Naša činnosť

Činnosť Slovenskej asociácie facility managementu je daná poslaním organizácie a cieľmi. Je primárne zameraná na podporu vzdelávania našich členov, výmenu know how a vzájomnú odbornú komunikáciu.