Všetky príspevky Silvia

Trendy v odbornom vzdelávaní

Školník je typický facility manager

 

Na Slovensku už facility managerov máme, rovnako ako aj veľký dopyt po nich, chýba však priame formálne vzdelávanie. Slovenskej asociácii facility mangementu, ktorá je odborným garantom tejto profesie u nás, preto padol mimoriadne vhod Projekt Systému overovania kvalifikácií, za ktorý Štátny inštitút odborného vzdelávania aj ocenila. O tomto všetkom, o tom čo presne facility managment je aj o možnostiach riešenia aktuálnej situácie a víziách do budúcnosti sme sa rozprávali s viceprezidentom Slovenskej asociácie facility managementu Karolom Hederlingom.

Na úvod priblížme činnosť a aktivity Slovenskej asociácie facility managementu.
 

Slovenská asociácia facility managementu vznikla pred viac ako desiatimi rokmi a bola založená za účelom podpory tejto profesie na Slovensku. Primárnym dôvodom založenia bolo to, že celá oblasť facility managementu na Slovensku bola a ešte stále je pomerne neznáma. Ľudia nevedia, čo to je a väčšinou zareagujú pojmami upratovanie alebo údržba. V skutočnosti však ide o oveľa širší záber. Asi najlepšia definícia je, že sú to všetky podporné činnosti, ktoré organizácia potrebuje pre výkon svojej hlavnej činnosti. Je medzi nimi naozaj aj upratovanie a údržba nehnuteľnosti, ale tiež takzvané mäkké služby ako recepčné služby, office management, zásobovanie napríklad kancelárskym materiálom… Ide naozaj o veľmi široký záber s dosahom na všetky odvetvia hospodárstva i na verejnú správu. Vážnosť a popularitu tejto oblasti dokazuje aj to, že facility management už má niekoľko platných medzinárodných ISO noriem. Asociácia si do svojho základného kréda dala, že sa snaží byť odborným garantom tejto profesie na Slovensku.
Pokračovanie článku si môžete prečítať TU

Proč zavádět systém řízení facility managementu do vaší organizace?

 

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

 

 

Ing. Ondřej Štrup je předním českým odborníkem v oblasti facility managementu a majitelem vzdělávací a poradenské společnosti FM Institute, s.r.o.. FM Institute je organizátorem Rekvalifikačního kurzu facility manažera, který je v českém prostředí svým obsahem unikátní.

 

 

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala Ing. Dagmar Matějková, která se nedávno na tomto serveru HR News obdobně zabývala otázkou „Proč zavádět HR procesy. Omlouvám se, že použiji její úvod. Je však tak dokonalý, že bych ho neuměl říct lépe. Cituji: „Z jakého důvodu bych se vůbec měla o něco takového zajímat? Pokud jsem podnikatel a mám zaměstnance, tak to stojí za zamyšlení. Proč? Protože budu mít ve firmě pořádek a ten pořádek a jasné postupy mně vydělají více peněz. A to možná už stojí za úvahu.“

Na toto vyjádření mohu navázat obdobnou otázkou. Když už ty zaměstnance mám, proč je nechávat vykonávat mnohé neefektivní úkony? Proč jim nezorganizovat vhodné zázemí pro výkon jejich práce? A jako extra bonus, proč si nezajistit kvalitní a efektivní správu majetku, která se projeví i v kvalitě pracovišť?

Jsou méně významné činnosti nedůležité?

Existuje jedno pravidlo, které praxe dnes a denně potvrzuje. Poměr 20:80 (tzv. Paretovo pravidlo) říká, že 20 % konkrétně vybrané aktivity přinese 80 % efektivity, tzn. pokud se budu věnovat těmto 20% aktivitám, pak jsem vyřešil 80 % problémů. Proto se manažeři soustředí na výrobu a obchod ve svých společnostech, investují do této aktivity převážnou část svého úsilí a předpokládají 80% přínos. Takto jim to doporučují jejich finanční controllingy a dokazují to v konkrétních ekonomických výsledcích.

Jak již klasik řekl „čert je ukryt v detailu“. Mezi 80 % nevýznamných aktivit jsou ukryty náklady a investice do správy majetků a do zajištění podpůrných služeb pro tyto majetky, chod organizace a podporu zaměstnanců. Právě tuto oblast zajišťují tzv. facility management služby nebo též podpůrné služby v organizaci. A proto zopakuji úvodní titulek „Proč zavádět systém řízení facility managementu do vaší organizace, když se jedná o tak nevýznamné procesy?“

 

Viac sa dočítate: HR news

Ing. Peter Škyrta, PhD., Head of HSE/IVS department spoločnosti bureau veritas slovakia spol. s r.o.

 

 

Môj technický background (inžinierske a doktorandské štúdium) je Environmentálne Inžinierstvo. Od roku 2007 sa aktívne venujem problematike ochrane životného prostredia, kde moja pracovná kariéra začala v spoločnosti NAFTA a.s. (líder v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, prevádzky podzemných zásobníkov) na pozícii Inžinier pre likvidácie starých environmentálnych záťaži a Technika OŽP. Následne moja pracovná kariéra pokračovala do spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o. (medzinárodný líder v oblasti sustainability poradenstva), kde som mal na starosti poskytovanie konzultačných služieb v oblasti trvalej udržateľnosti a QHSE.

 

V súčasnosti zastávam funkciu vedúceho oddelenia HSE/IVS v spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKI spol. s r.o., ktorá je medzinárodným lídrom v oblasti testovania, certifikácie a inšpekcií a tieto služby už poskytuje svojim klientom od roku 1828 https://group.bureauveritas.com/group/global-presence (segmenty ako napr. Transport infrastructure; Power and Utilities; Oil & Gas; Chemical & Petrochemical Industry; Processing industry (sugar, biofuels, paper etc.); Water supply and treatment; Waste collection and Waste management , treatment and processing). Mojou úlohou je komplexný rozvoj HSE&FM služieb (napr. LOTO., ergonómia, civilná ochrana) a zároveň s tým súvisiacich In-Service Inspection & Verification služieb (kontrola technických zariadení). Koordinujem a riadim tím interných a externých HSE&FM expertov, ktorých máme alokovaných v rámci rôznych lokálnych a zahraničných projektov (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Slovinsko). Zároveň som členom BV tímu na vývoj a rozvoj digitálnych nástrojov v rámci HSE&FM služieb. V rámci odbornej kvalifikácie disponujem IRCA certifikátom podľa normy ISO 9001:2015 na výkon externých auditov a certifikátmi podľa noriem IS0 14001, OHSAS 18001 a ISO50001 na výkon interných auditov. Počas svojej profesijnej kariéry som zrealizoval desiatky onsite auditov v pozícii HSE/FM projektového manažéra a HSE konzultanta.

 

Od 1.1.2021 v rámci BV Slovakia preberám pozíciu Riaditeľa divízie technických služieb, ktorá okrem vyššie uvedeného bude zastrešovať aj oblasť technických inšpekcií pre priemysel ako napr. CE marking poradenstvo, bezpečnosť strojných zariadení, project assistence management pre priemyselné projekty, lender monitoring a supervízia pre projekty financované finančnými inštitúciami, rozvoj IND služieb ako napr. Machinery Directive, PED, ATEX, NDT atď.).

 

Prečo som sa rozhodol kandidovať za člena predstavenstva SAFM? Možno vám napadne myšlienka prečo práve moja osoba, keď nemám za sebou priame osobné skúseností z oblasti FM služieb. Hlavný dôvod je ten, že by som bol rád, ak by sme spoločne v rámci SAFM začali budovať a rozvíjať strategickú myšlienku integrovanej bezpečnosti z pohľadu facility managementu. Bezpečnosť nás sprevádza na každom kroku a v každej etape životného cyklu budov resp. technológii. 

 

 

 

 

V danom smere sme už podnikli aj reálne kroky, kde sme rozbehli spoluprácu s STU Bratislava, Materiálovo-technologickou fakultou v Trnave (Ústav Integrovanej bezpečnosti), kde sme ich budúcim absolventom na danú tému pripravili prednášku. Takto sme začali s postupným prepojením akademického prostredia s praxou a tak si začali vychovávať budúcich FM/HSE kolegov. Ďalšie možné témy v rámci ich študijného harmonogramu máme dohodnuté k follow-up diskusii. Takže aj tu viem byť nápomocný v prepájaní aktivít/stratégie SAFM a akademického prostredia.

 

Ďalšou mojou ambíciou je, aby sme spoločne v rámci SAFM vytvorili odborný priestor/platformu, kde bude mať rola Facility Managera pevnú pozíciu v jednotlivých fázach investičného projektu (fáza návrhu + fáza realizačná + fáza prevádzková) tzn. prepojenie Investor / Projektant / Zhotoviteľ + Dodávatelia / Vlastník / Prevádzkovateľ. V takejto funkčnej schéme bude mať Facility Manager dostatočný priestor aj pre spoluprácu a získavanie vstupov na vytváranie manuálu pre svoju prevádzku a údržbu.

 

 

 

 

Verím, že prostredníctvom nášho firemného členstva v SAFM a mojím možným členstvom v predstavenstve, dokážeme FM odvetviu zabezpečiť silnejšiu pozíciu a odborne vyzdvihnúť prepojenie a prieniky medzi HSE a FM sférou.

 

 

Motto: „Development of #HSE #FacilityManagement culture with using suitable tools for clients growing and building of trust.“

Ing. Miroslav Kukla, konateľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

 

Od roku 1996 sa aktívne venujem problematike obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov. V súčasnosti zastávam funkciu konateľa v spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov na budovách (okien, dverí, fasád, svetlíkov, automatických dverí a pod.).

 

 

V roku 2015 som absolvoval akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „ Správa a údržba budov – Facility management“ a od roku 2016 aktívne pôsobím v tíme prednášateľov na STU v akreditovanom ďalšom vzdelávaní „Správa bytového fondu“.

 

V Slovenskej Asociácii Facility Managementu (SAFM) pôsobím od roku 2015 a aktuálne som tretí rok členom jej predstavenstva.

 

Moje rozhodnutie a záujem pracovať v predstavenstve spred troch rokov bolo nezištné s úprimnou snahou prispieť svojimi skúsenosťami a aktívnou činnosťou k pozdvihnutiu facillity manažmentu (FM) na Slovensku. Nebolo to vždy jednoduché ale som presvedčený, že asociácia za posledné obdobie získala nielen väčšiu ekonomickú stabilitu ale dokázala aj svoje smerovanie prispôsobiť aktuálnym trendom. Svedčí o tom činnosť v jednotlivých oblastiach ako je vzdelávanie, povedomie a váha v AZZZ, vlastná konferencia, SAFM guide ako jediný ucelený informačný a analytický dokument FM na Slovensku a pod.

 

Myslím si, že jednotlivé témy sú dobre rozpracované ale zároveň je tu ešte veľa práce do budúcnosti pre ich dokončenie. Som človek, ktorý nerád necháva veci nedokončené a preto sa znovu uchádzam o členstvo v predstavenstve SAFM.   

 

Verím, že prostredníctvom SAFM ako jedinej asociácie ktorá zastrešuje FM na Slovensku dokážeme postupne tomuto odvetviu zabezpečiť dôležitosť a pozíciu ktorú si zaslúži a zároveň aj svojim členom poskytnúť dostatočnú podporu v ich pôsobení.

SAFM Guide 2020 v predaji

 

 

SAFM je garantom kvality Facility Managementu na Slovensku.  Práve preto vznikla potreba vytvoriť unikátnu odbornú analýzu trhového prostredia FM, ktorú sme doplnili o ďalšie atraktívne témy a vytvorili tak  jedinečnú ročenku SAFM Guide 2020.  Nájdete v nej všetky potrebné aktualizácie a  zaujímavosti, ktoré momentálne rezonujú v oblasti FM.
SAFM Guide 2020 je určený každému facility manažérovi, a publikované informácie sú prínosom pre všetky spoločnosti, ktoré pôsobia vo sfére FM, či už na strane klienta, alebo poskytovateľa.

 

V ročenke SAFM GUIDE 2020 sa dozviete:

  •  Odborné informácie, analýzy a hodnotenie trhu roku 2019 v 2020
  • Dopad koronakrízy a jej ďalší vývoj
  • Analytický komentár s prof. PhDr. Ivetou Radičovou, PhD.
  • Rozhovory s odborníkmi na témy, ktoré rezonujú v oblasti FM
  • Kategorizovaný adresár spoločností, ktoré pôsobia v oblasti FM
  • …a mnoho iných zaujímavých tém.
  •  
Aké je hodnotenie trhu FM za rok 2019 v. 2020?
Rýchly prehľad výsledkov, detailnejšie informácie sa dočítate v jednotlivých kapitolách ročenky SAFM GUIDE 2020.


Odhadovaný vývoj v roku 2020 v. 2019 podľa poskytovateľov FM

Ak hľadáte odborné informácie a zaujímavosti z oblasti FM,  prípadne hľadáte vhodného poskytovateľa služieb, bohatý obsah

 

Objednajte na : SAFM Guide 2020

ISO 41 000 Standardisation in FM

Standardisation in Facility management – ISO 41 000 Series

 


• Facility management is still considered as a young branch of business with
the age of ca 30 years.


• First big step to standardization in this field were European standards EN 15
221 Series.

 


• These are now being replaced by international standards
ISO 41 000 Series.


• There are two committees dealing with FM standardization, first is
international one ISO TC 267 and the second is European
CEN TC 348

 


Five FM Standards are already published:


ISO 41001:2018

Facility management — Management systems — Requirements with
guidance for use


ISO 41011:2017


Facility management — Vocabulary


ISO 41012:2017


Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development
of agreements


ISO/TR 41013:2017


Facility management — Scope, key concepts and benefits


ISO 41014:2020


Facility management — Development of a facility management strategy

 


Four standards are in preparation:


ISO/CD 41015


Facility management — Influencing organizational behaviours for improved
facility outcomes


ISO/WD TR 41016


Technology in facility management — Scope, key concepts and benefits


ISO/WD 41017


Facility management — Guidance on emergency management of epidemic
prevention in the workplace


ISO/WD 41018


Facility management — Development of facility management policy

 


Here is a content of published Standards:


ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements
with guidance for use


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the FM system
4.4 FM system
5 Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.2 Policy
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 FM objectives and planning to achieve them
7 Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
7.6 Organizational knowledge
8 Operation
8.1 Operational planning and control
8.2 Coordination with interested parties
8.3 Integration of services
9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
10 Improvement
10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement
10.3 Preventive actions
Annex A Guidance on the use of this document
A.1 Scope
A.2 Normative references
A.3 Terms and definitions
A.4 Context of the organization
A.5 Leadership
A.6 Planning
A.7 Support
A.8 Operation
A.9 Performance evaluation
A.10 Improvement
Bibliography

 

ISO 41011:2017 Facility management — Vocabulary


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
3.1 Terms related to facility management
3.2 Terms related to assets
3.3 Terms related to people
3.4 Terms related to sourcing
3.5 Terms related to process
3.6 Terms related to finance
3.7 Terms related to general business
3.8 Terms related to measurement
NOTE: The terms “facility management” and “facilities management” can be
used interchangeably.


ISO 41012:2017 Facility management — Guidance on strategic sourcing and the
development of agreements


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Sourcing strategy and understanding the core business context
4.1 Sourcing strategy
4.2 Strategic, tactical and operational level
5 Sourcing process in FM
5.1 Process flow chart
5.2 Identify and analyse current and future needs and expectations
5.3 Translate needs into requirements
5.4 Determine the service levels
5.5 Identify service delivery options
5.6 Business case development and analysis
5.7 Select preferred sourcing/service delivery option
6 Facility service provision
6.1 Principle options
6.2 Internal service provision
6.3 External service provision
7 Main characteristics of FM agreements
7.1 General
7.2 Essential components
7.3 Agreement structure and content
8 Common considerations in agreements
8.1 Flexibility
8.2 Performance criteria
8.3 Information responsibilities
8.4 Reporting and auditing procedures
8.5 Continuous improvement, best practice and innovation
8.6 Asset replacement and project activity
8.7 Communication
8.8 Regulations
8.9 Corporate standards
8.10 Termination of agreements
9 Preparation and development of an agreement
9.1 General
9.2 Preparation phase
9.3 Pre-qualification phase
9.4 Tender/negotiation phase
9.5 Agreement preparation phase
9.6 Signature phase
9.7 Implementation phase
10 Measure service provision performance
10.1 General
10.2 Measuring effectiveness
10.3 Outputs
Annex A Example of requirements for a service
Annex B Example of business case content
B.1 General
B.2 Examples of a business case
Annex C Structure of an agreement — General clauses
Annex D Service level agreements — Benefits, preparation and structure of
an agreement (SLA clauses)
D.1 General
D.2 Key attributes of SLAs

 


ISO 41013:2017 Facility management — Scope, key concepts and benefits

 

1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Scope of FM
5 Business process background of FM
5.1 Business process
5.2 Core business/primary activities and separating the support
processes
5.3 Assigning support processes to FM
6 Key concepts in FM
6.1 FM model
6.2 Broad scope of FM and facility services
7 Purpose and benefits of FM
7.1 General
7.2 Productivity
7.3 Impact on people
7.4 Risk mitigation
7.5 Sustainability
7.6 Identity
7.7 Cost and quality

 


ISO 41014:2020 Facility management — Development of a facility management
strategy


1 Scope
2 Normative references
3 Terms, definitions and abbreviated terms
3.1 Terms related to facility management
3.2 Terms related to assets
3.3 Terms related to people
3.4 Terms related to sourcing
3.5 Terms related to process
3.6 Terms related to finance
3.7 Terms related to general business
3.8 Terms related to measurement
3.9 Abbreviated terms
4 Understanding the demand organization
4.1 Organization
4.2 Governance
4.3 Context
4.4 Risk management
4.5 Strategic alignment
5 Developing FM requirements
5.1 Current and future interest in facilities
5.2 Maturity of FM
5.3 Briefing for refurbished or new facilities
5.4 Stakeholders
5.5 Accessibility, inclusiveness and equalities
5.6 Functional requirements
5.7 Scope of services
5.8 Service specifications
5.9 Outputs and targets
5.10 Service levels
5.11 Service delivery options
5.12 Sourcing
5.13 Innovations in service delivery
5.14 Market audit
5.15 Verification and feedback
6 Formulating the FM strategy
6.1 Compiling the strategy
6.2 Format and content
6.3 Budgetary requirements
6.4 Procurement
6.5 Communication and feedback
6.6 Implementation plan
7 Managing performance
7.1 Monitoring and control of performance
7.2 Performance indicators
7.3 Performance measurement
7.4 Performance review
7.5 Corrective actions
7.6 Feedback and lessons learned
8 Improving outcomes
8.1 Applying lessons learned
8.2 Reassessing outputs and targets
8.3 Updating the FM strategy
8.4 Updating the FM policy
Annex A Examples of threats and opportunities
Annex B Examples of factors affecting business strategy
Annex C Considerations when formalizing the FM strategy document
Annex D Example of an FM strategy

 

 

ANAB (ANAB is the largest accreditation body in North America and provides services
in more than 75 countries.):
Organizations with a certified ISO 41001 management system can be
expected to demonstrate effective and efficient delivery of facility
management that supports the objectives of the demand organization;
consistently meet the needs of interested parties and applicable
requirements; and be sustainable in a globally competitive environment

 


TÜV SÜD (TÜV SÜD is a global certification company with headquarters in Germany):
Certification to ISO 41001 demonstrates that facility management services
can be delivered effectively and efficiently, improving organisational cost
benefits and consistently meeting the needs of stakeholders. The structured
ISO 41001 framework also demonstrates the ability of the facility
management function to take advantage of future opportunities and
effectively address new challenges which support the organisation’s business
goals.

 


Summary:


• Full set of Standards 41 000 Series will cover the whole range of FM and
Facility Services


• They are focused both on public and private sector.


• The target of the Standards are clients and service providers, as Facility
Management is considered to be one process starting at demand
organization (client) and ending with the very last service provider.


• Organization can adopt as many of the Standards as decided and as
necessary, audit and certification will most probably take only ISO 41 001 as
the basic one.

 


Karol Hederling, October 2020

Pre koho je určené ISO 41000

 

Ako sme avizovali prednedávnom, v programe tohtoročnej konferencie Dni Facility Managementu #FMDays2020 bude aj diskusia so skvelými hosťami!
V diskusii na tému „Pre koho je určené ISO 41000?“ vystúpia:
– Stan Mitchell, predseda predstavenstva & CEO, Key Facilities Management;
– Ian van der Pool MFM CFM, riaditeľ a majiteľ, ISO41001CSI;
– Filip Veselý, Vedúci Facility Manažmentu, Schaeffler Skalica;
– Karol Hederling, člen predstavenstva, Slovenská asociácia facility managementu

Tešíme sa na vás 29. 9. 2020, na novom mieste v X-BIONIC®

 

Smart riešenia pre moderný a efektívny facility management

 

Viete aké sú smart riešenia pre moderný a efektívny facility management? Chcete poznať odpoveď či využívať smart riešenia v praxi?
Na konferencii Dni Facility Managementu stretnete skvelých odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú. Matúš Jenčík a Roman Ledvoruch z Unicorn Systems sa radi podelia o svoje skúsenosti už 29. 9. 2020 v Šimák Zámok Pezinok 

Rezervujte si miesto na 9. ročník #FMDays2020, vzdelávajte sa a rozšírte si množstvo obchodných kontaktov!
Vstupenky 👉 https://lnkd.in/dSNxuBi
Program 👉 https://lnkd.in/gFrgZDm

Hygiena a dezinfekcia fogáciou

 

Otázka dezinfekcie a hygieny naďalej rezonuje nielen vo facility managemente ale i v spoločnosti.
Ak Vás zaujíma problematika hygieny a dezinfekcie fogáciou – moderného spôsobu dezinfekcie plôch, nenechajte si ujsť prednášku Jiřího Jelíneka, ktorý je odborným poradcom v spoločnosti CORMEN s.r.o. Problematikou ručného a strojového upratovania sa zaoberá už 26 rokov.

Zvýhodnené stupenky sa míňajú, ponáhľajte sa👉 https://lnkd.in/dSNxuBi
Viac informácií o programe 👉 https://lnkd.in/gFrgZDm