Zo zámku do areálu X-BIONIC®


Nové miesto konania konferencie Dni FM 2020


chevron_right

Funkčnosť a variabilita kancelárií


Roman Macko na Dni FM 2020, 29. 9. 2020


chevron_right

Smart riešenia pre moderný a efektívny facility management


Matúš Jenčík a Roman Jedvoruch na Dni FM 2020, 29. 9. 2020


chevron_right

Hygiena a dezinfekcia fogáciou


Jiří Jelínek na Dni FM 2020, 29. 9. 2020


chevron_right

Domov

Stručne o nás

Slovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

Slovenská asociácia facility managementu je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.