Archív kategorií: Slider do úvodu

ENPECO a.s.

Vstup novej spoločnosti do SAFM k 1.7.2023

ENERGETICKÉ RIEŠENIA ZAJTRAJŠKA

Spoločnosť ENPECO a.s. vznikla z potreby trhu po kvalitnom a odbornom riešení, ktoré má efektívne znižovať spotrebu elektrickej energie tam, kde je to potrebné.


ENPECO a.s. prináša nový pohľad na efektívne využitie energií, ktoré znižujú náklady na prevádzku výroby.

 

Od analýzy existujúceho stavu, návrhu na optimalizáciu, naprojektovanie celkového riešenia, celkovú realizáciu na kľúč až po údržbu a servis, ktoré vám prinesú požadované úspory.

 

Spoločnosť ENPECO a.s. je súčasťou členstva v Slovenskej asociácie facility managementu od 1.7. 2023.

PlanRadar

Súčasťou SAFM je i platforma PlanRadar, ktorá poskytuje softvérové riešenie v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.

PlanRadar je softvérové riešenie založené na technológii SaaS (softvér ako služba) pre profesionálov v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.

 

Umožňuje používateľom pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. Možno ho použiť na dokumentáciu stavby a stavebný dozor, správu chýb a úloh, odovzdávanie projektov, následnú správu a údržbu atď.

 

Prostredníctvom webovej aplikácie vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy smartfónov a tabletov (iOS, Android a Windows) je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať s tímom akýkoľvek druh informácií prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo modelu BIM.

 

Digitalizácia pracovného postupu zlepšuje spoluprácu medzi všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje chybovosť a šetrí čas: zákazníci PlanRadar uvádzajú úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku a s obchodnou kanceláriou v Českej republike umožňuje viac ako 120 000 používateľom z viac ako 65 krajín sledovať, spájať a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete.

Prečítajte si prípadovú štúdiu troch úspešných
európskych megaprojektov, ktoré boli zrealizované na základe platformy PlanRadar ➡ CaseStudy_HBReavis

SA_FM PROJEKT ROKA 2022

Vyhlásenie súťaže v oblasti FM.

Pre rozvoj a podporu facility managementu určite patrí i ocenenie tých najlepších z najlepších. Práve preto prichádzame s novinkou – súťažou o zisk prestížneho ocenenia pre oblasť FM, ktorá bude súčasťou už blížiaceho 12.ročníka odbornej konferencie Dni facility managementu  (19. – 20.9. 2023, Double Tree by Hilton, Bratislava).

 

Súťažiť budeme v 3 základných kategóriách:

SAFM PROJEKT ROKA 2022

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

Predanie ocenenia a vyhlásenie výsledkov prebehne na Spoločenskom raute, v predvečer konferencie, a to 19.9. 2023 v Double Tree by Hilton Bratislava.

Nezmeškajte túto skvelú príležitosť prihlásiť aj Váš projekt, inováciu alebo osobnosť!

Uzávierka prihlášok je do 31.7. 2023!

 

Aké sú podmienky súťaže?

Tá bude prebiehať v už spomínaných troch základných kategóriách: SAFM PROJEKT ROKA 2022, SAFM INOVÁCIA ROKA 2022 a SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

 

SAFM PROJEKT ROKA 2022

Zaradené do súťaže môžu byť projekty, ktoré v rámci FM  deklarujú originálnosť a unikátnosť použitého riešenia. Medzi základné kritéria hodnotenia patrí taktiež:

➡ prínos pre cieľovú skupinu

➡ využívanosť výsledkov projekt

➡ referencie projektu    

➡ efektivita vynaložených prostriedkov

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM PROJEKT ROKA 2022

 

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

Zaradené do súťaže môžu byť projekty – inovácie, kde sa budú posudzovať základné kritéria:

 

➡  Originalita riešenia: do akej miery je prezentované riešenie nové a nebolo doteraz ešte použité v organizácii na Slovensku.

 

➡  Širší kontext riešenia: Berie do úvahy náročnosť implementovanej zmeny z pohľadu východiskovej situácie a hodnotí rozdiel medzi situáciou pred a po implementácii prezentovaného riešenia. Napr. aj známe riešenie v jednom prostredí môže byť veľmi inovatívne v inom prostredí.

 

➡  Výsledok riešenia: Hodnotí dopad na spoločnosť, posudzuje reálny efekt inovácie na chod spoločnosti. Napr. aj pomerne jednoduché riešenie môže mať veľmi veľký dopad na organizáciu.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

 

 

 

 

 

 

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

Zaradená do súťaže môže byť osobnosť, ktorá sa profesne pôsobí v oblasti facility managementu, podporuje nové prístupy a prispieva k rozvoju inovačných projektov.

 

Kritériá pre hodnotenie nominácie:

➡ prínos k rozvoju v oblasti FM

➡ prínos k rozvoju FM biznisu na Slovensku

➡ účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie

➡ podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

 

Jednotlivé kategórie budú hodnotené samostatne a posudzované odbornou komisiou. Najlepšie hodnotené prihlásené projekty a inovácie budú prizvané na prezentovanie svojho „diela“ (kolo prezentácií prebehne online). Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne počas spoločenského večera konferencie Dni FM, 19.9. 2023.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na safm@safm.sk alebo akubickova@safm.sk

 

Techno box services s.r.o.

Viac ako 13 rokov skúseností z oblasti komerčných nehnuteľností pretavených do novej spoločnosti s cieľom poskytnúť svojim partnerom komplexné a profesionálne realizačné, servisné a poradenské služby pod jednou strechou.

Profesionálny tím spoločnosti Techno box services s.r.o. úspešne zrealizoval už 115 projektov v celkovom objeme presahujúcom 22 mil. EUR. Ich primárnym cieľom je vysoká kvalita dodávaných prác pri výstavbe a v oblasti komplexnej realizácie technického zabezpečenia a správy budov v Slovenskej a Českej republike v súlade s aktuálnymi trendmi.

V rámci spoločnosti Techno box services s.r.o. nájdete profesionálneho a stabilného partnera pre váš projekt, a to s medzinárodnými skúsenosťami a s lokálnym a partnerským prístupom.

SMART LIGHT, s.r.o

Súčasťou SAFM od 1.4. 2023 je i spoločnosť Smart Light, s.r.o

Osvetlenie je dôležitým prvkom facility managementu, má vplyv na bezpečnosť, komfort a produktivitu užívateľov budovy.

Spoločnosť Smart Light je profesionálne svetelné a akustické štúdio s najväčším showroomom dizajnového osvetlenia na Slovensku. Už vyše 20 rokov spolupracuje so svetovými značkami, známymi štúdiami či stavebnými firmami.

Jednou z  realizácií spol. Smart Light, s.r.o. je i vonkajšie osvetlenie kombinujúce tlmené podsvietenie s vkusnými stĺpikovými svietidlami, v novej štvrti s trojicou impozantných budov navrhnutými legendárnou Zahou Hadid (viď obrázok).

Prečítajte si zaujímavý príbeh, ktorý sa skrýva v 20. rokoch ich pôsobenia na  trhu v segmente osvetlenia.

energy CAMP 2023

EnergyCamp 2023 sa blíži

Súčasná energetická kríza, obnoviteľné zdroje, ESG a inovácie v energetike a energetickom manažmente budú hlavnými témami medzinárodnej odbornej konferencie EnergyCamp 2023.

Konferencia sa uskutoční 20. a 21. 4. 2023 v Poprade.  

 

Prezentované tu budú zaujímavé príklady z praxe a rôzne prípadové štúdie z daných oblastí. Okrem mnohých inšpiratívnych hostí sa na EnergyCampe predstaví aj sociálny podnikateľ a inovátor Arash Aazami z Holandska známy svojím obchodným modelom Path to Zero.

Konferencia EnergyCamp 2023 je najväčšia konferencia v oblasti Energy Managementu v Slovenskej a Českej republike s každoročnou účasťou viac ako 300 účastníkov.

 

Na konferencii Vám predstavíme tieto témy: 
 • Legislatíva a financovanie,
 • prípadové štúdie (zaujímavé realizácie v období 2019-2022),
 • IT a IoT technológie, MaR,
 • energetický management a technologické novinky.

Čítať ďalej na portáli ASB

Miesto konania

Nové skúsenosti a vedomosti v tejto oblasti môžete načerpať v kongresovej sále aquaparku AquaCity v Poprade, kde sa konferencia EnergyCamp 2023 uskutoční.
 
Program konferencie doplní:

 

 

Registrácia

 

Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke www.energycamp.sk.

Prosíme Vás, aby ste na registráciu využili elektronický registračný formulár na webovej stránke www.energycamp.sk/EventRegistration

 

Darujte nám 2% z daní

Vážení priaznivci SAFM,

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom svojich aktivít podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

 

FYZICKÉ OSOBY  – 2 % alebo 3 % z dane:

 

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15. 2. 2023 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Tlačivo na stiahnutieVyhlasenie-2-percenta-za-rok-2022_1

 

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

 Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

 

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

 

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.

alebo

 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, adresa) prijímateľovi podielu vašich daní. Slovenská asociácia facility managementu takto dostane informáciu, že sme od vás obdržali podporu – doteraz tieto informácie neboli prístupné.

 

 Daňové priznanie typu A (online)

 Daňové priznanie typu B (online)

 

PRÁVNICKÉ OSOBY podávajúce daňové priznanie

 

Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Vyplňte príslušné údaje o Slovenskej asociácií facility managementu (viď nižšie) a sumu zodpovedajúcu 1% resp. 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní, do 31. marca 2022 zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Poznámka:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.marca 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi vašich 1% resp. 2%. SAFM takto dostane informáciu, že sme od vašej spoločnosti obdržali podporu.

 

Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

 

VAŠIMI 2% PODPORÍTE:

 

 • Tvorbu a vydanie 5. ročníka odborného bulletinu  SAFM Guide, v ktorom už po 6. rok prinesieme komplexné,  analytické informácie z oblasti FM.  Súčasťou SAFM Guide je i unikátny Adresár spoločností, v ktorom nájdete zoznam firiem poskytujúcich služby Facility managementu na Slovensku

 

 • organizáciu Pan-európskej FM certifikácie, ktorá ponúka potvrdenie kvalifikácie na európskej úrovni v FM segmente

 

 • organizáciu úspešných workshopov ako sú: Projektový manažment vo Facility Managemente Riadenie rizík v projektoch FM. Na základe reálnych skúseností školiteľa majú účastníci možnosť podieľať sa na tvorbe  projektu od úplného začiatku až po jeho záverečnú fázu

 

 • organizáciu odborných webinárov, prostredníctvom ktorých prinášame aktuálne témy pre FM

 

 • organizáciu odbornej konferencie Dni Facility Managementu

 

 • organizáciu ďalších aktivít, ktoré smerujú k zvyšovaniu informovanosti z oblasti FM, koordináciu legislatívnych procesov týkajúcich sa noriem FM, koordinačnú a konzultačnú činnosť, …

 

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.

Neviditeľné riešenie, ktoré zlepšuje pracovné prostredie

Akustické panely? Na čo sú dobré ďalšie lapače prachu?!?

➡ 70% pracovníkov nie je spokojných s hlukom na pracovisku. Ako im vieme pomôcť?

➡ Rozhodli ste sa pre akustické panely či stropy? Čo to znamená z technického hľadiska?

Hladina hluku sa v kanceláriách pohybuje medzi 50 až 90 decibelmi v závislosti od ich usporiadania, zariadenia a činností, ktoré sa v nich vykonávajú. Ak máte v tíme hlučnejšieho kolegu, hladina hluku môže dosahovať až úroveň premávky v meste či na rušnejšej križovatke. Hlučné prostredie má pritom dopad nielen na produktivitu, ale aj na zdravie a mieru absencie.

Prihláste sa na webinár, kde budeme hovoriť o dopadoch hluku na výkonnosť zamestnancov a povieme si o inovatívnych riešeniach, ktoré sú realizovateľné i vo vašich officoch.

Rgistrácia i účasť je bezplatná.


S HLUKOM MAJÚ PROBLÉM NIELEN KANCELÁRIE, ALE AJ ŠKÔLKY

Na Slovensku má podľa odhadov švédskej spoločnosti Ecophon kvalitne vyriešenú priestorovú akustiku len menej ako pätina kancelárií na Slovensku.

A to napriek tomu, že  Svetová zdravotnícka organizácia považuje hluk za druhého najčastejšieho environmentálneho pôvodcu zdravotných problémov na svete. O nič lepšie ako kancelárie nie sú na tom ani škôlky, pričom platí, že deti sú na hluk ešte citlivejšie ako dospelí. 

Hoci na Slovensku zatiaľ absentuje komplexnejšie meranie hluku v škôlkach, máme prvé lastovičky. Doterajšie merania pritom poskytujú nepriaznivý obraz.

 

Napríklad v materskej škôlke Majerníkova 60 v bratislavskej Karlovej Vsi úvodné meranie potvrdilo, že čas dozvuku, ako dôležitý parameter hlučnosti, je v triedach nad tolerančným pásmom. Výsledky tak korelujú so závermi štúdie v susednej Viedni.

Merania hluku v deviatich súkromných škôlkach vo Viedni potvrdili, že priemerná úroveň hluku dosiahla v triedach 74,1 decibelu (dB) a najvyššia hodnota sa vyšplhala dokonca až na 95,5 dB.

 

Hluk nad 85 dB sa pritom považuje za rizikový pre sluch a nežiaduce dopady na zdravie sa môžu objaviť už pri 65 dB.  Väčšina učiteľov a učiteliek v týchto škôlkach opísala svoje povolanie ako fyzicky aj mentálne stresujúce a hovoria, že sa na konci pracovného dňa cítia unavení až vyčerpaní.

 

O nič lepšie nie sú na tom ani deti.

Hluk ovplyvňuje zrozumiteľnosť reči, čo je vo veku, keď sa deti učia porozumieť svetu a zdokonaľujú sa v rozprávaní, obzvlášť dôležité. Pre hluk v pozadí sa strácajú lingvistické informácie.

V rámci viedenskej štúdie merali v škôlkach nielen intenzitu hluku, ale aj pulz a tlak učiteľov a učiteliek. Merania potvrdili koreláciu medzi rastúcou intenzitou hluku a vyššou tepovou frekvenciou, čo poukazuje na zvýšený stres. „Na základe štúdie môžeme dôvodne predpokladať, že hluk vplýva rovnako aj na deti. V hlučnom prostredí majú problém s koncentráciou a nevedia sa pokojne sústrediť dlhší čas. Namiesto toho majú tendenciu behať, skákať a kričať. Hluk môže vyvolať alebo prehĺbiť poruchy pozornosti a sústredenia,“ hovorí Sonja Brachtl, psychologička a učiteľka v materskej škole. Považuje preto za veľmi dôležité, aby táto téma nabrala na význame a urobili sa opatrenia, ktoré znížia hluk v škôlkach.

Čo s tým?

 

Ideálne je urobiť opatrenia proti hluku už pri plánovaní stavby či rekonštrukcie, no nikdy nie je neskoro.

 

Deti strávia v škôlke a škole až polovicu času počúvaním, porozumením hovoreného slova, preto je dôležité, aby učiteľovi rozumeli dobre. Veľký vplyv na to majú použité materiály a vybavenie tried.

 

„V škôlkach je potrebné urobiť také opatrenia, ktoré znížia intenzitu hluku, zlepšia zrozumiteľnosť reči a skrátia čas dozvuku. Dozvuk by nemal prekročiť pol sekundy, čo sa dá docieliť akustickými panelmi,“ hovorí Peter Petraško, segment developer spoločnosti Ecophon.

 

Panely sú potrebné vo všetkých miestnostiach so skupinovými aktivitami, ale tiež na chodbách, v šatni či jedálni.Najlepší výsledok zabezpečí kombinácia akustického stropu a nástenných panelov umiestnených na dvoch neparalelných stenách,“ dodáva Petraško.

 

Takéto opatrenia dokázali napríklad v škôlke v Karlovej Vsi skrátiť čas dozvuku na polovicu a tiež zlepšiť zrozumiteľnosť reči.

 

Už nemáme pocit, že sme v nejakej veľkej hale, kde sa reč stráca v priestore. Nemusíme zvyšovať hlas, aby nás deti dobre počuli. Rozprávanie už nie je také vyčerpávajúce a ani my, ani deti nie sme ohučané. Výučba je celkovo pokojnejšia. Ušetrenú energiu môžeme nasmerovať do kvalitnejších vzdelávacích a hracích aktivít,“ zhodnotila zmenu riaditeľka škôlky Mgr. Vanda Šichulová.

 

SAFM prináša SAFM Guide 2022

Nové číslo ročenky SAFM Guide 2022 už v predaji.

Jedinečná ucelená analýza slovenského trhu z oblasti facility managementu. Predikcia a vývoj segmentu FM. Analytické rozhovory s odborníkmi na témy, ktoré zaujímajú každého zamestnávateľa či zamestnanca.

To všetko sú témy, ktoré nájdete v ročenke SAFM Guide 2022.

 

SAFM Guide je určený každému facility manažérovi. Publikované informácie sú prínosom pre všetky spoločnosti, ktoré pôsobia vo sfére FM, či už na strane klienta, alebo poskytovateľa.