Archív kategorií: Média

Potvrďte svoju odbornú kvalifikáciu Certifikátom

 

Aj v r. 2019 prináša SAFM jedinečnú certifikáciu v oblasti Facility Managementu.

 

Dávame Vám do pozornosti možnosť

 

prihlásiť sa

 

 

Pred každou certifikáciou organizujeme workshop, na ktorom si prejdeme jednotlivé témy certifikácie a zameriame pozornosť účastníkov na oblasti, ktorým by sa mali v príprave na skúšku venovať.

 

Cieľovou skupinou pre certifikáciu sú „site managers“, čo sme do slovenčiny vedeli preložiť ako facility manažéri prvého kontaktu. Prvá úroveň riadenia facility služieb patrí k najdôležitejším funkciám v FM biznise. Facility manažér tu je prostredníkom a pojivom medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou a poskytovanými službami. Musí rozumieť hlavnej činnosti (core business) odberateľov služieb, vedieť definovať požiadavky, organizovať ako tvrdé tak mäkké služby, vedieť prispôsobiť budovu, FM služby a procesy aktuálnym miestnym potrebám. Musí zabezpečiť vyváženosť medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služieb. Je pre všetkých účastníkov procesu prvou kontaktnou osobou, človekom, ktorý musí vyriešiť problémy. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a partnerský vzťah so zákazníkom. To v sebe zahŕňa spracovanie objednávok, cenových ponúk, riešenie závad, reporting, koordináciu nespočetného radu drobných výkonov a služieb.

 

Pridajte sa aj vy k úspešným držiteľom Pan-európskej FM certifikácie. Získajte medzinárodne platný certifikát

o svojich odborných znalostiach a vedomostiach.

 

 

 

 

 

SAFM Guide prichádza

 

Prvá a zároveň jediná publikácia SAFM Guide prináša súhrnné informácie o stave Facility Managementu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu, opiera sa o štruktúru služieb európskej normy  EN 15221-Facility Managementu.

 

Nájdete v nej  výsledky prieskumu služieb Facility Managementu, predikcie vývoja odvetvia v porovnaní v rámci CEE regiónu. Ročenka obsahuje adresár spoločností poskytujúcich služby FM. SAFM  vychádza v tlačenej podobe, v rozsahu cca 80 strán a náklade 7 500 ks.

 

 

Viac:   SAFM Guide

 

 

Kvalitné prostredie pre našu prácu

 

Ľudia a ich práca, prostredie, v ktorej ju vykonávajú, podpora, ktorú od svojho zamestnávateľa dostávajú, inovatívne technológie, ktoré im pri tom pomáhajú – to boli hlavné témy 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Dni facility managementu 2018.  Uskutočnila sa v dňoch 21.5.-22.5.2018 v priestoroch kongresového centra x-bionic sphere v Šamoríne.

 

Smerovanie pracovného trhu na Slovensku kopíruje trendy v Európe a vo svete.  Pracovisko aj u nás začína mať inú ako tradičnú podobu. Nie je to iba samotný pracovný stôl, stolička, počítač. Dnes je pracovisko flexibilné rovnako, ako je flexibilná naša práca.  No a pohľad zamestnancov a uchádzačov o prácu je obdobný. Kvalita a obsluha prostredia, v ktorom budeme tráviť značnú časť dňa je pre nás dôležitý faktor našej spokojnosti a výkonnosti. Či už hovoríme o pracovnom mieste, konferenčných miestnostiach, neformálnych priestoroch, kuchynkách, relaxačných miestnostiach, miest na telefonovanie, tichých mini-kanceláriách pre tvorivú prácu. Samozrejmosťou je kvalitné ovzdušie, príjemná recepcia, prístupný kancelársky materiál, celkovo dobrá podpora. O tom všetkom boli prednášky a diskusie na Dňoch facility managementu 2018.

 

Významný posun v odbore a profesii znamená norma ISO 41000 Facility management. Ako povedal prednášajúci a jeden zo spolutvorcov normy Ondrej Štrup z Hein Consulting, táto norma znamená novú fázu vnímania FM v spoločnostiach. Doteraz sme na riadenie a jeho kvalitu mali iba ISO 9000, primárne zamerané na hlavnú činnosť firmy. Teraz budeme mať podchytené aj riadenie podporných činností a spolu budú tieto dve normy základom pre riadenie. Norma sa v súčasnosti pripravuje na prevzatie aj na Slovensku.

 

V ďalších príspevkoch sme mali možnosť nahliadnuť do poskytovania služieb integrovaného facility managementu v Taliansku, nahliadnuť do systému vzdelávania v Holandsku. S úžasom a závisťou sme mohli počúvať absolventa štúdia facility managementu na Univerzite aplikovaných vied HAN, Nijmegen, ktorý hovoril o tisíckach študentov v tomto odbore ročne. 

 

V prvej panelovej diskusii sa stretli Martin Záhora zo spoločnosti Slovclean, Zuzana Száraz, predstaviteľka HR v spoločnosti CEIT a Michal Kišša z Business Leaders Forum. Témou bola zmena pohľadu útvarov ľudských zdrojov a manažmentu spoločností na podporné činnosti. Ide to zatiaľ pomaly, ale očividne zmena prichádza. Druhý panel bol zameraný na inovácie v technologickej oblasti, najmä uplatnenie internetu vecí (IoT) vo facility managemente.  Jeho účastníci boli prevažne z oblasti realitnej a developerskej – Karol Hederling z JLL (súčasne aj viceprezident SAFM), Katarína Cihová z Cushman&Wakefield, Daniel Kúth z CBRE a Marek Vrbovský z Colliers International. Zaujímavý tu bol pohľad na inovácie v technologickej oblasti ako prostriedku na zlepšovanie prostredia, spokojnosti užívateľov, obsadenosti  a teda zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

 

Popoludňajší program bol celý tématicky venovaný technológiám, najmä informačným a ich mieste v podpore ľudí pri práci. Veľmi zaujali prednášky z oblasti BIM (Building Information Modeling) a jeho úlohe pri prevádzke objektov. Ako Simon Ashword, uznávaný odborník z Univerzity aplikovaných vied v Zurichu, tak aj Michal Pasiar zo spoločnosti Acrea priblížili túto problematiku a zaujali takou mierou, že na zodpovedanie otázok už nezostal čas a odpovede museli byť posunuté na stránku SAFM. Využitie „pasívneho papiera“ alebo aj aktívnych displejov pri prevádzke zasadacích miestností priblížil Boris Ďurček zo spoločnosti NOV a nový pohľad na konsolidáciu informačných systémov vo firmách priniesol Alexander Cimbaľák z ACE enterprise Slovakia, keď poukázal na množstvo systémov a dát, ktoré je možné prinútiť pracovať jednotne a spolu.

 

No a na záver spomenieme dva príspevky, ktoré prinesli trochu pohybu, úsmevy ale aj zamyslenie sa nad bezpečnosťou dát. Kybernetická bezpečnosť je vášňou Karola Suchánka. Názorne nám ukázal, ako ľahko odovzdávame o sebe informácie a ako ľahko sa k nim dá dostať a prípadne ich zneužiť. Andrea Szabová a Zuzana Woleková nám zase ukázali, že práca môže mať aj negatívny vplyv na naše zdravie a cieleným pohybom dokážeme tieto vplyvy eliminovať. Niekoľko praktických cvičení nám rozhýbalo stuhnuté svaly po celodennom sedení.

 

Slovenská asociácia facility managementu opäť posunula latku vyššie. Chce byť priekopníkom pri smerovaní a trendoch FM profesie na Slovensku a konferencia ukázala, že je to smerovanie správne a stretáva sa s pozitívnou odozvou publika. Ako klientov, tak aj poskytovateľov služieb. Pozitívne je však to, že doterajší pohľad na facility manažéra ako „požierača“ nákladov sa mení a stáva sa z neho „vytvárač“ podmienok pre spokijnosť pracovníkov a zvyšovanie produktivity práce. Pretože facility management tu bol odjakživa, iba sme ho tak nevolali.

 

7. ročník Dni Facility Managementu 2018

 

Ďakujeme všetkých účastníkom, partnerom, prednášajúcim, kolegom a všetkým ktorí s nami tvorili a podieľali sa na úžasnej atmosfére rautu a konferencie

Dni Facility Managementu 2018 v priestoroch x-bionic sphere v Šamoríne v dňoch 21. – 22. mája 2018.

 

Prinášame Vám  Fotografie Dni Facility Managementu 2018

 

 

 

 

Tento ročník bol opäť výnimočný a tešíme sa na ten ďaľší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie členov SAFM

Dňa 27. 2. 2018 sa uskutočnilo druhé stretnutie členov Slovenskej asociácie facility managementu, opäť v príjemných priestoroch reštaurácie Flamender v Bratislave.

 

Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre vzájomné zdielanie skúsenosti, hľadanie spoločných tém pre rozvoj facility managementu.

 

Februárové stretnutie členov SAFM

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Bratislava, 28. 2. 2017

 

 

SAFM plánuje aktívne pôsobiť a rozvíjať svoju strategickú činnosť v oblasti facility managementu aj v tomto roku

 

 

Posledný februárový deň sa v bratislavskej reštaurácii Flamender po prvý krát v tomto roku zišli na spoločnom členskom zasadnutí všetci aktuálni členovia Slovenskej asociácie facility managementu. Pre SAFM bolo toto stretnutie výnimočným aj z toho dôvodu, že sa jeho členská základňa v ostatnom období rozrástla o všetky významné spoločnosti poskytujúce služby facility managementu na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom aj vedúci predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) – jej prezident Tomáš Malatinský a generálny sekretár Oto Nevický.

 

Úvodné slovo spojené s privítaním všetkých hostí patrilo prezidentke SAFM Silvii Nagyovej, ktorá následne odprezentovala plánované aktivity Asociácie na rok 2017 a zhodnotila jej pôsobenie v minulom roku. „Rok 2016 priniesol napríklad aj úspešné spustenie medzinárodne uznávanej Pan-európskej FM certifikácie. V tomto roku  plánujeme v tejto aktivite pokračovať a už 14. marca prebehne ďalšie, v poradí tretie kolo certifikácie,“ uviedla na margo tohtoročných plánov Asociácie Silvia Nagyová.

 

22. – 23. mája 2017 SAFM zorganizuje v poradí už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Dni Facility Managementu. Toto tradičné májové podujatie pre odbornú verejnosť sa bude v tomto roku venovať významným aktuálnym témam, akými sú napríklad netradičné riešenia pracovného miesta v administratívnych priestoroch a moderné IT riešenia. V druhom polroku je naplánované vydanie novej publikácie SAFM Guide, ktorá bude obsahovať analytické dáta a ekonomické informácie o poskytovateľoch služieb v oblasti facility managementu.

 

Na prvom spoločnom tohtoročnom stretnutí vystúpil aj Karol Hederling, viceprezident SAFM, ktorý vyzdvihol jeho dôležitosť aj z toho dôvodu, že sa na ňom po prvýkrát stretli reprezentanti všetkých významných firiem poskytujúcich služby facility managementu na Slovensku a sú súčasťou jedného profesijného združenia.

 

Záverečné slovo patrilo prezidentovi AZZZ SR Tomášovi Malatinskému, ktorý pozitívne zhodnotil vstup SAFM do AZZZ a prezentoval záujem podporiť riešenie špecifických tém Asociácie v rámci tripartity a legislatívnych konaní v Slovenskej republike.

 

 

Fotografie z príjemného a diskusiami nabitého prostredia ponúkame tu.