Všetky príspevky Andrea Kubíčková

Vstup V.I. Trade do členstva v SAFM

Od svojho založenia v roku 1993 patrí spoločnosť V.I.Trade s.r.o. medzi popredných dodávateľov materiálov a prác

a to v oblasti inštalácií systémov vykurovania, chladu, vody a plynu pre bytovú, ale aj komunálnu sféru na Slovensku.

 

V roku 2019 sa V.I.Trade s.r.o stala 100 % dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s. čím získala zázemie jedného z najväčších dodávateľov tepla v rámci Slovenska

  • Venujú sa dodávke a montáži technologických celkov, montáži teplovodných, horúcovodných a parných kotolní, opravy rozvodov TÚV, SV, plynu, kanalizácie, rozvody ÚK v rodinných domoch, rekonštrukcie technologických a potrubných častí plynových kotolní, montážne práce potrubných rozvodov ÚK, vody a pary, montážne práce zariadení výmenníkových staníc, OST a pod.
  • Spoločnosť  V.I.Trade s.r.o. je registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a je oprávnená vykonávať opravu a montáž určených meradiel.

WILO CS s.r.o.

Spoločnosť Wilo je prémiovým poskytovateľom pre technické zariadenie budov, vodné hospodárstvo a priemysel.

Menia zložité technológie tak, aby boli praktické pre používateľa, jednoduché na používanie, energeticky efektívne a výkonné. Spoločnosť Wilo bola založená v roku 1872 v Dortmunde ako továreň na medené a mosadzné výrobky. Počas svojej dlhej a úspešnej histórie sa vypracovala z lokálneho odborníka na globálneho hráča na trhu.

 

KONE s.r.o

Vstup spoločnosti KONE s.r.o. do SAFM

Poslaním spoločnosti KONE je zlepšovať pohyb osôb v mestskom živote.

 Ako globálny líder, spoločnosť KONE s.r.o poskytuje špičkové výťahy, eskalátory a automatické dvere, ďalej tiež inovatívne riešenia pre modernizácie a servis, aby sa hodnota vašej budovy zvyšovala po celú dobu svojho životného cyklu.

Darujte nám 2% z daní

Vážení priaznivci SAFM,

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom svojich aktivít podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

 

FYZICKÉ OSOBY  – 2 % alebo 3 % z dane:

 

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2024. Zamestnávateľ vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

Vyplňte editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. 4. 2024.

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

 

a) Vyhlásenie – na rok 2023 – PDF (editovateľné)

a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

 

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

 

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

 

 

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

 

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

 

 

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

4. Právnické osoby prostredníctvom

 

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

 

VAŠIMI 2% PODPORÍTE:

 

  • Tvorbu a vydanie 6. ročníka odborného bulletinu  SAFM Guide, v ktorom už po 7. rok prinesieme komplexné,  analytické informácie z oblasti FM.  Súčasťou SAFM Guide je i unikátny Adresár spoločností, v ktorom nájdete zoznam firiem poskytujúcich služby Facility managementu na Slovensku

 

  • organizáciu školení a workshopov, ktoré ponúkajú potvrdenie kvalifikáciei v FM segmente

 

  • organizáciu odborných webinárov, prostredníctvom ktorých prinášame aktuálne témy pre FM

 

  • organizáciu odbornej konferencie Dni Facility Managementu

 

  • organizáciu ďalších aktivít, ktoré smerujú k zvyšovaniu informovanosti z oblasti FM, koordináciu legislatívnych procesov týkajúcich sa noriem FM, koordinačnú a konzultačnú činnosť, …

 

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.

Vladimír Suchan, | Head CRES Slovakia | Vice President | Corporate Real Estate & Services Swiss Re Management AG

V oblasti Facility managementu pracujem už 18 rokov

Volám sa Vladimír Suchan a uchádzam sa o post vo vedení SAFM. V oblasti Facility managementu pracujem už 18 rokov.

 

Začal som pracovať vo FM na pozícii podateľňa v Citibank v Írsku, v Dubline. Moja kariéra v FM ma priviedla z tejto pozície do mojej súčasnej pozície vedúceho facility managementu v Swiss Re s viac ako 2000 zamestnancami v budove, kde sa ja a môj tím starame o celé priestory.

 

Počas svojej kariéry som viac ako 4 roky pracoval na strane poskytovateľa služieb a staral sa o viacerých klientov a ich priestory. Posledných 14 rokov som pracoval na strane klienta. Mal som to šťastie, že som mohol riadiť tímy na rôznych miestach, ktoré pracovali na projektoch od systémových a programových zmien až po rekonštrukcie a relokacie priestorov.

 

Rád by som do SAFM priniesol svoje skúsenosti, odbornosť a zanietenie o povolanie FM, ktoré je mojou vášňou.

 

Mojou ambíciou je priviesť viac členov z klientskej časti biznisu, aby obohatili SAFM o ich prístup a skúsenosti. Rád by som pomohol asociácii pridať do už dobre fungujúceho mixu profesionálov, aj dalších prezentujúcich z portfólia modernizácie a manažmentu kancelárií a obohatiť tak asociáciu o rôzne iné FM schopnosti, ktoré sú veľkou súčasťou facility managementu.

 

Facility management má mnoho úrovní údržby, modernizácie a prispôsobovania sa neustále sa meniacemu FM prostrediu a verím, že my ako združenie by sme mali byť v popredí týchto zmien a priniesť našim členom to najlepšie, čo im pomôže prispôsobiť sa a ukázať im cestu vpred.

Patrik Paleček, CFO / Finančný riaditeľ v spol. Reinoo

Už viac ako 20 rokov pôsobí v manažérskych pozíciach s rastúcou zodpovednosťou.

 Mal na starosti komplexne financie, projektové riadenie a optimalizácie procesov. Hlavné skúsenosti spočívajú v strategickom plánovaní, rozpočtoch a zlepšovaní procesov ako aj zavadzaní nových metód riadenia procesov.

Na súčasnej pozícii spadá do jeho pôsobnosti aj Facility a Property management spoločnosti Reinoo, a.s. s viac ako 50 000 m2 plochy administratívnych budov v Žiline, s LEED Gold a Platinum certifikáciou.

Vysoko seba disciplinovaný profesionál s orientáciou na zmeny, kolektív a integritou pre všetko čo robí.

 

Moje ciele v SAFM:

Z môjho pohľadu je doležité, aby SAFM bola leadrom aj garantom presadzovania nových trendov do Facility management a to najme:

 

1 .Integrácia nových technológii (napríklad IoT)

2. Vzdialený prístup a využitie “big data”

3. Udržateľnosť a zelené prístupy

4. Využitie a optimalizácia priestoru pre klientov aj FM

 

Taktiež, ako človek, ktorý ma skúsenosti z rôznych oblasti businessu, tak priniesť pohľady z oblasti finančnej, HR a IT do celkovej organizácie SAFM.