KONE s.r.o

Vstup spoločnosti KONE s.r.o. do SAFM

Poslaním spoločnosti KONE je zlepšovať pohyb osôb v mestskom živote.

 Ako globálny líder, spoločnosť KONE s.r.o poskytuje špičkové výťahy, eskalátory a automatické dvere, ďalej tiež inovatívne riešenia pre modernizácie a servis, aby sa hodnota vašej budovy zvyšovala po celú dobu svojho životného cyklu.