Všetky príspevky Silvia

Národné fórum údržby 2019


Vážení priatelia a priaznivci údržby,


Dovoľujeme si zaslať Vám pozvánku na devätnásty ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019.
Konferencia si od roku 2000 postupne vybudovala a drží štatút podujatia, na Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.


Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
Pozývame Vás na podujatie, kde spoznáte aktuálne trendy a progresívne metódy v údržbe, uvidíte nové produkty a riešenia, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku. Využite príležitosť na osobné stretnutia, podeľte sa o svoje skúsenosti a inšpirujte sa k nájdeniu nových riešení!
 

Pre členov SAFM sú dva vstupy bezplatné.

 

NFU_2019_Pozvanka_V01

NFU_2019_Prihlaska_na_konferenciu

NFU_2019_Rezervacia_ubytovania

Projektový manažment pre Facility Management

Projektový manažment je základ práce každého facility managera a my vám teraz ponúkame ako prvý školenie tohoto typu v spolupráci s odbornou spoločnosťou Comm-pass, s.r.o.

 

Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie až po ukončenie projektu.

 

• zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia

 

• medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu

 

• počas workshopu pracujete na vlastných – reálnych projektoch

 

• podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu

 

• systematický pohľad na riadenie facility management projektov

 

• najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie

 

• inovácia a nový pohľad na výkon facility managementu

 

Viac informácii

 

Jedinečná publikácia o stave FM na Slovensku

Prvá a zároveň jediná publikácia SAFM Guide prináša súhrnné informácie o stave Facility Managementu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu, opiera sa o štruktúru služieb európskej normy EN 15221-Facility Managementu.

 

Nájdete v nej výsledky prieskumu služieb Facility Managementu, predikcie vývoja odvetvia v porovnaní v rámci CEE regiónu.

 

Ročenka obsahuje adresár spoločností poskytujúcich služby FM na Slovensku.

 

 

Objednajte si poslanie SAFM Guide na adrese safm@safm.sk len za špeciálnu cenu 2,95 EUR pre prvý ročník + balné a poštovné.

 

 

 

 

Potvrďte svoju odbornú kvalifikáciu Certifikátom

 

Aj v r. 2019 prináša SAFM jedinečnú certifikáciu v oblasti Facility Managementu.

 

Dávame Vám do pozornosti možnosť

 

prihlásiť sa

 

na ďaľší termín workshopu v utorok 19. 3. 2019 o 16.00 hod a

certifikáciu v utorok 2. 4. 2019 o 16.00 hod na Cukrovej ul. 14 v Bratislave

 

Pred každou certifikáciou organizujeme workshop, na ktorom si prejdeme jednotlivé témy certifikácie a zameriame pozornosť účastníkov na oblasti, ktorým by sa mali v príprave na skúšku venovať.

 

Cieľovou skupinou pre certifikáciu sú „site managers“, čo sme do slovenčiny vedeli preložiť ako facility manažéri prvého kontaktu. Prvá úroveň riadenia facility služieb patrí k najdôležitejším funkciám v FM biznise. Facility manažér tu je prostredníkom a pojivom medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou a poskytovanými službami. Musí rozumieť hlavnej činnosti (core business) odberateľov služieb, vedieť definovať požiadavky, organizovať ako tvrdé tak mäkké služby, vedieť prispôsobiť budovu, FM služby a procesy aktuálnym miestnym potrebám. Musí zabezpečiť vyváženosť medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služieb. Je pre všetkých účastníkov procesu prvou kontaktnou osobou, človekom, ktorý musí vyriešiť problémy. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a partnerský vzťah so zákazníkom. To v sebe zahŕňa spracovanie objednávok, cenových ponúk, riešenie závad, reporting, koordináciu nespočetného radu drobných výkonov a služieb.

 

Pridajte sa aj vy k úspešným držiteľom Pan-európskej FM certifikácie. Získajte medzinárodne platný certifikát

o svojich odborných znalostiach a vedomostiach.

 

 

 

 

 

Dni Facility Managementu 2019

Cieľom kvalitného facility managementu je zefektívňovanie poskytovaných služieb a vytváranie príjemného a zdravého miesta na prácu a život. Dni Facility Managementu prinášajú každoročne pod jednou strechou – skvelý odborný program, najnovšie priemyselné riešenia, produktové a technologické novinky od popredných dodávateľov a zároveň umožňujú nadviazať vzťahy s odborníkmi.

 

Dni Facility Managementu 2019

 

Pripomeňme si predchádzajúci výnikajúci 7. ročník prostredníctvom videa a fotografií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil: Eugen Maczko

 

Ing. Eugen Maczko, narodený 3.8.1962

 

Vzdelanie :

 1. V roku 1981 ukončená stredná priemyselná škola strojnícka v Trnave s odborom Jadrové konštrukcie
 2. V roku 1986 ukončená SVŠT strojnícka fakulta v Bratislave s odborom Tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia – Priemyselná energetika

 

 

Pracoviská :

 1. Od 1986 – 1991 – Banské Projekty – projektant ústredné vykurovanie
 2. Od 1991 – 2006 – Slovenské Telekomunikácie – viaceré funkcie
  • Vedúcienergetického dispečingu
  • Vedúci tepelného hospodárstva
  • Vedúci energetiky
  • Vedúci oddelenia vyhradených technických zariadenía energetiky
 3. Od 2006 – 2008 – DeTeImmobilien
  • Vedúci oddelenia vyhradených technických zariadenía energetiky