Archív kategorií: Slider do úvodu

Projektový manažment pre Facility Management

Projektový manažment je základ práce každého facility managera a my vám teraz ponúkame ako prvý školenie tohoto typu v spolupráci s odbornou spoločnosťou Comm-pass, s.r.o.

 

Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie až po ukončenie projektu.

 

• zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia

 

• medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu

 

• počas workshopu pracujete na vlastných – reálnych projektoch

 

• podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu

 

• systematický pohľad na riadenie facility management projektov

 

• najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie

 

• inovácia a nový pohľad na výkon facility managementu

 

Viac informácii

 

Jedinečná publikácia o stave FM na Slovensku

Prvá a zároveň jediná publikácia SAFM Guide prináša súhrnné informácie o stave Facility Managementu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu, opiera sa o štruktúru služieb európskej normy EN 15221-Facility Managementu.

 

Nájdete v nej výsledky prieskumu služieb Facility Managementu, predikcie vývoja odvetvia v porovnaní v rámci CEE regiónu.

 

Ročenka obsahuje adresár spoločností poskytujúcich služby FM na Slovensku.

 

 

Objednajte si poslanie SAFM Guide na adrese safm@safm.sk len za špeciálnu cenu 2,95 EUR pre prvý ročník + balné a poštovné.

 

 

 

 

Potvrďte svoju odbornú kvalifikáciu Certifikátom

 

Aj v r. 2019 prináša SAFM jedinečnú certifikáciu v oblasti Facility Managementu.

 

Dávame Vám do pozornosti možnosť

 

prihlásiť sa

 

na ďaľší termín workshopu v utorok 19. 3. 2019 o 16.00 hod a

certifikáciu v utorok 2. 4. 2019 o 16.00 hod na Cukrovej ul. 14 v Bratislave

 

Pred každou certifikáciou organizujeme workshop, na ktorom si prejdeme jednotlivé témy certifikácie a zameriame pozornosť účastníkov na oblasti, ktorým by sa mali v príprave na skúšku venovať.

 

Cieľovou skupinou pre certifikáciu sú „site managers“, čo sme do slovenčiny vedeli preložiť ako facility manažéri prvého kontaktu. Prvá úroveň riadenia facility služieb patrí k najdôležitejším funkciám v FM biznise. Facility manažér tu je prostredníkom a pojivom medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou a poskytovanými službami. Musí rozumieť hlavnej činnosti (core business) odberateľov služieb, vedieť definovať požiadavky, organizovať ako tvrdé tak mäkké služby, vedieť prispôsobiť budovu, FM služby a procesy aktuálnym miestnym potrebám. Musí zabezpečiť vyváženosť medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služieb. Je pre všetkých účastníkov procesu prvou kontaktnou osobou, človekom, ktorý musí vyriešiť problémy. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a partnerský vzťah so zákazníkom. To v sebe zahŕňa spracovanie objednávok, cenových ponúk, riešenie závad, reporting, koordináciu nespočetného radu drobných výkonov a služieb.

 

Pridajte sa aj vy k úspešným držiteľom Pan-európskej FM certifikácie. Získajte medzinárodne platný certifikát

o svojich odborných znalostiach a vedomostiach.

 

 

 

 

 

Dni Facility Managementu 2019

Cieľom kvalitného facility managementu je zefektívňovanie poskytovaných služieb a vytváranie príjemného a zdravého miesta na prácu a život. Dni Facility Managementu prinášajú každoročne pod jednou strechou – skvelý odborný program, najnovšie priemyselné riešenia, produktové a technologické novinky od popredných dodávateľov a zároveň umožňujú nadviazať vzťahy s odborníkmi.

 

Dni Facility Managementu 2019

 

Pripomeňme si predchádzajúci výnikajúci 7. ročník prostredníctvom videa a fotografií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % z vašich daní

 

Vážení priaznivci SAFM,

 

Termín podania daňových priznaní za rok 2018 sa blíži a naša Asociácia bude veľmi rada, ak sa rozhodnete tento rok svoje 2% z dane venovať nám.

 

Vaše 2% podporia

 

Ďaľší ročník digitálnej verzie SAFM Guide, ktorú pripravujeme vydať opäť koncom roka  2019 v náklade 7500 ks. Prinesieme rozšírené jedinečné informácie a analytické data z oblasti Facility Managementu na Slovensku. Zároveň bude obsahovať adresár spoločností poskytujúcich služby Facility Managementu.

 

– organizáciu Pan-európskej FM certifikácie, ktorá ponúka potvrdenie kvalifikácie na európskej úrovni

– organizáciu školenia Projektový manažement vo Facility Managemente

 

Dovoľujeme sa Vás požiadať aj touto formou o podporu týchto aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec a máte príjmy iba zo závislej činnosti

 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2019 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.

 

2. Stiahnite si tlačivo s predvyplneneými údajmi o prijímateľovi – SAFM:

Vyhlásenie o poukázaní dane 2% ( v prilohe nižšie) a vypíšte zvyšné údaje o Vás.

 

3. Pošlite oba formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2019.

 

Ak si podávate daňové priznanie sami

 

1. Vyplňte jedno z daňových priznaní

 

• a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.

 

• b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. Oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.

 

• c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane údaje o nás a nezabudnite sa podpísať.

 

2. Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. marca 2019.

 

Vzory tlačív pre rok 2018 nájdete na stránkach finančnej správy

 

Ďakujeme Vám.