Ing. Peter Škyrta, PhD., Head of HSE/IVS department spoločnosti bureau veritas slovakia spol. s r.o.

 

 

Môj technický background (inžinierske a doktorandské štúdium) je Environmentálne Inžinierstvo. Od roku 2007 sa aktívne venujem problematike ochrane životného prostredia, kde moja pracovná kariéra začala v spoločnosti NAFTA a.s. (líder v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, prevádzky podzemných zásobníkov) na pozícii Inžinier pre likvidácie starých environmentálnych záťaži a Technika OŽP. Následne moja pracovná kariéra pokračovala do spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o. (medzinárodný líder v oblasti sustainability poradenstva), kde som mal na starosti poskytovanie konzultačných služieb v oblasti trvalej udržateľnosti a QHSE.

 

V súčasnosti zastávam funkciu vedúceho oddelenia HSE/IVS v spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKI spol. s r.o., ktorá je medzinárodným lídrom v oblasti testovania, certifikácie a inšpekcií a tieto služby už poskytuje svojim klientom od roku 1828 https://group.bureauveritas.com/group/global-presence (segmenty ako napr. Transport infrastructure; Power and Utilities; Oil & Gas; Chemical & Petrochemical Industry; Processing industry (sugar, biofuels, paper etc.); Water supply and treatment; Waste collection and Waste management , treatment and processing). Mojou úlohou je komplexný rozvoj HSE&FM služieb (napr. LOTO., ergonómia, civilná ochrana) a zároveň s tým súvisiacich In-Service Inspection & Verification služieb (kontrola technických zariadení). Koordinujem a riadim tím interných a externých HSE&FM expertov, ktorých máme alokovaných v rámci rôznych lokálnych a zahraničných projektov (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Slovinsko). Zároveň som členom BV tímu na vývoj a rozvoj digitálnych nástrojov v rámci HSE&FM služieb. V rámci odbornej kvalifikácie disponujem IRCA certifikátom podľa normy ISO 9001:2015 na výkon externých auditov a certifikátmi podľa noriem IS0 14001, OHSAS 18001 a ISO50001 na výkon interných auditov. Počas svojej profesijnej kariéry som zrealizoval desiatky onsite auditov v pozícii HSE/FM projektového manažéra a HSE konzultanta.

 

Od 1.1.2021 v rámci BV Slovakia preberám pozíciu Riaditeľa divízie technických služieb, ktorá okrem vyššie uvedeného bude zastrešovať aj oblasť technických inšpekcií pre priemysel ako napr. CE marking poradenstvo, bezpečnosť strojných zariadení, project assistence management pre priemyselné projekty, lender monitoring a supervízia pre projekty financované finančnými inštitúciami, rozvoj IND služieb ako napr. Machinery Directive, PED, ATEX, NDT atď.).

 

Prečo som sa rozhodol kandidovať za člena predstavenstva SAFM? Možno vám napadne myšlienka prečo práve moja osoba, keď nemám za sebou priame osobné skúseností z oblasti FM služieb. Hlavný dôvod je ten, že by som bol rád, ak by sme spoločne v rámci SAFM začali budovať a rozvíjať strategickú myšlienku integrovanej bezpečnosti z pohľadu facility managementu. Bezpečnosť nás sprevádza na každom kroku a v každej etape životného cyklu budov resp. technológii. 

 

 

 

 

V danom smere sme už podnikli aj reálne kroky, kde sme rozbehli spoluprácu s STU Bratislava, Materiálovo-technologickou fakultou v Trnave (Ústav Integrovanej bezpečnosti), kde sme ich budúcim absolventom na danú tému pripravili prednášku. Takto sme začali s postupným prepojením akademického prostredia s praxou a tak si začali vychovávať budúcich FM/HSE kolegov. Ďalšie možné témy v rámci ich študijného harmonogramu máme dohodnuté k follow-up diskusii. Takže aj tu viem byť nápomocný v prepájaní aktivít/stratégie SAFM a akademického prostredia.

 

Ďalšou mojou ambíciou je, aby sme spoločne v rámci SAFM vytvorili odborný priestor/platformu, kde bude mať rola Facility Managera pevnú pozíciu v jednotlivých fázach investičného projektu (fáza návrhu + fáza realizačná + fáza prevádzková) tzn. prepojenie Investor / Projektant / Zhotoviteľ + Dodávatelia / Vlastník / Prevádzkovateľ. V takejto funkčnej schéme bude mať Facility Manager dostatočný priestor aj pre spoluprácu a získavanie vstupov na vytváranie manuálu pre svoju prevádzku a údržbu.

 

 

 

 

Verím, že prostredníctvom nášho firemného členstva v SAFM a mojím možným členstvom v predstavenstve, dokážeme FM odvetviu zabezpečiť silnejšiu pozíciu a odborne vyzdvihnúť prepojenie a prieniky medzi HSE a FM sférou.

 

 

Motto: „Development of #HSE #FacilityManagement culture with using suitable tools for clients growing and building of trust.“