Archív kategorií: Slider do úvodu

S HLUKOM MAJÚ PROBLÉM NIELEN KANCELÁRIE, ALE AJ ŠKÔLKY

Na Slovensku má podľa odhadov švédskej spoločnosti Ecophon kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií na Slovensku.

A to napriek tomu, že  Svetová zdravotnícka organizácia považuje hluk za druhého najčastejšieho environmentálneho pôvodcu zdravotných problémov na svete. O nič lepšie ako kancelárie nie sú na tom ani škôlky, pričom platí, že deti sú na hluk ešte citlivejšie ako dospelí. 

Hoci na Slovensku zatiaľ absentuje komplexnejšie meranie hluku v škôlkach, máme prvé lastovičky. Doterajšie merania pritom poskytujú nepriaznivý obraz.

 

Napríklad v materskej škôlke Majerníkova 60 v bratislavskej Karlovej Vsi úvodné meranie potvrdilo, že čas dozvuku, ako dôležitý parameter hlučnosti, je v triedach nad tolerančným pásmom. Výsledky tak korelujú so závermi štúdie v susednej Viedni.

Merania hluku v deviatich súkromných škôlkach vo Viedni potvrdili, že priemerná úroveň hluku dosiahla v triedach 74,1 decibelu (dB) a najvyššia hodnota sa vyšplhala dokonca až na 95,5 dB.

 

Hluk nad 85 dB sa pritom považuje za rizikový pre sluch a nežiaduce dopady na zdravie sa môžu objaviť už pri 65 dB.  Väčšina učiteľov a učiteliek v týchto škôlkach opísala svoje povolanie ako fyzicky aj mentálne stresujúce a hovoria, že sa na konci pracovného dňa cítia unavení až vyčerpaní.

 

O nič lepšie nie sú na tom ani deti.

Hluk ovplyvňuje zrozumiteľnosť reči, čo je vo veku, keď sa deti učia porozumieť svetu a zdokonaľujú sa v rozprávaní, obzvlášť dôležité. Pre hluk v pozadí sa strácajú lingvistické informácie.

V rámci viedenskej štúdie merali v škôlkach nielen intenzitu hluku, ale aj pulz a tlak učiteľov a učiteliek. Merania potvrdili koreláciu medzi rastúcou intenzitou hluku a vyššou tepovou frekvenciou, čo poukazuje na zvýšený stres. „Na základe štúdie môžeme dôvodne predpokladať, že hluk vplýva rovnako aj na deti. V hlučnom prostredí majú problém s koncentráciou a nevedia sa pokojne sústrediť dlhší čas. Namiesto toho majú tendenciu behať, skákať a kričať. Hluk môže vyvolať alebo prehĺbiť poruchy pozornosti a sústredenia,“ hovorí Sonja Brachtl, psychologička a učiteľka v materskej škole. Považuje preto za veľmi dôležité, aby táto téma nabrala na význame a urobili sa opatrenia, ktoré znížia hluk v škôlkach.

Čo s tým?

 

Ideálne je urobiť opatrenia proti hluku už pri plánovaní stavby či rekonštrukcie, no nikdy nie je neskoro.

 

Deti strávia v škôlke a škole až polovicu času počúvaním, porozumením hovoreného slova, preto je dôležité, aby učiteľovi rozumeli dobre. Veľký vplyv na to majú použité materiály a vybavenie tried.

 

„V škôlkach je potrebné urobiť také opatrenia, ktoré znížia intenzitu hluku, zlepšia zrozumiteľnosť reči a skrátia čas dozvuku. Dozvuk by nemal prekročiť pol sekundy, čo sa dá docieliť akustickými panelmi,“ hovorí Peter Petraško, segment developer spoločnosti Ecophon.

 

Panely sú potrebné vo všetkých miestnostiach so skupinovými aktivitami, ale tiež na chodbách, v šatni či jedálni.Najlepší výsledok zabezpečí kombinácia akustického stropu a nástenných panelov umiestnených na dvoch neparalelných stenách,“ dodáva Petraško.

 

Takéto opatrenia dokázali napríklad v škôlke v Karlovej Vsi skrátiť čas dozvuku na polovicu a tiež zlepšiť zrozumiteľnosť reči.

 

Už nemáme pocit, že sme v nejakej veľkej hale, kde sa reč stráca v priestore. Nemusíme zvyšovať hlas, aby nás deti dobre počuli. Rozprávanie už nie je také vyčerpávajúce a ani my, ani deti nie sme ohučané. Výučba je celkovo pokojnejšia. Ušetrenú energiu môžeme nasmerovať do kvalitnejších vzdelávacích a hracích aktivít,“ zhodnotila zmenu riaditeľka škôlky Mgr. Vanda Šichulová.

 

SAFM prináša SAFM Guide 2022

Nové číslo ročenky SAFM Guide 2022 už v predaji.

Jedinečná ucelená analýza slovenského trhu z oblasti facility managementu. Predikcia a vývoj segmentu FM. Analytické rozhovory s odborníkmi na témy, ktoré zaujímajú každého zamestnávateľa či zamestnanca.

To všetko sú témy, ktoré nájdete v ročenke SAFM Guide 2022.

 

SAFM Guide je určený každému facility manažérovi. Publikované informácie sú prínosom pre všetky spoločnosti, ktoré pôsobia vo sfére FM, či už na strane klienta, alebo poskytovateľa.

Vstup KPMG Slovensko spol. s r.o. do členstva v SAFM

Poradenské služby v oblasti udržateľnosti a ESG môžu ich klienti využiť ako strategický nástroj pri dosahovaní svojich princípov spoločenského, sociálneho a environmentálneho riadenia svojich spoločnosti. Aj KPMG ma vypracovaný svoj vlastný globálny plán („Our Impact Plan“), ktorým tieto ESG princípy implementuje v rámci svojich interných procesov.

 

V rámci asociácie SAFM má KPMG ambíciu poskytnúť svoj strategický prístup, ktorý vedia využiť jednotliví členovia poskytujúci rôzne služby v oblasti FM.

K dňu 1.12. 2022 sa členská základňa SAFM opäť rozrástla o nových odborníkov. Novým členom je spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.

Spoločnosť KPMG pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za tento čas dostala dôveru viac ako 4000 klientov. Ich služby využívajú malé a stredne veľké slovenské spoločnosti, korporácie, inštitúcie štátnej a verejnej správy i súkromní investori zo všetkých hlavných priemyselných odvetví.

 

Klienti oceňujú dôkladnú znalosť lokálneho trhu, ktorá je podporená skúsenosťami a odborníkmi z členských firiem KPMG po celom svete.

Dnes má KPMG na Slovensku viac ako 350 zamestnancov, ktorí poskytujú širokú škálu profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, právnych a poradenských služieb z pobočiek v Bratislave a Košiciach.

 

 

Úsporne opatrenia pre zníženie spotreby tepla a TÚV

Neplytvajme zbytočne energiou.

Energetická kríza. Jedna z hlavných tém, ktoré momentálne rezonujú v spoločnosti v súvislosti s obavou pre nedostatok elektrickej energie a jej neistou cenou.

 Najviac elektrickej energie sa v domácnostiach spotrebuje najmä vo forme tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, preto hľadáme efektívne riešenia ako znížiť náklady.

 

Existuje viacero možností, ako zmierniť výdavky na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú rozpočet. Sú medzi nimi jednoduchšie riešenia ale i opatrenia, ktoré si vyžadujú istú finančnú náročnosť.

 

V danom článku nájdete návod –  úsporné opatrenia pre zníženie spotreby tepla a TÚV, odporúčania spoločnosti  ENGIE –  líder v poskytovaní služieb z oblasti privátnej výroby tepla a Facility manažmentu, a ktorá patrí medzi členov SAFM.

 I. Odporúčania pre odberateľov – zníženie spotreby tepla

Znížte priestorovú teplotu v miestnostiach

Domy alebo byty zbytočne neprekurujte. Nezabúdajte, že zvýšenie teploty o 1°C = 6 % energie navyše. Keď je vám v miestnosti teplo, neotvárajte okná, ale nastavte regulačnú hlavicu, aby obmedzila výkon radiátorov.

Správne nastavte termostatické hlavice

Optimálnu teplotu v miestnosti udržujte prostredníctvom správne nastavenej termostatickej hlavice.

Každé číslo termostatickej hlavice zodpovedá teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje:

 • Stupeň 1-2 (12-16°C)
 • Stupeň 2-3 (16 – 20°C)
 • Stupeň 3-4 (20-23°C)
 • Stupeň 4-5 (23-26°C)
 • Stupeň 5 (nad 26°C)

Správne nastavenie regulačných termostatických hlavíc je jedným z najefektívnejších spôsobov zníženia spotreby tepla.

V prípade manuálne ovládaných hlavíc nezabúdajte na zabezpečenie ich privretia na nižší stupeň pred odchodom z domu, či z pracoviska a následné otvorenie v dostatočnom predstihu, pred opätovným nástupom.

Keďže šetrenie závisí najmä od individuálneho prístupu, výhodnejšie je vymeniť manuálne ovládané hlavice za digitálne, ktoré umožňujú programovanie regulácie teploty podľa požadovaných parametrov. Výhodou tohto riešenia je, že programovateľná hlavica sa dokáže sama uzatvoriť, ak zaregistruje náhly pokles teploty v jej okolí (napr. otvorené okno). Pri digitálnych hlaviciach je navyše možné nastavenie ovládania na diaľku.

Zatvárajte dvere

Jednoduchou ochranou pred zbytočnými únikmi tepla je zatváranie dverí na miestnostiach. Najmä tých, ktoré nevyužívate a vykurujete minimálne. Ak v miestnostiach regulujete teplotu podľa ich využitia, a pritom nechávate otvorené dvere, studený vzduch sa mieša s vyhriatym a vykurovanie je neefektívne.

Nevypínajte vykurovanie úplne

Kúrenie nikdy nevypínajte úplne. Nechajte ho nastavené na udržiavanie nižšej teploty. Je to lacnejšie, ako neskôr opätovne vykurovať úplne vychladnuté izby. Ideálnym riešením je zadefinovanie minimálnej akceptovateľnej teploty.

Neprekrývajte radiátory

Ak je radiátor prikrytý závesom, schovaný za nábytkom, alebo sa na ňom suší oblečenie, nemôže efektívne distribuovať teplo. Dbajte preto na to, aby prúdenie tepla z radiátora do miestnosti nebolo ničím obmedzované.

Vetrajte krátko a intenzívne

Vetrať je potrebné aj v zime. Otvorené vetracie okno počas celého dňa však znižuje teplotu v miestnosti. Vetrať preto treba nárazovo, počas 3 – 5 minút.

Nechajte žalúzie a závesy odostreté

Využite bezplatnú slnečnú energiu a nebráňte slnečným lúčom prehriať vaše miestnosti. Najmä v zime tak môžete jednoducho a efektívne využívať tepelné zisky. 

Kontrolujte tesnenia okien a dverí

Kvôli zlému tesneniu okien a dverí vám teplo zbytočne uniká do okolia a náklady na vykurovanie sa tak môžu zvýšiť až o 20 %. Pravidelne preto kontrolujte, či tesnenia nie sú staré alebo poškodené.

 

 II. Odporúčania na strane dodávateľa tepla

Optimálne nastavenie parametrov dodávky ÚK a TÚV znižuje spotrebu energie a šetrí náklady. Možnosti nastavenia sa však líšia podľa toho, či má odberné miesto samostatný zdroj tepla, alebo je súčasťou distribučnej sústavy s ďalšími odberateľmi.   

Dom/odberné miesto má samostatný zdroj tepla (kotolňa/OST)

V tomto prípade je možné nastavenie nových parametrov ÚK a TÚV podľa požiadaviek odberateľa.

Parametre nastavenia dodávky pre ÚK:

 • ekvitermická krivka (závislosť teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty),
 • nočný útlm (môže byť aplikovaný aj na víkendy),
 • čas trvania útlmu.

Parametre nastavenia dodávky pre TÚV:

 • teplota TÚV počas prevádzky,
 • teplota TÚV počas útlmu,
 • čas trvania útlmu.

Dom/odberné miesto je zásobované z distribučnej sústavy, na ktorú sú pripojené aj iné odbery

Odberateľ aj v tomto prípade môže požiadať o zmenu parametrov dodávky ÚK a TÚV. Avšak na to, aby dodávateľ mohol navrhovanú zmenu zrealizovať, musí získať súhlasné stanovisko od všetkých odberných miest, ktoré sú z dotknutej distribučnej sústavy zásobované.

 III. Investičné opatrenia

Zníženie spotreby energie je možné dosiahnuť vhodnými investičnými opatreniami.

Medzi základné opatrenia je možné zaradiť:

 • Inštaláciu regulačných prvkov

V rámci realizácie hydraulického vyregulovania objektových rozvodov ÚK, je na vstupe do odberného miesta nainštalovaný regulačný prvok, ktorý obmedzuje prietok vykurovacej vody.

 • Inštaláciu ekvitermickej regulácie s 3-cestným ventilom

Po odsúhlasení projektu dodávateľom je možné na vstup do odberného miesta nainštalovať zariadenie, ktoré umožňuje znížiť teplotu vykurovacej vody oproti dodávanej vykurovacej vody. Ekvitermická regulácia odberateľovi následne umožní nastaviť útlmové režimy podľa vlastného uváženia.

Medzi ďalšie investičné opatrenia patria:

 • inštalácia termostatických hlavíc,
 • vyregulovanie sústavy,
 • výmena okien,
 • inštalácia solárnych panelov,
 • zateplenie budovy.

Chaos v office alebo Úspešná správa kancelárií na pár kliknutí

Pracovať z kancelárie celý týždeň je už minulosťou ale na 100% home office taktiež spoliehať nemôžeme.

Pokojné obdobie dovoleniek a letných prázdnin je preč.

Deti musia späť do školy a dospelí zase do kancelárií. Ako zvládnuť chaotický návrat do práce a postarať sa o to, aby mal každý svoje vlastné pracovné miesto a pokoj?

 

Zistite s nami, ako môžete poskytnúť svojim zamestnancom to najlepšie pracovné zázemie a prispôsobiť kancelárie ich potrebám.

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako mať správu kancelárií pod palcom a ušetriť pri tom náklady!

 

Na webinári spolu rozoberieme:


✅ Ako znížiť prevádzkové náklady a optimalizovať využitie priestorov
✅ Ako skĺbiť home office a prácu v kancelárii
✅ Ako zvýšiť spokojnosť a produktivitu zamestnancov
✅ Ako zaviesť poriadok v chode kancelárie

Pre koho je náš webinár určený?

➡ Facility a office manažérov
➡ CEO
➡ HR špecialistov
➡ a pre všetkých, ktorí chcú prejsť na nový hybridný model práce

S Bookigy – žiadny problém!

 

Zmeškali ste jeden z webinárov? Tu si môžte pozrieť záznam.

ČO?

 

Webinár:

“ Chaos v office alebo Úspešná správa kancelárií na pár kliknutí“

 

 

KEDY?

 

4.10. 2022

10:00 – 11:00 hod

 

 

KDE?

 

Online

prostredníctvom platformy ZOOM

 

Nový člen SAFM Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Ecophon

Dňom 1.9. 2022 sa členská základňa SAFM opäť rozrástla o nových odborníkov.

Spoločnosť Ecophon  vyvíja, vyrába a predáva akustické výrobky a systémy, ktoré prispievajú k zlepšovaniu prostredia pre prácu, vzdelávanie aj osobný život a zároveň k zvyšovaniu celkového komfortu, zdravia a výkonnosti ľudí. Zvuk totiž významným spôsobom ovplyvňuje náš každodenný život.  

 

Spoločnosť pôsobí vo viac ako 44 krajinách a zamestnáva približne 800 zamestnancov. Je súčasťou skupiny Saint-Gobain so sídlom vo Švédsku.

 

 

 

ELEKTROMOBILITA

FAQ pri budovaní a správe nabíjacej infraštruktúry.

❓ ako urobiť správne predprípravu a kto je zodpovedný za prípravu projektu

 

❓ ako na účtovanie infraštruktúry

 

❓bezpečnosť nabíjacích staníc, bezpečnosť elektrických áut, normy a zákony

 

To sú všetko otázky, s ktorými sa bežne stretávame pri práci. Radi vám na ne odpovieme, vysvetlíme všetko potrebné a uvedieme vás správne do celej problematiky. Ak vás zaujíma niečo konkrétne, napíšte nám do 7.9. 2022 na marketing@agevolt.com a váš dotaz radi zaradíme do diskusie.

 

 

 

KEDY? 14.9. 2022

ČAS? 10.00 – 11.00 hod

Registrácia i účasť je bezplatná.

Ak Vás zaujíma téma elektromobility, prihláste sa na tretí, ktorý je zároveň i posledným,  zo série webinárov, kde vám odpovieme na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú.

Celým webinárom Vás budú sprevádzať  Ján Zuštiak za spoločnosť AgeVolt.

 

 

Využite možnosť zúčastniť sa online podujatia, ktoré Vám ponúkne ucelený a realistický pohľad do témy Elektromobility. Registrácia a Vaša účasť je bezplatná.

A ako bonus, stále máte možnosť získať 2 vstupenky na septembrovú konferenciu Dni Facility Managementu 2022 (20 – 21.9. 2022, Šamorín).

 

Po registrácií, deň pred webinárom, Vám na Vami uvedený email budú zaslané informácie o pripojení cez platformu ZOOM.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

 

 

PREDSTAVUJEME

AKO NABÍJAŤ ELEKTRICKÉ AUTÁ AK STE V PRÁCI?

Spoločnosť  ChargeUp vo svojej prednáške na 11. ročníku odbornej konferencie Dni Facility managementu predstaví dve prípadové štúdie, ktoré riešia nabíjanie flotily elektrických áut priamo v priestoroch spoločností.

 

Komerční Banka reprezentuje bankový sektor, ktorý  patrí k bohatším odvetviam.

☝  Práve  banky a ich zamestnanci sú tí, ktorí v rámci súkromnej sféry vymenia spaľovacie motory za elektro motory medzi prvými.

✅ V rámci prednášky vám priblížime dôvody, ktoré Komerční Banku viedli k tomuto prechodu, a povieme si o požiadavkách zo strany klienta ako i realizáciu projektu.

 

V druhej prípadovej štúdii sa zameriame na spoločnosť DPD, pre ktorú je doprava a doručovanie tovaru core biznis. Zodpovieme si otázky aké to je byť pionierom v tejto oblasti, čo spoločnosť viedlo k tomuto prechodu,  aké výzvy tento projekt priniesol, a aké majú plány do budúcna.

PREDSTAVUJEME

Nové pracovné podmienky si žiadajú aj nový prístup v správe kancelárskych priestorov.

Dnes firmy čelia jasnej výzve.

👉 Ako zvládnuť kombináciu práce na diaľku a v kanceláriách, a čo najviac uľahčiť svojim zamestnancom fungovanie v hybridnom režime?

 

👉Ako znížiť prevádzkové náklady a optimalizovať využitie priestorov?

 

Štatistiky ukazujú, že až 42% spoločností využíva hybridný režim. Tento podiel sa podľa najnovších odhadov ešte zvýši až na 53%.

Nové podmienky si  žiadajú aj nový prístup.

 

V rámci odbornej prednášky na 11. ročníku odbornej konferencie Dni Facility Managementu budeme hovoriť aj o rezervačnom systéme Bookigy  a poskytneme vám tipy  ako

✅zefektívniť prácu

✅ušetriť náklady

✅efektívne spravovať priestory pomocou moderných kancelárskych pomocníkov

Predstavujeme

Partner konferencie Dni FM 2022 spol. Bureau Veritas

ESG.

Hrozba alebo príležitosť? …tri písmená, ktoré už ovplyvňujú, a ešte veľmi ovplyvnia biznis v celej EÚ.

 

ESG predstavuje označenie pre oblasti E-nvironmentu, S-ocial a G-overnance, v ktorých spoločnosti musia vykazovať, ako ich činnosti ovplyvňujú životné prostredie, zamestnancov a spoločnosť celkovo. 

 

PREČO BY VÁS MALO ESG ZAUJÍMAŤ?

 

ESG je spojené s nefinančným reportingom, ktorý za rok 2023 budú musieť firmy v EÚ s viac ako 250 zamestnancami, čistým obratom nad 40 mil. EUR alebo s aktívami v súvahe vyššej ako 20 mil. EUR ročne podľa novej európskej legislatívy zahrnúť do svojich výročných správ. Táto povinnosť by sa od roku 2026 mala vzťahovať aj na všetky malé a stredné podniky.

 

Je však pravdepodobné, že sa ich dotkne oveľa skôr cez dodávateľsko-odberateľské reťazce väčších firiem.

 

Peter Škyrta zo spoločnosti Bureau Veritas je expertom na problematiku ESG, ktorú sme sa rozhodli zahrnúť do jedného z blokov 11. ročníka odbornej konferencie Dni Facility Managementu.

 

Ak je táto téma pre vás stále „veľká neznáma“, Petrova prednáška vás uvedie do problematiky ESG z pohľadu inšpekčnej a certifikačnej organizácie, a dá vám dôležité tipy

✅ ako sa pripraviť na nové legislatívne povinnosti a premeniť ich na nové príležitosti so ziskom konkurenčnej výhody (napr. EU taxonómia a nefinančny reporting)

✅ aké nástroje použiť a implementovať v praxi, a ako sa vysporiadať s ESG ratingom, ESG indikátormi, ESG rizikami.