SAFM Guide

V r. 2018 sme vydali prvú a zároveň jedinú publikáciu, SAFM Guide, ktorá priniesla súhrnné informácie o stave Facility Managementu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu.

 

SAFM Guide obsahuje  výsledky prieskumu služieb Facility Managementu, predikcie vývoja odvetvia v porovnaní v rámci CEE regiónu. Ročenka obsahuje adresár spoločností poskytujúcich služby FM. SAFM  bola vydavná v tlačenej podobe, v rozsahu cca 80 strán a náklade 7 500 ks.

 

Distribuovali sme ju prostredníctvom jesenného vydania časopisu Správa budov, časopisu Trend  a na konferencii Dni Facility Managementu.

 

 

 

STAŇTE SA SÚČASŤOU ĎALŠIEHO VYDANIA V ROKU 2019

 

Uverejnenie informácií o firme v katalógu aj v tlačenej podobe je bezplatné. Svoju spoločnosť však môžete zviditeľniť aj zvýraznenou platenou formou. Základná možnosť zvýrazneného zápisu začína už od 100 eur. 

 

Obsah

  • Jedinečná a prvá ucelená analýza slovenského trhu v FM oblasti. Porovnanie dát v CEE regióne.
  • Predikcie a vývoj trhu  v FM do budúcnosti.
  • Adresár spoločností v rámci poskytujúce Facility Management na Slovensku.
  • Interview s expertom

 

 

Zviditeľnite svoju spoločnosť, povedzte svojim zákazníkom, že aj vy poskytujete služby v odvetví Facility Managementu. Využite inzerciu v tejto jedinečnej publikácii.

 

 

Cenník inzercie v príprave

 

SAFM Guide môžete získať nasledovnými spôsobmi

  • Predplaďte si poslanie SAFM Guide 2019 na adrese safm@safm.sk za špeciálnu cenu  9,95 EUR + balné a poštovné.
  • Navštívte našu konferenciu Dni Facility Managementu a dostanete SAFM Guide zadarmo.

 

Dotazník na vyplenie ( v príprave)   pre tie spoločnosti, ktoré tvoria odvetvie Facility Management  na Slovensku.