určitý stupeň prispôsobenia na našich webových stránkach).

 

V súlade s nariadeniami ES musíme získať váš súhlas na prenos týchto súborov cookie do vášho počítača alebo zariadenia a používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s tým, že môžeme prenášať tieto súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia.

 

Súbory cookie výkonu (relácie)

 

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky, ako je napríklad odkazujúca doména, frekvencia návštev konkrétnych webových stránok a čas, ktorý používatelia strávili každou návštevou našich webových stránok. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie umožňujúce určiť totožnosť konkrétnej osoby a zhromaždené údaje sú anonymné. Tieto súbory cookie používame na monitorovanie služieb poskytovaných prostredníctvom našich webových stránok a na vylepšenia webových stránok ako celku.

 

V súlade s nariadeniami ES musíme získať váš súhlas na prenos týchto súborov cookie do vášho počítača alebo zariadenia a používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s tým, že môžeme prenášať tieto súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia.

 

Ďalšie typy súborov cookie, ako sú napríklad „presmerovacie“, „behaviorálne“ alebo bannerová reklama

 

Spolupracujeme s vybranými externými reklamnými spoločnosťami, ktoré môžu ukladať súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia počas vašej návštevy na našich webových stránkach. Tieto reklamné spoločnosti využívajú informácie zhromaždené v týchto súboroch cookie na zobrazovanie reklamy relevantnej pre vás a vaše záujmy.

 

V prípade súborov cookie ukladaných externými tretími stranami (Google Analytics) si prečítajte vyhlásenia týchto strán na ich webových stránkach. Vezmite prosíme do úvahy, že nemáme žiaden vplyv na obsah týchto vyhlásení, ani na obsah súborov cookie týchto tretích strán: Súbory cookie služby Google Analytics.

 

Ďalšie typy súborov cookie používané na týchto stránkach:

 

Google (Analytics, AdWords Conversion, AdWords User Lists, Audiences, Dynamic Remarketing)

 

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, t. j. textové súbory uložené v počítači, ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam budú uložené. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie v mene prevádzkovateľa týchto stránok na účely vyhodnocovania vášho používania webových stránok, vypracúvania správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto údaje preniesť tretím stranám, ak sa to vyžaduje zo zákona alebo ak takáto tretia strana spracúva tieto informácie v mene spoločnosti Google.

 

IP adresa sa nebude spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré spoločnosť Google uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť zmenou nastavení prehliadača, no chceme podotknúť, že v takom prípade pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Používaním týchto stránok súhlasíte so spracúvaním vašich údajov spoločnosťou Google uvedeným spôsobom a na uvedené účely.

 

Zhromažďovanie a ukladanie údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinkom v budúcnosti. Pokiaľ ide o aktuálnu diskusiu o používaní analytických nástrojov s úplnými IP adresami, chceme podotknúť, že tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp ()“ a IP adresy sa spracúvajú skrátené, aby sa zaručilo, že nikto nebude môcť určiť vašu totožnosť.

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Vyjadrenie nesúhlasu pre službu Google Analytics.

https://policies.google.com/privacy

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Vaše povolenie:

Pri vašej prvej návšteve našich stránok sa zobrazí výzva na súhlas s naším používaním jednotlivých druhov súborov cookie. Pre každú kategóriu môžete používanie súborov cookie prijať alebo zamietnuť. Nastavenia súborov cookie pre naše webové stránky môžete kedykoľvek zmeniť a týmto spôsobom odvolať svoje povolenie.

 

Ako ovládať a odstrániť súbory cookie

Majte prosím na pamäti, že zakázanie súborov cookie môže spôsobiť, že niektoré vlastnosti a funkcie našich webových stránok vám nebudú fungovať.

 

V ponuke Pomocník na paneli s ponukami vo väčšine prehliadačov sa dozviete, ako zabrániť prehliadaču prijímať nové súbory cookie, ako nastaviť, aby prehliadač zobrazil výzvu pri prijatí nového súboru cookie a ako úplne zakázať súbory cookie.

 

Internetové značky

Internetové značky (známe aj ako jednopixelové obrázky GIF, priehľadné obrázky GIF, neviditeľné obrázky GIF a obrázky GIF 1×1) sú podobné ako súbory cookie, ale sú menšie a používajú sa na zhromažďovanie údajov ako IP adresa a typ prehliadača v počítači používateľa. Tieto informácie používame na monitorovanie aktivity na účely budúceho zlepšovania našich webových stránok.

 

Časť E: Dobrovoľne poskytované aktívne informácie

Okrem pasívnych informácií zhromažďovaných, ako je uvedené vyššie, tieto webové stránky aktívne zhromažďujú informácie, ako ich dobrovoľne zadáte pri určitých požiadavkách na týchto webových stránkach. Niektoré zhromažďované informácie sú osobné alebo jedinečné pre vás (pozri Časť A: Osobné údaje). Osobné údaje zhromažďujeme od osôb registrujúcich sa na stránkach a od návštevníkov stránok na dobrovoľnom základe. Návštevníci nie sú povinní uviesť tieto informácie.

 

Ak počas návštevy niektorej z našich webových stránok vyplníte formulár, odošlete e-mail alebo uskutočníte nejakú inú transakciu, tieto webové stránky môžu zhromažďovať vaše meno, názov spoločnosti, pracovnú adresu, pracovnú e-mailovú adresu, pracovné telefónne číslo, pracovné faxové číslo, odvetvie priemyslu,

 

Osobné údaje sa aktívne zhromažďujú pri dobrovoľnej návšteve týchto webových stránok prostredníctvom nasledujúcich činností:

●     Odoslanie e-mailu alebo vyplnenie a odoslanie formulára „kontaktujte nás“. V takom prípade môžeme používať informácie, ktoré poskytnete, na rôzne účely vrátane odpovedania na váš e-mail alebo na získanie podrobnejšieho obrazu o našich používateľoch.

●     Odoslanie formulára žiadosti o Prihlásenie sa na Pan-európsku FM certifikáciu. Informácie uvedené v tomto formulári použijeme na odpovedanie na váš email alebo informácie o organizovaní certifikácie a workshopu, skontaktovanie sa a prípadné zmeny termínov.

 

Ďalšie interné použitia osobných údajov

 

Využitím právneho rámca oprávnených záujmov budeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používať aj na to, aby sme vám poskytovali informácie o  službách a aktivitách, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať, ak v nastaveniach neuvediete, že si takéto informácie neželáte dostávať. Ak si želáte nedostávať od nás takéto druhy informácií, kontaktujte nás jedným z mnohých spôsobov uvedených v časti G – Vaše práva.

 

Keď sa na nás obrátite prostredníctvom našich webových stránok , môžeme si ponechať záznam o vašej komunikácii na pomoc pri riešení prípadných problémov, ktorým môžete čeliť. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na informovanie o našich službách, napríklad na oznámenia o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa profilovanie, ani nebudete cieľom automatizovaných rozhodnutí.

 

Pred použitím informácií na iné účely, než sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, vás požiadame o súhlas.

 

Zverejnenie alebo spracúvanie osobných údajov, ako sa predpokladá v týchto zásadách, môže byť strane alebo stranou mimo vašej jurisdikcie. Na spĺňanie našich zmluvných záväzkov poskytovať vám prispôsobené produkty môžeme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom týchto stránok, prenášať svojim pridruženým spoločnostiam a iným tretím stranám uvedeným v týchto zásadách, ktoré sa (všetky alebo niektoré) môžu nachádzať v zahraničných jurisdikciách, ktoré nemusia poskytovať „primeranú ochranu“ osobných údajov, ale s ktorými sme uzavreli dohody o záväzných firemných pravidlách alebo štandardné zmluvné dohody.

 

Externé používanie dobrovoľne poskytnutých informácií

 

Majte prosím na pamäti, že existujú prípady, kedy zdieľame vaše dobrovoľne poskytnuté informácie s tretími stranami s cieľom splniť vašu požiadavku.

 

Podobne ako mnohé iné spoločnosti poskytujúce produkty a služby, aj my môžeme využívať iné spoločnosti a osoby na vykonávanie konkrétnych činností v našom mene. Príklady okrem iného zahŕňajú:; doručovanie pošty a e-mailov; kontrola správnosti adries;  výskumy s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb alebo ponúk vrátane prieskumov spokojnosti; alebo organizáciu našich aktivít vrátane kontaktovania Vás. Títo poskytovatelia majú prístup k informáciám, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich funkcií, ale majú prísne zakázané používať ich na akékoľvek iné účely. Kedykoľvek však môžete „vyjadriť výslovný nesúhlas“ s takýmto používaním vašich dobrovoľne poskytnutých informácií, môže to však mať za následok, že vám nebudeme môcť poskytovať vhodné služby a spracúvať vaše objednávky (pozri časť G – Vaše práva).

 

Využitím právneho rámca oprávnených záujmov môžeme používať vaše osobné údaje na to, aby sme vám ponúkali produkty a služby iných tretích strán, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať, alebo môžeme vaše osobné údaje poskytnúť dôkladne overeným a vybraným tretím stranám na marketingové účely. Ak už nechcete dostávať takéto marketingové materiály, v časti G – Vaše práva nájdete spôsoby, ako nás kontaktovať so svojou požiadavkou.

 

Časť F: Trvanie spracúvania

Vaše osobné údaje budeme ukladať a spracúvať počas potrebného obdobia v závislosti od účelov spracúvania, zmluvného vzťahu medzi nami a tak, aby sme dodržiavali zákony a právne predpisy týkajúce sa uchovávania údajov.

 

Časť G: Vaše práva

 

Ľudia mávajú rôzne obavy o osobné údaje. Naším cieľom je zreteľne informovať o tom, aké informácie zhromažďujeme, aby ste sa mohli zmysluplne rozhodnúť, ako sa tieto údaje budú používať. Z tohto dôvodu vás informujeme o nasledujúcich právach, ktoré máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi:

 

Právo na prístup a právo na získanie kópie:

Máte právo kedykoľvek voľne získať prístup k svojim osobným údajom, ako aj byť informovaní o účele nášho spracúvania týchto údajov.

 

Právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie:

Máte možnosť výberu, či svoje osobné údaje budete s nami zdieľať. Takisto máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ nám to nezabraňuje v plnení si akýchkoľvek zmluvných záväzkov. Beriete na vedomie, že odmietnutie zdieľania údajov alebo žiadosť o vymazanie týchto údajov spôsobí, že vám nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo produkty. Takisto môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

 

Právo namietať:

Máte tiež právo namietať voči používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Právo na prenosnosť údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov.

 

Právo na zrušenie súhlasu:

Ak je spracúvanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas odvolať.

 

Uplatňovanie svojich práv:

Svoje práva môžete uplatňovať kontaktovaním nás nasledujúcimi spôsobmi:

●     E-mailom: safm@safm.sk

 

Požiadavky na zrušenie súhlasu so zasielaním e-mailov môžete zadať aj priamo v každom e-maile.

 

Časť H: Bezpečnosť a dôvernosť

Prijali sme bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vhodné na technickej aj organizačnej úrovni na zabránenie náhodnému zničeniu, strate, falšovaniu, úprave, neoprávnenému prístupu alebo oznamovaniu osobných údajov tretej strane, ako aj neoprávnenému spracúvaniu týchto údajov.

 

Usilovne sa snažíme chrániť našu organizáciu a našich používateľov pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenými úpravami, zverejnením alebo zničením informácií vo svojej držbe. Predovšetkým:

●     Mnohé naše služby šifrujeme pomocou protokolu SSL.

●     Pri prístupe k vášmu účtu na našich webových stránkach sa môže vyžadovať dvojstupňové overenie.

 

Žiadnym spôsobom nezodpovedáme za priame či nepriame škody spôsobené neoprávneným alebo nesprávnym používaním osobných údajov treťou stranou.

 

Za každých okolností by ste mali dodržiavať bezpečnostné zvyklosti, napríklad zabrániť neoprávnenému prístupu k svojim prihlasovacím údajom a prístupovému kódu. Ste výlučne zodpovední za používanie našich webových stránok vo svojom počítači, za svoju IP adresu a identifikačné údaje, ako aj za ich dôvernosť.

 

Časť I: Zmeny

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu občas zmeniť. Neobmedzíme rozsah vašich práv podľa týchto zásad ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke a v prípade významných zmien poskytneme výraznejšie oznámenie (vrátane, v prípade niektorých služieb, e-mailového upozornenia na zmeny zásad ochrany osobných údajov). Predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov ponecháme v archíve, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť.

 

Časť K: Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa našich zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese safm@safm.sk