Jedinečná publikácia o stave FM na Slovensku


Objednajte si adresár firiem FM za 2,95 EUR.


chevron_right

Dni Facility Managementu 2019


Staňte sa účastníkom 8. ročníka Dni FM 2019


chevron_right

2 % z vašich daní


v prospech Facility Managementu


chevron_right

Domov

Stručne o nás

Slovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.