Kontakt

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU

Cukrová 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika
TEL.: +421 903 755 600
IČO: 42 170 583

DIČ:2023520114

IČO DPH:SK2023520114


Bankové spojenie: SK57 1100 0000 0026 2873 5853

e-mail: safm@safm.sk

Napíšte nám správu