Vstup V.I. Trade do členstva v SAFM

Od svojho založenia v roku 1993 patrí spoločnosť V.I.Trade s.r.o. medzi popredných dodávateľov materiálov a prác

a to v oblasti inštalácií systémov vykurovania, chladu, vody a plynu pre bytovú, ale aj komunálnu sféru na Slovensku.

 

V roku 2019 sa V.I.Trade s.r.o stala 100 % dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s. čím získala zázemie jedného z najväčších dodávateľov tepla v rámci Slovenska

  • Venujú sa dodávke a montáži technologických celkov, montáži teplovodných, horúcovodných a parných kotolní, opravy rozvodov TÚV, SV, plynu, kanalizácie, rozvody ÚK v rodinných domoch, rekonštrukcie technologických a potrubných častí plynových kotolní, montážne práce potrubných rozvodov ÚK, vody a pary, montážne práce zariadení výmenníkových staníc, OST a pod.
  • Spoločnosť  V.I.Trade s.r.o. je registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a je oprávnená vykonávať opravu a montáž určených meradiel.