Archív kategorií: Slider do úvodu

Vyhlásenie výsledkov súťaže

12. ročník odbornej konferencie Dni Facility Managementu sa niesol v duchu noviniek.

Našou hlavnou úlohou je podporovať odbornosť v oblasti FM a tým pomáhať skvalitňovať služby v tejto kľúčovej oblasti. Dlhodobá spolupráca a výmena know-how s našimi členmi a partnermi nás stále inšpiruje a motivuje.

 

SAFM nie je len organizácia, ale je to komunita odborníkov, ktorí posúvajú toto odvetie vpred.

Pomáhame, radíme, naše stretnutia a podujatia sú miestom, kde sa stretávajú odborníci na FM s jedným cieľom – zdokonaľovať a skvalitňovať služby v danom obore.

 

I preto sme sa tento rok rozhodli oceniť najlepších z najlepších a to v v rámci

1. ročníka súťaže:

 

SAFM Projekt roka

SAFM Inovácia roka

SAFM osobnosť roka.

 

Odborná porota zasadala v zložení:

 

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. ,  Slovenská technická univerzita

Silvia Nagyová, prezidentka SAFM

Peter Škyrta, PhD. Senior Sustainability & ESG Consultant, KPMG Slovakia

Ing. Igor Stanek, CEO, Software Architect, CHASTIA s.r.o.

 

Projekty, ktoré sa predstavili v tejto súťaži, nám ukázali rôznorodosť a výnimočnosť v FM. Odborná porota zhodnotila jedinečné aspekty každého projektu, berúc do úvahy technickú dokonalosť, environmentálnu a sociálnu zodpovednosť, ako aj ich trvalú udržateľnosť.

Výhercovia v jednotlivých kategóriach:

SAFM PROJEKT ROKA:

 

1. miesto: NÁRODNÝ PROJEKT Systém overovania kvalifikácií, Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Cieľom národného projektu SOK, ktorého garantom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a hlavným dodávateľom projektových aktivít Asseco Central Europe, a. s., bolo umožniť uchádzačom, ktorí získali určitú kvalifikáciu mimo formálneho vzdelávania (napríklad praxou či samoštúdiom), možnosť nechať si ju oficiálne overiť. Úspech projektu bol podporený aktívnym zapojením Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny s podporou kľúčových sociálnych partnerov. Okrem toho sa v projekte etablovali mnohé významné autorizované inštitúcie a odborní garanti, ktorí odborne prispeli k nastaveniu systému overovania kvalifikácií v 24 sektoroch národného hospodárstva.

 

Ocenená nominácia:  MOBILNÉ NABÍJACIE STANICE, „EV CHARGES“

spoločosť CBRE Global Workplace Solutions s.r.o

Inštalácia mobilných vysokorýchlostných nabíjacích staníc na odberných miestach klienta, kde nie je postačujúca kapacita elektrickej energie v sústave.

 

SAFM INOVÁCIA  ROKA:

 

1. miesto: FM kniha ,

spoločnosť TECHNOBOX services, s.r.o

 

FM Kniha je jednoduchý nástroj pre koncových užívateľov budovy a nájomcov, ktorý poskytuje rýchlu orientáciu v priestore a v technológiách s možnosťou hlásenia poruchy do helpdesk riešenia cez mobilný telefón. Štruktúrou a riešením a obsahom knihy, je zabezpečené, že človek, ktorý nahlasuje poruchu vie ľahko identifikovať o aké zariadenie sa jedná a nahlásením cez knihu dá správe automaticky požiadavku na zabezpečenie opravy tak, že technik okamžite vie o aké zariadenie sa jedná, na ktorom poschodí a v ktorej miestnosti je toto zariadenie inštalované a bez nutnosti obhliadky dokáže okamžite riešiť servis s dodávateľom zariadenia.

 

Ocenená nominácia: Zbieranie zálohových fliaš v priestoroch

Na každom z 10 krídiel budovy sú situované zberné nádoby na vratné plechovky a plastové fľaše. Zámer bol znížiť množstvo vytváraného odpadu z plastu. Druhoradý zámer bol speňaženie tohto zberu a následne darovanie súm na charitu.

 

 

 

 

SAFM OSOBNOSŤ  ROKA:

1. miesto: Ing. arch. Karol HEDERLING

 

V oblasti facility managementu pracuje od roku 1992. Vo svojej kariére prešiel od komunálnej sféry cez slovenské až po nadnárodné spoločnosti ako Slovak Telekom (Deutche Telekom Group), Strabag PFS či ISS Facility Services. Pôsobil v top manažérskych pozíciách ako na strane klientov tak na strane  poskytovateľov. Jeho najvýraznejšími projektmi boli outsourcing sekcie facility managementu spoločnosti Slovak Telekom a integrácia FM služieb v spoločnosti Slovenské elektrárne (Enel). V súčasnosti pôsobí ako nezávislý
konzultant v oblasti FM.
Je zakladajúcim členom a členom predstavenstva Slovenskej asociácie facility
managementu (SAFM) a je aktívny aj v rámci medzinárodnej organizácie EuroFM.
V roku 2023 sa stal sektorovým expertom v národnom projekte Overovania Kvalifikácií.

 

Ocenená nominácia: Ing. Eugen Maczko

Vyštudoval SVŠT strojnícka fakulta v Bratislave s odborom Tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia – Priemyselná energetika. Počas svojej odbornej praxe pracoval na manažérskych postoch v klientskej i poskytovateľskej strane.
Svoje odborné vedomosti prezentoval prostredníctvom rôznych prednášok,
workshopov, a to i na pôde STU, kde prednášal problematiku Správy Budov.
V súčasnosti pôsobí v spoločnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o, na pozícií technický riaditeľ.

 

 

Všetkým víťazom a oceneným nomináciam srdečne blahoželáme.

 

 

 

RPM Service SK, s.r.o.

ŠPECIALISTI NA PRIEMYSELNÉ UPRATOVANIE A ČISTENIE

RPM Service SK s.r.o. sa upratovaniu venuje vyše 20 rokov.

✅ celoštátna pôsobnosť

✅viac ako 500 upratovacích pracovníkov

✅ vlastné servisné stredisko

✅ technické vybavenie s garanciou výmeny stroja do 24 hodín

to sú základné charakteristiky upratovacej spoločnosti RPM Service SK s.r.o.
 
Medzi hlavných klientov patria obchodno – zábavné centrá, obchodné reťazce, priemyselné podniky, banky, logistické parky či administratívne objekty.
 
Pridanou hodnotou služieb je úspora nákladov, návrhy riešenia podľa potrieb, komunikatívnosť a intenzívna starostlivosť či viacstupňový kontrolný systém prác.


 

Zelené kancelárie víťazia nad home office

Nižšia spotreba energií, celkovo lacnejšia prevádzka, vyšší užívateľský komfort. Téma udržateľnosti naberá u nás na význame aj v segmente kancelárskych budov, ktoré si firmy stavajú alebo prenajímajú. Obzvlášť v Bratislave rastie dopyt po ekologicky šetrnejších budovách.

V hlavnom meste má podľa CBRE Market Outlook 2023 z takmer dvoch miliónov štvorcových metrov kancelárskych priestorov už skoro polovica zelený certifikát. Britský certifikát BREEAM vlastnia dve tretiny z nich, zvyšok disponuje americkým certifikátom LEED. Rastie záujem aj o certifikát WELL, ktorý sa zameriava na aspekty wellbeingu.

Pri nových stavbách sa certifikácia stáva štandardom. Potvrdzuje, že budova bola navrhnutá s ohľadom na energetickú účinnosť, má nižšie prevádzkové náklady, vyššiu udržateľnosť a užívateľom poskytne lepší komfort. „Certifikačné systémy posudzujú nielen samotný výsledok – celú budovu, ale aj použité materiály a ich dopad na tepelný a akustický komfort, kvalitu vzduchu či svetelné podmienky. Naše akustické panely dokážu v certifikačnom procese,  vďaka svojim parametrom, dopomôcť k získaniu dôležitých kreditov pre investorov. V prípade certifikácie BREEAM to môže byť až pätina z celkového počtu dosiahnuteľných bodov,“ hovorí Diana Fiľarská z Ecophon Slovensko.

Výhodou akustických panelov Ecophon z hľadiska udržateľnosti je ich výroba z recyklátov v rozsahu 42 až 60 percent. Okrem toho až 85 percent predaja tvoria výrobky s environmentálnym prehlásením EPD, vyše tretinu so zdravotným prehlásením (HPD) a štvrtinu s certifikátom Indoor Air Comfort Gold (IAC Gold).

Užívateľský komfort zelených kancelárskych budov dokáže zvýšiť obsadenosť kancelárií

 

Užívateľský komfort zelených kancelárskych budov dokáže zvýšiť obsadenosť kancelárií a účinnejšie pritiahnuť zamestnancov z home office. Podľa CBRE Market Outlook bolo v Bratislave ku koncu minulého roka voľných 11,2 percenta kancelárií, pričom toto číslo sa medziročne ďalej zlepšilo. „Zelený trend poháňajú aj ambície Európskej zelenej dohody Green Deal, zameranej na  dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 v štátoch Európskej únie, vrátane Slovenska,“ píše sa v CBRE Market Outlooku. Zelená certifikácia pozitívne ovplyvňuje aj prevádzkové náklady kancelárií. Napríklad budova s certifikátom LEED môže mať podľa údajov Skanska Commercial Development Europe až o 40 percent nižšiu spotrebu energií a vody v porovnaní s budovou bez certifikátu.

Stavebný sektor je zodpovedný za 37 percent celkovej spotreby energií a takmer rovnaké percento emisií CO2. Ecophon chce byť prvou stavebnou spoločnosťou s nulovou produkciou emisií, a to najneskôr do roku 2050. Na svojej ceste k uhlíkovej neutralite znížila spoločnosť od roku 2017 množstvo skládkovaného odpadu až o takmer tri štvrtiny a priame aj nepriame emisie zredukovala o 60 percent. „Už o dva roky nebudeme vo výrobných závodoch Ecophon využívať žiadne fosílne palivá,“ hovorí o ambíciách Ecophonu odborníčka na udržateľnosť.

BTS CARGO & HANGAR SERVICES, a.s.

Vsup novej spoločnosti do členstva v SAFM.

 

BTS CARGO & HANGAR SERVICES, a.s. je flexibilná spoločnosť, ktorá spravuje a prenajíma nehnuteľnosti v areáli bratislavského letiska.

 

Ich revitalizovaný logisticko-priemyselný areál ponúka variabilné priestory na prenájom s výmerou viac ako 32 600 m2. Areál ponúka viac ako 10 700 m2 kancelárií, vyše 16 700 m2 hangárov a viac než 5 100 m2 skladov.

 

Okrem najširšej ponuky priestorov je filozofiou spoločnosti možnosť flexibilne prispôsobovať priestory potrebám nájomníkov, dostupné ceny prenájmu a bezproblémové parkovanie.

ENPECO a.s.

Vstup novej spoločnosti do SAFM k 1.7.2023

ENERGETICKÉ RIEŠENIA ZAJTRAJŠKA

Spoločnosť ENPECO a.s. vznikla z potreby trhu po kvalitnom a odbornom riešení, ktoré má efektívne znižovať spotrebu elektrickej energie tam, kde je to potrebné.


ENPECO a.s. prináša nový pohľad na efektívne využitie energií, ktoré znižujú náklady na prevádzku výroby.

 

Od analýzy existujúceho stavu, návrhu na optimalizáciu, naprojektovanie celkového riešenia, celkovú realizáciu na kľúč až po údržbu a servis, ktoré vám prinesú požadované úspory.

 

Spoločnosť ENPECO a.s. je súčasťou členstva v Slovenskej asociácie facility managementu od 1.7. 2023.

PlanRadar

Súčasťou SAFM je i platforma PlanRadar, ktorá poskytuje softvérové riešenie v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.

PlanRadar je softvérové riešenie založené na technológii SaaS (softvér ako služba) pre profesionálov v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.

 

Umožňuje používateľom pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. Možno ho použiť na dokumentáciu stavby a stavebný dozor, správu chýb a úloh, odovzdávanie projektov, následnú správu a údržbu atď.

 

Prostredníctvom webovej aplikácie vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy smartfónov a tabletov (iOS, Android a Windows) je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať s tímom akýkoľvek druh informácií prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo modelu BIM.

 

Digitalizácia pracovného postupu zlepšuje spoluprácu medzi všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje chybovosť a šetrí čas: zákazníci PlanRadar uvádzajú úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku a s obchodnou kanceláriou v Českej republike umožňuje viac ako 120 000 používateľom z viac ako 65 krajín sledovať, spájať a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete.

Prečítajte si prípadovú štúdiu troch úspešných
európskych megaprojektov, ktoré boli zrealizované na základe platformy PlanRadar ➡ CaseStudy_HBReavis

SA_FM PROJEKT ROKA 2022

Vyhlásenie súťaže v oblasti FM.

Pre rozvoj a podporu facility managementu určite patrí i ocenenie tých najlepších z najlepších. Práve preto prichádzame s novinkou – súťažou o zisk prestížneho ocenenia pre oblasť FM, ktorá bude súčasťou už blížiaceho 12.ročníka odbornej konferencie Dni facility managementu  (19. – 20.9. 2023, Double Tree by Hilton, Bratislava).

 

Súťažiť budeme v 3 základných kategóriách:

SAFM PROJEKT ROKA 2022

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

Predanie ocenenia a vyhlásenie výsledkov prebehne na Spoločenskom raute, v predvečer konferencie, a to 19.9. 2023 v Double Tree by Hilton Bratislava.

Nezmeškajte túto skvelú príležitosť prihlásiť aj Váš projekt, inováciu alebo osobnosť!

Uzávierka prihlášok je do 31.7. 2023!

 

Aké sú podmienky súťaže?

Tá bude prebiehať v už spomínaných troch základných kategóriách: SAFM PROJEKT ROKA 2022, SAFM INOVÁCIA ROKA 2022 a SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

 

SAFM PROJEKT ROKA 2022

Zaradené do súťaže môžu byť projekty, ktoré v rámci FM  deklarujú originálnosť a unikátnosť použitého riešenia. Medzi základné kritéria hodnotenia patrí taktiež:

➡ prínos pre cieľovú skupinu

➡ využívanosť výsledkov projekt

➡ referencie projektu    

➡ efektivita vynaložených prostriedkov

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM PROJEKT ROKA 2022

 

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

Zaradené do súťaže môžu byť projekty – inovácie, kde sa budú posudzovať základné kritéria:

 

➡  Originalita riešenia: do akej miery je prezentované riešenie nové a nebolo doteraz ešte použité v organizácii na Slovensku.

 

➡  Širší kontext riešenia: Berie do úvahy náročnosť implementovanej zmeny z pohľadu východiskovej situácie a hodnotí rozdiel medzi situáciou pred a po implementácii prezentovaného riešenia. Napr. aj známe riešenie v jednom prostredí môže byť veľmi inovatívne v inom prostredí.

 

➡  Výsledok riešenia: Hodnotí dopad na spoločnosť, posudzuje reálny efekt inovácie na chod spoločnosti. Napr. aj pomerne jednoduché riešenie môže mať veľmi veľký dopad na organizáciu.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

 

 

 

 

 

 

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

Zaradená do súťaže môže byť osobnosť, ktorá sa profesne pôsobí v oblasti facility managementu, podporuje nové prístupy a prispieva k rozvoju inovačných projektov.

 

Kritériá pre hodnotenie nominácie:

➡ prínos k rozvoju v oblasti FM

➡ prínos k rozvoju FM biznisu na Slovensku

➡ účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie

➡ podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

 

Jednotlivé kategórie budú hodnotené samostatne a posudzované odbornou komisiou. Najlepšie hodnotené prihlásené projekty a inovácie budú prizvané na prezentovanie svojho „diela“ (kolo prezentácií prebehne online). Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne počas spoločenského večera konferencie Dni FM, 19.9. 2023.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na safm@safm.sk alebo akubickova@safm.sk

 

Techno box services s.r.o.

Viac ako 13 rokov skúseností z oblasti komerčných nehnuteľností pretavených do novej spoločnosti s cieľom poskytnúť svojim partnerom komplexné a profesionálne realizačné, servisné a poradenské služby pod jednou strechou.

Profesionálny tím spoločnosti Techno box services s.r.o. úspešne zrealizoval už 115 projektov v celkovom objeme presahujúcom 22 mil. EUR. Ich primárnym cieľom je vysoká kvalita dodávaných prác pri výstavbe a v oblasti komplexnej realizácie technického zabezpečenia a správy budov v Slovenskej a Českej republike v súlade s aktuálnymi trendmi.

V rámci spoločnosti Techno box services s.r.o. nájdete profesionálneho a stabilného partnera pre váš projekt, a to s medzinárodnými skúsenosťami a s lokálnym a partnerským prístupom.

SMART LIGHT, s.r.o

Súčasťou SAFM od 1.4. 2023 je i spoločnosť Smart Light, s.r.o

Osvetlenie je dôležitým prvkom facility managementu, má vplyv na bezpečnosť, komfort a produktivitu užívateľov budovy.

Spoločnosť Smart Light je profesionálne svetelné a akustické štúdio s najväčším showroomom dizajnového osvetlenia na Slovensku. Už vyše 20 rokov spolupracuje so svetovými značkami, známymi štúdiami či stavebnými firmami.

Jednou z  realizácií spol. Smart Light, s.r.o. je i vonkajšie osvetlenie kombinujúce tlmené podsvietenie s vkusnými stĺpikovými svietidlami, v novej štvrti s trojicou impozantných budov navrhnutými legendárnou Zahou Hadid (viď obrázok).

Prečítajte si zaujímavý príbeh, ktorý sa skrýva v 20. rokoch ich pôsobenia na  trhu v segmente osvetlenia.

energy CAMP 2023

EnergyCamp 2023 sa blíži

Súčasná energetická kríza, obnoviteľné zdroje, ESG a inovácie v energetike a energetickom manažmente budú hlavnými témami medzinárodnej odbornej konferencie EnergyCamp 2023.

Konferencia sa uskutoční 20. a 21. 4. 2023 v Poprade.  

 

Prezentované tu budú zaujímavé príklady z praxe a rôzne prípadové štúdie z daných oblastí. Okrem mnohých inšpiratívnych hostí sa na EnergyCampe predstaví aj sociálny podnikateľ a inovátor Arash Aazami z Holandska známy svojím obchodným modelom Path to Zero.

Konferencia EnergyCamp 2023 je najväčšia konferencia v oblasti Energy Managementu v Slovenskej a Českej republike s každoročnou účasťou viac ako 300 účastníkov.

 

Na konferencii Vám predstavíme tieto témy: 
  • Legislatíva a financovanie,
  • prípadové štúdie (zaujímavé realizácie v období 2019-2022),
  • IT a IoT technológie, MaR,
  • energetický management a technologické novinky.

Čítať ďalej na portáli ASB

Miesto konania

Nové skúsenosti a vedomosti v tejto oblasti môžete načerpať v kongresovej sále aquaparku AquaCity v Poprade, kde sa konferencia EnergyCamp 2023 uskutoční.
 
Program konferencie doplní:

 

 

Registrácia

 

Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke www.energycamp.sk.

Prosíme Vás, aby ste na registráciu využili elektronický registračný formulár na webovej stránke www.energycamp.sk/EventRegistration