7. ročník Dni Facility Managementu 2018

 

Ďakujeme všetkých účastníkom, partnerom, prednášajúcim, kolegom a všetkým ktorí s nami tvorili a podieľali sa na úžasnej atmosfére rautu a konferencie

Dni Facility Managementu 2018 v priestoroch x-bionic sphere v Šamoríne v dňoch 21. – 22. mája 2018.

 

Prinášame Vám  Fotografie Dni Facility Managementu 2018

 

 

 

 

Tento ročník bol opäť výnimočný a tešíme sa na ten ďaľší.