Darujte nám 2% z daní

Vážení priaznivci SAFM,

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom svojich aktivít podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

 

FYZICKÉ OSOBY  – 2 % alebo 3 % z dane:

 

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2024. Zamestnávateľ vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

Vyplňte editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. 4. 2024.

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

 

a) Vyhlásenie – na rok 2023 – PDF (editovateľné)

a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

 

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

 

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

 

 

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

 

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

 

 

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

4. Právnické osoby prostredníctvom

 

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

 

VAŠIMI 2% PODPORÍTE:

 

  • Tvorbu a vydanie 6. ročníka odborného bulletinu  SAFM Guide, v ktorom už po 7. rok prinesieme komplexné,  analytické informácie z oblasti FM.  Súčasťou SAFM Guide je i unikátny Adresár spoločností, v ktorom nájdete zoznam firiem poskytujúcich služby Facility managementu na Slovensku

 

  • organizáciu školení a workshopov, ktoré ponúkajú potvrdenie kvalifikáciei v FM segmente

 

  • organizáciu odborných webinárov, prostredníctvom ktorých prinášame aktuálne témy pre FM

 

  • organizáciu odbornej konferencie Dni Facility Managementu

 

  • organizáciu ďalších aktivít, ktoré smerujú k zvyšovaniu informovanosti z oblasti FM, koordináciu legislatívnych procesov týkajúcich sa noriem FM, koordinačnú a konzultačnú činnosť, …

 

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.