Filip Veselý., VE. Facility manažment Podnikové zariadenia, Werksanlagen, Facility & Maintenance

Za celú profesnú kariéru sa mi podarilo pracovať s inšpiratívnymi ľuďmi a bol som aktívny vo viacerých oblastiach technického zamerania. Pracoval som 2 roky v Írsku v projekčnej kancelárii pre výstavbu a modernizáciu budov (spoločnosť JRE Ltd.), 6 rokov v Českej Republike vo viacerých vedúcich pozíciách v oblasti konštrukcie, obchodu a vývoja produktu (spoločnosť OTIS) až napokon som sa dostal k súčasnému zamestnávateľovi Schaeffler Skalica, kde sa moja kariéra obohatila o témy Facility Managementu. Sprvoti som pôsobil v pozícii Projektového manažéra pre oblasť Maintenance and Facility po dobu 3 rokov, kde som využil silné skúsenosti z projektového riadenia, ktoré ma sprevádza celú kariéru.

 

Od roku 2017 pôsobím na pozícii Facility manažéra v Schaeffler Skalica, čo je rozsiahla a náročná pozícia. V mojom tíme vediem 60 ľudí, od inžinierov, projektových manažérov, technológov, cez vedúcich tímov a majstrov až po tímy údržby a obsluhy. Hospodárim ročne s balíkom cca 21 Mio€ a taktiež zastrešujem strategické investície do infraštruktúry, digitalizácie alebo výstavby (2,6 Mio€ za rok 2021). Dbám na to, aby služby a aktivity viedli napokon k spokojnému internému zákazníkovi a samozrejme aj k naplneniu očakávaní a cieľov zo strany stakeholderov.

 

Pozíciu v FM vnímam hlavne z pohľadu na rýchlo meniace sa celospoločenské priority ako kľúčovú, FM čelilo výzvam pandemickej situácie a implementovaných opatrení a náročné výzvy pred nami ležia aj v podobe cieľov v oblasti udržateľnosti, znižovania uhlíkovej stopy alebo Industrie 4.0.

 

Ponúkam svoje skúsenosti a vedomosti v prospech SAFM, v pozícii člena dozornej rady by som chcel podporovať procesy transparentnosti finančných tokov, chcel by som generovať konštruktívne diskusie na témy hodnota za peniaze a rád pomôžem aj so šírením našich aktivít medzi ďalších partnerov v oblasti FM. I naďalej chcem zostať aktívnym členom so zameraním sa na progresívne riešenia tém FM, chcel by som tiež navrhovať k odbornej diskusii projekty, ktoré majú reálne základy z praxe, ako aj ponúkam podporu v podobe stáží a tém pre študentov, ktorí by mali záujem ochutnať špecifiká facility manažmentu.