KODYS SLOVENSKO® pôsobí už od roku 1995


Predstavujeme nášho člena Kodys Slovensko, s.r.o.


chevron_right

Dni Facility Managementu 2019


Máme úspešne za sebou. Ďakujeme.


chevron_right

Jedinečná publikácia o stave FM na Slovensku


Objednajte si adresár firiem FM za 9,95 EUR.


chevron_right

Domov

Stručne o nás

Slovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.