Kvalitné prostredie pre našu prácu

 

Ľudia a ich práca, prostredie, v ktorej ju vykonávajú, podpora, ktorú od svojho zamestnávateľa dostávajú, inovatívne technológie, ktoré im pri tom pomáhajú – to boli hlavné témy 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Dni facility managementu 2018.  Uskutočnila sa v dňoch 21.5.-22.5.2018 v priestoroch kongresového centra x-bionic sphere v Šamoríne.

 

Smerovanie pracovného trhu na Slovensku kopíruje trendy v Európe a vo svete.  Pracovisko aj u nás začína mať inú ako tradičnú podobu. Nie je to iba samotný pracovný stôl, stolička, počítač. Dnes je pracovisko flexibilné rovnako, ako je flexibilná naša práca.  No a pohľad zamestnancov a uchádzačov o prácu je obdobný. Kvalita a obsluha prostredia, v ktorom budeme tráviť značnú časť dňa je pre nás dôležitý faktor našej spokojnosti a výkonnosti. Či už hovoríme o pracovnom mieste, konferenčných miestnostiach, neformálnych priestoroch, kuchynkách, relaxačných miestnostiach, miest na telefonovanie, tichých mini-kanceláriách pre tvorivú prácu. Samozrejmosťou je kvalitné ovzdušie, príjemná recepcia, prístupný kancelársky materiál, celkovo dobrá podpora. O tom všetkom boli prednášky a diskusie na Dňoch facility managementu 2018.

 

Významný posun v odbore a profesii znamená norma ISO 41000 Facility management. Ako povedal prednášajúci a jeden zo spolutvorcov normy Ondrej Štrup z Hein Consulting, táto norma znamená novú fázu vnímania FM v spoločnostiach. Doteraz sme na riadenie a jeho kvalitu mali iba ISO 9000, primárne zamerané na hlavnú činnosť firmy. Teraz budeme mať podchytené aj riadenie podporných činností a spolu budú tieto dve normy základom pre riadenie. Norma sa v súčasnosti pripravuje na prevzatie aj na Slovensku.

 

V ďalších príspevkoch sme mali možnosť nahliadnuť do poskytovania služieb integrovaného facility managementu v Taliansku, nahliadnuť do systému vzdelávania v Holandsku. S úžasom a závisťou sme mohli počúvať absolventa štúdia facility managementu na Univerzite aplikovaných vied HAN, Nijmegen, ktorý hovoril o tisíckach študentov v tomto odbore ročne. 

 

V prvej panelovej diskusii sa stretli Martin Záhora zo spoločnosti Slovclean, Zuzana Száraz, predstaviteľka HR v spoločnosti CEIT a Michal Kišša z Business Leaders Forum. Témou bola zmena pohľadu útvarov ľudských zdrojov a manažmentu spoločností na podporné činnosti. Ide to zatiaľ pomaly, ale očividne zmena prichádza. Druhý panel bol zameraný na inovácie v technologickej oblasti, najmä uplatnenie internetu vecí (IoT) vo facility managemente.  Jeho účastníci boli prevažne z oblasti realitnej a developerskej – Karol Hederling z JLL (súčasne aj viceprezident SAFM), Katarína Cihová z Cushman&Wakefield, Daniel Kúth z CBRE a Marek Vrbovský z Colliers International. Zaujímavý tu bol pohľad na inovácie v technologickej oblasti ako prostriedku na zlepšovanie prostredia, spokojnosti užívateľov, obsadenosti  a teda zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

 

Popoludňajší program bol celý tématicky venovaný technológiám, najmä informačným a ich mieste v podpore ľudí pri práci. Veľmi zaujali prednášky z oblasti BIM (Building Information Modeling) a jeho úlohe pri prevádzke objektov. Ako Simon Ashword, uznávaný odborník z Univerzity aplikovaných vied v Zurichu, tak aj Michal Pasiar zo spoločnosti Acrea priblížili túto problematiku a zaujali takou mierou, že na zodpovedanie otázok už nezostal čas a odpovede museli byť posunuté na stránku SAFM. Využitie „pasívneho papiera“ alebo aj aktívnych displejov pri prevádzke zasadacích miestností priblížil Boris Ďurček zo spoločnosti NOV a nový pohľad na konsolidáciu informačných systémov vo firmách priniesol Alexander Cimbaľák z ACE enterprise Slovakia, keď poukázal na množstvo systémov a dát, ktoré je možné prinútiť pracovať jednotne a spolu.

 

No a na záver spomenieme dva príspevky, ktoré prinesli trochu pohybu, úsmevy ale aj zamyslenie sa nad bezpečnosťou dát. Kybernetická bezpečnosť je vášňou Karola Suchánka. Názorne nám ukázal, ako ľahko odovzdávame o sebe informácie a ako ľahko sa k nim dá dostať a prípadne ich zneužiť. Andrea Szabová a Zuzana Woleková nám zase ukázali, že práca môže mať aj negatívny vplyv na naše zdravie a cieleným pohybom dokážeme tieto vplyvy eliminovať. Niekoľko praktických cvičení nám rozhýbalo stuhnuté svaly po celodennom sedení.

 

Slovenská asociácia facility managementu opäť posunula latku vyššie. Chce byť priekopníkom pri smerovaní a trendoch FM profesie na Slovensku a konferencia ukázala, že je to smerovanie správne a stretáva sa s pozitívnou odozvou publika. Ako klientov, tak aj poskytovateľov služieb. Pozitívne je však to, že doterajší pohľad na facility manažéra ako „požierača“ nákladov sa mení a stáva sa z neho „vytvárač“ podmienok pre spokijnosť pracovníkov a zvyšovanie produktivity práce. Pretože facility management tu bol odjakživa, iba sme ho tak nevolali.