Archív kategorií: Slider do úvodu

Kvalitné vnútorné pracovné prostredie

Svetlo a zvuk.

Dva faktory, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú pracovné prostredie so zreteľom na zdravie, správanie a výkonnosť zamestnancov.

 

Témou nášho ďalšieho online webináru je Kvalitné vnútorné pracovné prostredie, kde vystúpia odborníci Peter Píš (XAL Eastern Europe) a Peter Petraško ( Saint – Gobain Ecophon AB).

 

Registrujte sa ešte dnes na bezplatný webinár, kde sa dozviete:

 

 • aký dôležitý význam má vplyv osvetlenia na zdravie človeka a jeho produktivitu
 • aký veľký podiel má vplyv hluku na zdravie, psychiku a výkonnosť zamestnancov
 • predstavíme vám rady a tipy ako zabezpečiť ideálne akustické podmienky a správne osvetlenie pre vašich zamestnancov
 • case studies – výsledky najnovších štúdií

Tešíme sa na Vás.

Už 12 rokov s vami a pre vás

Žijeme veľmi zvláštnu dobu. Začiatkom roka 2020 si asi nikto z nás nevedel predstaviť, že o pár mesiacov vymeníme rannú kávu s kolegami za home made coffee v kuchyni s partnerom a pobehujúcimi deťmi naokolo, pre ktoré predstava online školy bola ako    sci -fi 21. storočia. Naše kancelárie sme vymenili za kuchyne, obývačky a pracovne dúfajúc, že to bude iba záležitosť pár týždňov.

Do slovníka nám pribudli nové slová, ako home office či dištančné vzdelávanie, pomaly sme si osvojovali ich význam a či chceme alebo nie, prispôsobili sme im i naše návyky. Svet meetingov, breefingov a brainstormingov sme presunuli do online prostredia, kde neustále hľadáme možnosti ako byť najefektívnejším. Týka sa to nás všetkých, výrazne zasiahnutou oblasťou je i segment facility managementu.

 

 

V týchto dňoch, Slovenská asociácia facility managementu oslavuje 12. rokov svojho pôsobenia na trhu. Naším hlavným cieľom je prinášať témy a nové možnosti vzdelávania, čím  budujeme pevné základy  odbornej komunity v oblasti facility managementu. Posledný rok bol i pre nás skúškou a zároveň výzvou ako svoju činnosť preniesť do online prostredia a nestratiť na kvalite či ponuke, ktorú SAFM prináša pre tento segment.

Jednou z našich aktivít je odborná ročenka SAFM Guide, na ktorej pracujeme  už štvrtým rokom. V nej analyzujeme trh a segment FM, čitateľom prinášame nové trendy, riešenia a súhrnné informácie.

 

Vďaka cielenej distribúcií hovoríme o facility managemente i tam, kde nás vnímajú „iba“ ako správcov budov, čím učíme širšiu verejnosť o komplexnosti a potrebe efektívneho riadenia podporných činností vo firmách a organizáciách.

Nosnou aktivitou nášho pôsobenia je organizácia medzinárodnej konferencie Dni Facility Managementu, ktorá tento rok slávi svoje 10. výročie. Minulý ročník bol síce hybridnej povahy, ale i napriek všetkým protipandemickým opatreniam sme pre FM komunitu priniesli odborne nabitý program, v ktorom erudovaní odborníci  zo Slovenska ale i zahraničia ponúkli inovatívne priemyselné riešenia, nové trendy a priblížili nám problematiku ISO 41 000.

 

Pevne veríme že tento rok bude situácia priaznivejšia a plánovaný 10. ročník predstavíme vo formáte, na aký sme všetci zvyknutí.

 

 

Neodlúčiteľnou súčasťou našej činnosti sú i školenia a webináre, kde facility manažérom a pracovníkom v tejto oblasti ponúkame možnosť ako si potvrdiť svoju kvalifikáciu a zároveň sa neustále vzdelávať a rozvíjať svoje vedomosti v  odborných témach pre FM.

 

 

 Za 12 rokov sme odbehli dlhú cestu v šírení osvety čo to vlastne facility management je, čo prináša a ako ho efektívne implementovať do jednotlivých štruktúr. Za toto obdobie sme vytvorili odbornú komunitu s pevnou členskou základňou, ktorá sa aktívne zúčastňuje pri budovaní silnej a odbornej Asociácie.

 

Kus cesty je ešte stále pred nami, avšak váš záujem o nové témy nás ženie stále dopredu v rozvíjaní a hľadaní nových aktivít.

 

Ďakujeme za vašu dôveru a podporu.

SAFM Guide 2020 už v predaji

 

 

SAFM je garantom kvality Facility Managementu na Slovensku.  Práve preto vznikla potreba vytvoriť unikátnu odbornú analýzu trhového prostredia FM, ktorú sme doplnili o ďalšie atraktívne témy a vytvorili tak  jedinečnú ročenku SAFM Guide 2020.  Nájdete v nej všetky potrebné aktualizácie a  zaujímavosti, ktoré momentálne rezonujú v oblasti FM.
SAFM Guide 2020 je určený každému facility manažérovi, a publikované informácie sú prínosom pre všetky spoločnosti, ktoré pôsobia vo sfére FM, či už na strane klienta, alebo poskytovateľa.

 

V ročenke SAFM GUIDE 2020 sa dozviete:

 •  Odborné informácie, analýzy a hodnotenie trhu roku 2019 v 2020
 • Dopad koronakrízy a jej ďalší vývoj
 • Analytický komentár s prof. PhDr. Ivetou Radičovou, PhD.
 • Rozhovory s odborníkmi na témy, ktoré rezonujú v oblasti FM
 • Kategorizovaný adresár spoločností, ktoré pôsobia v oblasti FM
 • …a mnoho iných zaujímavých tém.
 •  
Aké je hodnotenie trhu FM za rok 2019 v. 2020?
Rýchly prehľad výsledkov, detailnejšie informácie sa dočítate v jednotlivých kapitolách ročenky SAFM GUIDE 2020.


Odhadovaný vývoj v roku 2020 v. 2019 podľa poskytovateľov FM

Ak hľadáte odborné informácie a zaujímavosti z oblasti FM,  prípadne hľadáte vhodného poskytovateľa služieb, bohatý obsah

 

Objednajte na : SAFM Guide 2020

ISO 41 000 Standardisation in FM

Standardisation in Facility management – ISO 41 000 Series

 


• Facility management is still considered as a young branch of business with
the age of ca 30 years.


• First big step to standardization in this field were European standards EN 15
221 Series.

 


• These are now being replaced by international standards
ISO 41 000 Series.


• There are two committees dealing with FM standardization, first is
international one ISO TC 267 and the second is European
CEN TC 348

 


Five FM Standards are already published:


ISO 41001:2018

Facility management — Management systems — Requirements with
guidance for use


ISO 41011:2017


Facility management — Vocabulary


ISO 41012:2017


Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development
of agreements


ISO/TR 41013:2017


Facility management — Scope, key concepts and benefits


ISO 41014:2020


Facility management — Development of a facility management strategy

 


Four standards are in preparation:


ISO/CD 41015


Facility management — Influencing organizational behaviours for improved
facility outcomes


ISO/WD TR 41016


Technology in facility management — Scope, key concepts and benefits


ISO/WD 41017


Facility management — Guidance on emergency management of epidemic
prevention in the workplace


ISO/WD 41018


Facility management — Development of facility management policy

 


Here is a content of published Standards:


ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements
with guidance for use


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the FM system
4.4 FM system
5 Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.2 Policy
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 FM objectives and planning to achieve them
7 Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
7.6 Organizational knowledge
8 Operation
8.1 Operational planning and control
8.2 Coordination with interested parties
8.3 Integration of services
9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
10 Improvement
10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement
10.3 Preventive actions
Annex A Guidance on the use of this document
A.1 Scope
A.2 Normative references
A.3 Terms and definitions
A.4 Context of the organization
A.5 Leadership
A.6 Planning
A.7 Support
A.8 Operation
A.9 Performance evaluation
A.10 Improvement
Bibliography

 

ISO 41011:2017 Facility management — Vocabulary


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
3.1 Terms related to facility management
3.2 Terms related to assets
3.3 Terms related to people
3.4 Terms related to sourcing
3.5 Terms related to process
3.6 Terms related to finance
3.7 Terms related to general business
3.8 Terms related to measurement
NOTE: The terms “facility management” and “facilities management” can be
used interchangeably.


ISO 41012:2017 Facility management — Guidance on strategic sourcing and the
development of agreements


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Sourcing strategy and understanding the core business context
4.1 Sourcing strategy
4.2 Strategic, tactical and operational level
5 Sourcing process in FM
5.1 Process flow chart
5.2 Identify and analyse current and future needs and expectations
5.3 Translate needs into requirements
5.4 Determine the service levels
5.5 Identify service delivery options
5.6 Business case development and analysis
5.7 Select preferred sourcing/service delivery option
6 Facility service provision
6.1 Principle options
6.2 Internal service provision
6.3 External service provision
7 Main characteristics of FM agreements
7.1 General
7.2 Essential components
7.3 Agreement structure and content
8 Common considerations in agreements
8.1 Flexibility
8.2 Performance criteria
8.3 Information responsibilities
8.4 Reporting and auditing procedures
8.5 Continuous improvement, best practice and innovation
8.6 Asset replacement and project activity
8.7 Communication
8.8 Regulations
8.9 Corporate standards
8.10 Termination of agreements
9 Preparation and development of an agreement
9.1 General
9.2 Preparation phase
9.3 Pre-qualification phase
9.4 Tender/negotiation phase
9.5 Agreement preparation phase
9.6 Signature phase
9.7 Implementation phase
10 Measure service provision performance
10.1 General
10.2 Measuring effectiveness
10.3 Outputs
Annex A Example of requirements for a service
Annex B Example of business case content
B.1 General
B.2 Examples of a business case
Annex C Structure of an agreement — General clauses
Annex D Service level agreements — Benefits, preparation and structure of
an agreement (SLA clauses)
D.1 General
D.2 Key attributes of SLAs

 


ISO 41013:2017 Facility management — Scope, key concepts and benefits

 

1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Scope of FM
5 Business process background of FM
5.1 Business process
5.2 Core business/primary activities and separating the support
processes
5.3 Assigning support processes to FM
6 Key concepts in FM
6.1 FM model
6.2 Broad scope of FM and facility services
7 Purpose and benefits of FM
7.1 General
7.2 Productivity
7.3 Impact on people
7.4 Risk mitigation
7.5 Sustainability
7.6 Identity
7.7 Cost and quality

 


ISO 41014:2020 Facility management — Development of a facility management
strategy


1 Scope
2 Normative references
3 Terms, definitions and abbreviated terms
3.1 Terms related to facility management
3.2 Terms related to assets
3.3 Terms related to people
3.4 Terms related to sourcing
3.5 Terms related to process
3.6 Terms related to finance
3.7 Terms related to general business
3.8 Terms related to measurement
3.9 Abbreviated terms
4 Understanding the demand organization
4.1 Organization
4.2 Governance
4.3 Context
4.4 Risk management
4.5 Strategic alignment
5 Developing FM requirements
5.1 Current and future interest in facilities
5.2 Maturity of FM
5.3 Briefing for refurbished or new facilities
5.4 Stakeholders
5.5 Accessibility, inclusiveness and equalities
5.6 Functional requirements
5.7 Scope of services
5.8 Service specifications
5.9 Outputs and targets
5.10 Service levels
5.11 Service delivery options
5.12 Sourcing
5.13 Innovations in service delivery
5.14 Market audit
5.15 Verification and feedback
6 Formulating the FM strategy
6.1 Compiling the strategy
6.2 Format and content
6.3 Budgetary requirements
6.4 Procurement
6.5 Communication and feedback
6.6 Implementation plan
7 Managing performance
7.1 Monitoring and control of performance
7.2 Performance indicators
7.3 Performance measurement
7.4 Performance review
7.5 Corrective actions
7.6 Feedback and lessons learned
8 Improving outcomes
8.1 Applying lessons learned
8.2 Reassessing outputs and targets
8.3 Updating the FM strategy
8.4 Updating the FM policy
Annex A Examples of threats and opportunities
Annex B Examples of factors affecting business strategy
Annex C Considerations when formalizing the FM strategy document
Annex D Example of an FM strategy

 

 

ANAB (ANAB is the largest accreditation body in North America and provides services
in more than 75 countries.):
Organizations with a certified ISO 41001 management system can be
expected to demonstrate effective and efficient delivery of facility
management that supports the objectives of the demand organization;
consistently meet the needs of interested parties and applicable
requirements; and be sustainable in a globally competitive environment

 


TÜV SÜD (TÜV SÜD is a global certification company with headquarters in Germany):
Certification to ISO 41001 demonstrates that facility management services
can be delivered effectively and efficiently, improving organisational cost
benefits and consistently meeting the needs of stakeholders. The structured
ISO 41001 framework also demonstrates the ability of the facility
management function to take advantage of future opportunities and
effectively address new challenges which support the organisation’s business
goals.

 


Summary:


• Full set of Standards 41 000 Series will cover the whole range of FM and
Facility Services


• They are focused both on public and private sector.


• The target of the Standards are clients and service providers, as Facility
Management is considered to be one process starting at demand
organization (client) and ending with the very last service provider.


• Organization can adopt as many of the Standards as decided and as
necessary, audit and certification will most probably take only ISO 41 001 as
the basic one.

 


Karol Hederling, October 2020

Darujte nám 2% z daní

 

 

Vážení priaznivci SAFM,

 

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom svojich aktivít podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Darujte SAFM svoje 2 percentá zo svojej dane za rok 2020.

 

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

 

Ako postupovať?

Podnikatelia – FO a PO musia prijímateľa 2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2021. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2021. Vzhľadom k pretrvávajúcej mimoriadnej epidemiologickej situácii s Covid 19, sledujte prosím aktuálne úpravy termínov, pokiaľ by prišlo k ich zmene.

 

TLAČIVÁ POTREBNÉ NA DAROVANIE 2% si môžete vytlačiť alebo stiahnuť na nižšie uvedenom linku.

 

 

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

 

VAŠIMI 2% PODPORÍTE:

 

 • Tvorbu a vydanie 3. ročníka odborného bulletinu  SAFM Guide, v ktorom už po 4 rok prinesieme komplexné,  analytické informácie z oblasti FM.  Súčasťou SAFM Guide je i unikátny Adresár spoločností, v ktorom nájdete zoznam firiem poskytujúcich služby Facility managementu na Slovensku

 

 • organizáciu Pan-európskej FM certifikácie, ktorá ponúka potvrdenie kvalifikácie na európskej úrovni v FM segmente

 

 • organizáciu úspešných workshopov ako sú: Projektový manažment vo Facility Managemente Riadenie rizík v projektoch FM. Na základe reálnych skúseností školiteľa majú účastníci možnosť podieľať sa na tvorbe  projektu od úplného začiatku až po jeho záverečnú fázu

 

 • organizáciu odborných webinárov, prostredníctvom ktorých prinášame aktuálne témy pre FM

 

 • organizáciu odbornej konferencie Dni Facility Managementu

 

 • organizáciu ďalších aktivít, ktoré smerujú k zvyšovaniu informovanosti z oblasti FM, koordináciu legislatívnych procesov týkajúcich sa noriem FM, koordinačnú a konzultačnú činnosť, …

 

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.