Ďakujeme za Vašu účasť a priazeň

Vážení účastníci konferencie Dni Facility Managementu 2020

 

ďakujem vám všetkým za úžasnú atmosféru a spoluprácu a tešíme sa na vás opäť čoskoro pri iných aktivítách.

 

Slovenská asociácia facility managementu