Ing. Miroslav Kukla, konateľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

 

Od roku 1996 sa aktívne venujem problematike obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov. V súčasnosti zastávam funkciu konateľa v spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov na budovách (okien, dverí, fasád, svetlíkov, automatických dverí a pod.).

 

 

V roku 2015 som absolvoval akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „ Správa a údržba budov – Facility management“ a od roku 2016 aktívne pôsobím v tíme prednášateľov na STU v akreditovanom ďalšom vzdelávaní „Správa bytového fondu“.

 

V Slovenskej Asociácii Facility Managementu (SAFM) pôsobím od roku 2015 a aktuálne som tretí rok členom jej predstavenstva.

 

Moje rozhodnutie a záujem pracovať v predstavenstve spred troch rokov bolo nezištné s úprimnou snahou prispieť svojimi skúsenosťami a aktívnou činnosťou k pozdvihnutiu facillity manažmentu (FM) na Slovensku. Nebolo to vždy jednoduché ale som presvedčený, že asociácia za posledné obdobie získala nielen väčšiu ekonomickú stabilitu ale dokázala aj svoje smerovanie prispôsobiť aktuálnym trendom. Svedčí o tom činnosť v jednotlivých oblastiach ako je vzdelávanie, povedomie a váha v AZZZ, vlastná konferencia, SAFM guide ako jediný ucelený informačný a analytický dokument FM na Slovensku a pod.

 

Myslím si, že jednotlivé témy sú dobre rozpracované ale zároveň je tu ešte veľa práce do budúcnosti pre ich dokončenie. Som človek, ktorý nerád necháva veci nedokončené a preto sa znovu uchádzam o členstvo v predstavenstve SAFM.   

 

Verím, že prostredníctvom SAFM ako jedinej asociácie ktorá zastrešuje FM na Slovensku dokážeme postupne tomuto odvetviu zabezpečiť dôležitosť a pozíciu ktorú si zaslúži a zároveň aj svojim členom poskytnúť dostatočnú podporu v ich pôsobení.