Je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi Facility Managementu

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NAŠA ČINNOSŤ

Aktuality

Elektromobilita

Jedna z diskutovaných tém, ktoré momentálne rezonujú v spoločnosti. Aké sú možnosti financovania s čo v praxi znamená inteligentné nabíjanie?

rozvojový workshop Projektový management v FM

Byť vynikajúcim projektovým manažérom sa v FM oplatí! Potrebujete sa zlepšiť v oblasti projektového managementu?

12. máj. 2021 – Svetový deň FM

World FM Day Aj segment Facility Managementu má svoj Svetový deň, 12. máj 2021.   Týmto dňom vyjadrujeme uznanie všetkým odborníkom, ktorí sa tejto oblasti aktívne venujú, šíria osvetu a prispievajú k budovaniu kvality  FM.

Kvalitné vnútorné pracovné prostredie

Nový bezplatný ONLINE webinár

Už 12 rokov s vami a pre vás

SAFM oslavuje 12. narodeniny