Máte už lístok na konferenciu Dni FM 2020?


Využite špeciálnu cenu na kúpu vstupeniek


chevron_right

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.


Predstavujeme nášho nového člena SAFM


chevron_right

Darujte nám 2% z daní


Podporíte aktivity vo Facility Managemente


chevron_right

Domov

Stručne o nás

Slovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.