Sima SK, s.r.o.

Spoločnosť Sima SK, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2014.

Dbáme na spokojnosť svojich klientov v oblasti služieb správy nehnuteľností, stavebnej činnosti, projektového manažmentu a budovania dobrého mena spoločnosti.

 

Detailným prístupom dokážeme napredovať s využitím skúseností z každodennej praxe. Pre rast spoločnosti rozvíjame a zvyšujeme profesionalitu i odbornosť našich zamestnancov a ich vybavenia.

Stabilný tím manažérov a pracovníkov denne zabezpečuje profesionálne služby pre uspokojenie kvalitatívnych a termínových požiadaviek našich klientov.

 

Správa nehnuteľností

V službách spojených so správou nehnuteľností kladieme hlavný dôraz na kvalitu, odbornosť, efektívnosť a s čo najmenším dosahom na prevádzku našich klientov. Služby sú vykonávané profesionálnou technikou, pracovníkmi s odbornými znalosťami, pod dohľadom skúsených manažérov.

 

Stavebná činnosť

V rámci stavebnej činnosti poskytujeme kompletné služby spojené s prípravou, realizáciou stavieb a ich častí pre našich zákazníkov s prihliadnutím na budúce efektívne fungovanie a užívanie dodávaného diela. Na základe skúseností zo správy nehnuteľností vieme v procese realizácie stavby myslieť pár krokov vpred a projektované riešenia užívateľsky posúdiť. Vidíme, čo bude z užívateľského hľadiska pre budovy podstatné, čomu sa vyvarovať a na čo klásť dôraz. Na stavbu pozeráme ako na celok, ktorý pre plnú funkčnosť musí do detailu ladiť. Naši manažéri majú odborné skúsenosti s realizáciou a správou komerčných budov, vďaka čomu pripravíme, prípadne posúdime a skoordinujeme projekt, ktorý bude zodpovedať požiadavkám zákazníka s využitím našich niekoľkoročných skúseností a budúcou užívateľskou funkčnosťou.

 

Projektový manažment

Na základe požiadavky klienta sme pripravení zabezpečiť dôslednú kontrolu prípravy, realizácie a odovzdávania diela.