Členstvo

SAFM je profesijná organizácia. Našimi členmi sú odborníci a profesionáli, pôsobiaci v oblasti podporných procesov firiem, riadenia budov a organizácie prevádzky.

 

Všetci členovia dobrovoľne a hrdo dodržiavajú Etický kódex člena SAFM.