Trendy v odbornom vzdelávaní

Školník je typický facility manager

 

Na Slovensku už facility managerov máme, rovnako ako aj veľký dopyt po nich, chýba však priame formálne vzdelávanie. Slovenskej asociácii facility mangementu, ktorá je odborným garantom tejto profesie u nás, preto padol mimoriadne vhod Projekt Systému overovania kvalifikácií, za ktorý Štátny inštitút odborného vzdelávania aj ocenila. O tomto všetkom, o tom čo presne facility managment je aj o možnostiach riešenia aktuálnej situácie a víziách do budúcnosti sme sa rozprávali s viceprezidentom Slovenskej asociácie facility managementu Karolom Hederlingom.

Na úvod priblížme činnosť a aktivity Slovenskej asociácie facility managementu.
 

Slovenská asociácia facility managementu vznikla pred viac ako desiatimi rokmi a bola založená za účelom podpory tejto profesie na Slovensku. Primárnym dôvodom založenia bolo to, že celá oblasť facility managementu na Slovensku bola a ešte stále je pomerne neznáma. Ľudia nevedia, čo to je a väčšinou zareagujú pojmami upratovanie alebo údržba. V skutočnosti však ide o oveľa širší záber. Asi najlepšia definícia je, že sú to všetky podporné činnosti, ktoré organizácia potrebuje pre výkon svojej hlavnej činnosti. Je medzi nimi naozaj aj upratovanie a údržba nehnuteľnosti, ale tiež takzvané mäkké služby ako recepčné služby, office management, zásobovanie napríklad kancelárskym materiálom… Ide naozaj o veľmi široký záber s dosahom na všetky odvetvia hospodárstva i na verejnú správu. Vážnosť a popularitu tejto oblasti dokazuje aj to, že facility management už má niekoľko platných medzinárodných ISO noriem. Asociácia si do svojho základného kréda dala, že sa snaží byť odborným garantom tejto profesie na Slovensku.
Pokračovanie článku si môžete prečítať TU