SAFM Guide

 

 

Prvá a zároveň jediná publikácia SAFM Guide prináša súhrnné informácie o stave Facility Managementu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu, opiera sa o štruktúru služieb európskej normy  EN 15221-Facility Managementu.

 

Nájdete v nej  výsledky prieskumu služieb Facility Managementu, predikcie vývoja odvetvia v porovnaní v rámci CEE regiónu. Ročenka obsahuje adresár spoločností poskytujúcich služby FM. SAFM  vychádza v tlačenej podobe, v rozsahu cca 80 strán a náklade 7 500 ks.

 

Distribuuje sa na prostredníctvom jesenného vydania časopisu Správa budov, časopisu Trend  a na FM konferenciách.

 

Uverejnenie informácií o firme v katalógu aj v tlačenej podobe je bezplatné. Svoju spoločnosť však môžete zviditeľniť aj zvýraznenou platenou formou. Základná možnosť zvýrazneného zápisu začína už od 100 eur. 

 

Obsah

  • Jedinečná a prvá ucelená analýza slovenského trhu v FM oblasti. Porovnanie dát v CEE regióne.
  • Predikcie a vývoj trhu  v FM do budúcnosti.
  • Adresár spoločností v rámci poskytujúce Facility Management na Slovensku.
  • Interview s expertom – Tomášom Malatinským

 

 

Zviditeľnite svoju spoločnosť, povedzte svojim zákazníkom, že aj vy poskytujete služby v odvetví Facility Managementu. Využite inzerciu v tejto jedinečnej publikácii.

 

Cenník inzercie

 

SAFM Guide môžete získať nasledovnými spôsobmi

  • Objednajte si poslanie SAFM Guide na adrese safm@safm.sk len za špeciálnu cenu  2,95 EUR pre prvý ročník + balné a poštovné.
  • Navštívte našu konferenciu Dni Facility Managementu a dostanete SAFM Guide zadarmo.
  • Objednajte si alebo zakúpte časopis Správa budov, Objednávkový formulár, do poznámky uveďte „SAFM Guide“

 

Dotazník pre vyplnenie pre tie spoločnosti, ktoré tvoria odvetvie Facility Management  na Slovensku.