Archív kategorií: Slider do úvodu

Vstup V.I. Trade do členstva v SAFM

Od svojho založenia v roku 1993 patrí spoločnosť V.I.Trade s.r.o. medzi popredných dodávateľov materiálov a prác

a to v oblasti inštalácií systémov vykurovania, chladu, vody a plynu pre bytovú, ale aj komunálnu sféru na Slovensku.

 

V roku 2019 sa V.I.Trade s.r.o stala 100 % dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s. čím získala zázemie jedného z najväčších dodávateľov tepla v rámci Slovenska

 • Venujú sa dodávke a montáži technologických celkov, montáži teplovodných, horúcovodných a parných kotolní, opravy rozvodov TÚV, SV, plynu, kanalizácie, rozvody ÚK v rodinných domoch, rekonštrukcie technologických a potrubných častí plynových kotolní, montážne práce potrubných rozvodov ÚK, vody a pary, montážne práce zariadení výmenníkových staníc, OST a pod.
 • Spoločnosť  V.I.Trade s.r.o. je registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a je oprávnená vykonávať opravu a montáž určených meradiel.

WILO CS s.r.o.

Spoločnosť Wilo je prémiovým poskytovateľom pre technické zariadenie budov, vodné hospodárstvo a priemysel.

Menia zložité technológie tak, aby boli praktické pre používateľa, jednoduché na používanie, energeticky efektívne a výkonné. Spoločnosť Wilo bola založená v roku 1872 v Dortmunde ako továreň na medené a mosadzné výrobky. Počas svojej dlhej a úspešnej histórie sa vypracovala z lokálneho odborníka na globálneho hráča na trhu.

 

KONE s.r.o

Vstup spoločnosti KONE s.r.o. do SAFM

Poslaním spoločnosti KONE je zlepšovať pohyb osôb v mestskom živote.

 Ako globálny líder, spoločnosť KONE s.r.o poskytuje špičkové výťahy, eskalátory a automatické dvere, ďalej tiež inovatívne riešenia pre modernizácie a servis, aby sa hodnota vašej budovy zvyšovala po celú dobu svojho životného cyklu.

Darujte nám 2% z daní

Vážení priaznivci SAFM,

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom svojich aktivít podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

 

FYZICKÉ OSOBY  – 2 % alebo 3 % z dane:

 

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2024. Zamestnávateľ vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

Vyplňte editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. 4. 2024.

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

 

a) Vyhlásenie – na rok 2023 – PDF (editovateľné)

a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

 

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

 

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

 

 

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

 

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

 

 

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

4. Právnické osoby prostredníctvom

 

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

 

VAŠIMI 2% PODPORÍTE:

 

 • Tvorbu a vydanie 6. ročníka odborného bulletinu  SAFM Guide, v ktorom už po 7. rok prinesieme komplexné,  analytické informácie z oblasti FM.  Súčasťou SAFM Guide je i unikátny Adresár spoločností, v ktorom nájdete zoznam firiem poskytujúcich služby Facility managementu na Slovensku

 

 • organizáciu školení a workshopov, ktoré ponúkajú potvrdenie kvalifikáciei v FM segmente

 

 • organizáciu odborných webinárov, prostredníctvom ktorých prinášame aktuálne témy pre FM

 

 • organizáciu odbornej konferencie Dni Facility Managementu

 

 • organizáciu ďalších aktivít, ktoré smerujú k zvyšovaniu informovanosti z oblasti FM, koordináciu legislatívnych procesov týkajúcich sa noriem FM, koordinačnú a konzultačnú činnosť, …

 

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.

Sima SK, s.r.o.

Spoločnosť Sima SK, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2014.

Dbáme na spokojnosť svojich klientov v oblasti služieb správy nehnuteľností, stavebnej činnosti, projektového manažmentu a budovania dobrého mena spoločnosti.

 

Detailným prístupom dokážeme napredovať s využitím skúseností z každodennej praxe. Pre rast spoločnosti rozvíjame a zvyšujeme profesionalitu i odbornosť našich zamestnancov a ich vybavenia.

Stabilný tím manažérov a pracovníkov denne zabezpečuje profesionálne služby pre uspokojenie kvalitatívnych a termínových požiadaviek našich klientov.

 

Správa nehnuteľností

V službách spojených so správou nehnuteľností kladieme hlavný dôraz na kvalitu, odbornosť, efektívnosť a s čo najmenším dosahom na prevádzku našich klientov. Služby sú vykonávané profesionálnou technikou, pracovníkmi s odbornými znalosťami, pod dohľadom skúsených manažérov.

 

Stavebná činnosť

V rámci stavebnej činnosti poskytujeme kompletné služby spojené s prípravou, realizáciou stavieb a ich častí pre našich zákazníkov s prihliadnutím na budúce efektívne fungovanie a užívanie dodávaného diela. Na základe skúseností zo správy nehnuteľností vieme v procese realizácie stavby myslieť pár krokov vpred a projektované riešenia užívateľsky posúdiť. Vidíme, čo bude z užívateľského hľadiska pre budovy podstatné, čomu sa vyvarovať a na čo klásť dôraz. Na stavbu pozeráme ako na celok, ktorý pre plnú funkčnosť musí do detailu ladiť. Naši manažéri majú odborné skúsenosti s realizáciou a správou komerčných budov, vďaka čomu pripravíme, prípadne posúdime a skoordinujeme projekt, ktorý bude zodpovedať požiadavkám zákazníka s využitím našich niekoľkoročných skúseností a budúcou užívateľskou funkčnosťou.

 

Projektový manažment

Na základe požiadavky klienta sme pripravení zabezpečiť dôslednú kontrolu prípravy, realizácie a odovzdávania diela.

 

Happy Cleaning s.r.o.

Nová spoločnosť, ktorá vstupuje do SAFM sa špecializuje na rozsiahle upratovacie služby.

Happy Cleaning s.r.o.  sa zameriava na rozsiahle upratovacie služby pre firmy na pravidelnej báze alebo jednorazovo.

 

Upratovacie služby pre segment B2B zahŕňa:

 • výrobné areály
 • logistické parky
 • administratívne priestory
 • bytové domy
 • školy, nemocnice
 • reštaurácie, nákupné centrá
 • dodávky spotrebného materiálu

Upratovacie služby pre segment B2C zahŕňa:

 • byty
 • domy
 • apartmány
 • chaty

TSC Cleaning, s. r. o.

TSC Cleaning, s. r. o., dcérska spoločnosť najväčšej českej upratovacej firmy TSC Group, a. s

TSC Cleaning poskytuje upratovací servis v administratívnych a verejných priestoroch, vo výrobnom a automobilovom priemysle a ďalších oblastiach.

 

Zameraním sa špecializujú na upratovacie, a špeciálne čistiace práce v tých najnáročnejších podmienkach.  dostatočné technické vybavenie, kvalifikovaný personál a zároveň bohaté know-how. Pôsobíme na celom Slovensku.

EuroJaP Slovakia s.r.o

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. pôsobí v obore viac ako 15rokov.

Špecializuje sa na štandardné a atypické riešenia v priemyselnom aj privátnom sektore,  na záručný a pozáručný servis, kontrolné a povinné revízie všetkých zdvíhacích zariadení v oblasti bránovej a nakladacej techniky.  

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. je dodávateľom popredných svetových značiek v priemyselnom sektore.

Náš sortiment predstavuje :

 • Priemyselná bránová a nakladacia technika
 • Skladacie brány
 • Hangárové brány
 • Rýchlobežné brány
 • Atypické bárny
 • Priemyselné ventilátory
 • Bezpečnostné priemyselná zábrany
 • Mraziarenské brány

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy JaP Jacina s.r.o. CZ ktorá je výrobcom špeciálnych konštrukcií:

 • Protipovodňové systémy
 • Antikontaminačné zábrany
 • Pasívne zábrany na prívalové dažde
 • Protipožiarne brány
 • Hangárové brány
 • Špeciálne a atypické brány a dvere

Trendy v odbornom vzdelávaní

Školník je typický facility manager

 

Na Slovensku už facility managerov máme, rovnako ako aj veľký dopyt po nich, chýba však priame formálne vzdelávanie. Slovenskej asociácii facility mangementu, ktorá je odborným garantom tejto profesie u nás, preto padol mimoriadne vhod Projekt Systému overovania kvalifikácií, za ktorý Štátny inštitút odborného vzdelávania aj ocenila. O tomto všetkom, o tom čo presne facility managment je aj o možnostiach riešenia aktuálnej situácie a víziách do budúcnosti sme sa rozprávali s viceprezidentom Slovenskej asociácie facility managementu Karolom Hederlingom.

Na úvod priblížme činnosť a aktivity Slovenskej asociácie facility managementu.
 

Slovenská asociácia facility managementu vznikla pred viac ako desiatimi rokmi a bola založená za účelom podpory tejto profesie na Slovensku. Primárnym dôvodom založenia bolo to, že celá oblasť facility managementu na Slovensku bola a ešte stále je pomerne neznáma. Ľudia nevedia, čo to je a väčšinou zareagujú pojmami upratovanie alebo údržba. V skutočnosti však ide o oveľa širší záber. Asi najlepšia definícia je, že sú to všetky podporné činnosti, ktoré organizácia potrebuje pre výkon svojej hlavnej činnosti. Je medzi nimi naozaj aj upratovanie a údržba nehnuteľnosti, ale tiež takzvané mäkké služby ako recepčné služby, office management, zásobovanie napríklad kancelárskym materiálom… Ide naozaj o veľmi široký záber s dosahom na všetky odvetvia hospodárstva i na verejnú správu. Vážnosť a popularitu tejto oblasti dokazuje aj to, že facility management už má niekoľko platných medzinárodných ISO noriem. Asociácia si do svojho základného kréda dala, že sa snaží byť odborným garantom tejto profesie na Slovensku.
Pokračovanie článku si môžete prečítať TU