Všetky príspevky Andrea Kubíčková

TSC Cleaning, s. r. o.

TSC Cleaning, s. r. o., dcérska spoločnosť najväčšej českej upratovacej firmy TSC Group, a. s

TSC Cleaning poskytuje upratovací servis v administratívnych a verejných priestoroch, vo výrobnom a automobilovom priemysle a ďalších oblastiach.

 

Zameraním sa špecializujú na upratovacie, a špeciálne čistiace práce v tých najnáročnejších podmienkach.  dostatočné technické vybavenie, kvalifikovaný personál a zároveň bohaté know-how. Pôsobíme na celom Slovensku.

EuroJaP Slovakia s.r.o

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. pôsobí v obore viac ako 15rokov.

Špecializuje sa na štandardné a atypické riešenia v priemyselnom aj privátnom sektore,  na záručný a pozáručný servis, kontrolné a povinné revízie všetkých zdvíhacích zariadení v oblasti bránovej a nakladacej techniky.  

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. je dodávateľom popredných svetových značiek v priemyselnom sektore.

Náš sortiment predstavuje :

 • Priemyselná bránová a nakladacia technika
 • Skladacie brány
 • Hangárové brány
 • Rýchlobežné brány
 • Atypické bárny
 • Priemyselné ventilátory
 • Bezpečnostné priemyselná zábrany
 • Mraziarenské brány

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy JaP Jacina s.r.o. CZ ktorá je výrobcom špeciálnych konštrukcií:

 • Protipovodňové systémy
 • Antikontaminačné zábrany
 • Pasívne zábrany na prívalové dažde
 • Protipožiarne brány
 • Hangárové brány
 • Špeciálne a atypické brány a dvere

Vyhlásenie výsledkov súťaže

12. ročník odbornej konferencie Dni Facility Managementu sa niesol v duchu noviniek.

Našou hlavnou úlohou je podporovať odbornosť v oblasti FM a tým pomáhať skvalitňovať služby v tejto kľúčovej oblasti. Dlhodobá spolupráca a výmena know-how s našimi členmi a partnermi nás stále inšpiruje a motivuje.

 

SAFM nie je len organizácia, ale je to komunita odborníkov, ktorí posúvajú toto odvetie vpred.

Pomáhame, radíme, naše stretnutia a podujatia sú miestom, kde sa stretávajú odborníci na FM s jedným cieľom – zdokonaľovať a skvalitňovať služby v danom obore.

 

I preto sme sa tento rok rozhodli oceniť najlepších z najlepších a to v v rámci

1. ročníka súťaže:

 

SAFM Projekt roka

SAFM Inovácia roka

SAFM osobnosť roka.

 

Odborná porota zasadala v zložení:

 

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. ,  Slovenská technická univerzita

Silvia Nagyová, prezidentka SAFM

Peter Škyrta, PhD. Senior Sustainability & ESG Consultant, KPMG Slovakia

Ing. Igor Stanek, CEO, Software Architect, CHASTIA s.r.o.

 

Projekty, ktoré sa predstavili v tejto súťaži, nám ukázali rôznorodosť a výnimočnosť v FM. Odborná porota zhodnotila jedinečné aspekty každého projektu, berúc do úvahy technickú dokonalosť, environmentálnu a sociálnu zodpovednosť, ako aj ich trvalú udržateľnosť.

Výhercovia v jednotlivých kategóriach:

SAFM PROJEKT ROKA:

 

1. miesto: NÁRODNÝ PROJEKT Systém overovania kvalifikácií, Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Cieľom národného projektu SOK, ktorého garantom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a hlavným dodávateľom projektových aktivít Asseco Central Europe, a. s., bolo umožniť uchádzačom, ktorí získali určitú kvalifikáciu mimo formálneho vzdelávania (napríklad praxou či samoštúdiom), možnosť nechať si ju oficiálne overiť. Úspech projektu bol podporený aktívnym zapojením Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny s podporou kľúčových sociálnych partnerov. Okrem toho sa v projekte etablovali mnohé významné autorizované inštitúcie a odborní garanti, ktorí odborne prispeli k nastaveniu systému overovania kvalifikácií v 24 sektoroch národného hospodárstva.

 

Ocenená nominácia:  MOBILNÉ NABÍJACIE STANICE, „EV CHARGES“

spoločosť CBRE Global Workplace Solutions s.r.o

Inštalácia mobilných vysokorýchlostných nabíjacích staníc na odberných miestach klienta, kde nie je postačujúca kapacita elektrickej energie v sústave.

 

SAFM INOVÁCIA  ROKA:

 

1. miesto: FM kniha ,

spoločnosť TECHNOBOX services, s.r.o

 

FM Kniha je jednoduchý nástroj pre koncových užívateľov budovy a nájomcov, ktorý poskytuje rýchlu orientáciu v priestore a v technológiách s možnosťou hlásenia poruchy do helpdesk riešenia cez mobilný telefón. Štruktúrou a riešením a obsahom knihy, je zabezpečené, že človek, ktorý nahlasuje poruchu vie ľahko identifikovať o aké zariadenie sa jedná a nahlásením cez knihu dá správe automaticky požiadavku na zabezpečenie opravy tak, že technik okamžite vie o aké zariadenie sa jedná, na ktorom poschodí a v ktorej miestnosti je toto zariadenie inštalované a bez nutnosti obhliadky dokáže okamžite riešiť servis s dodávateľom zariadenia.

 

Ocenená nominácia: Zbieranie zálohových fliaš v priestoroch

Na každom z 10 krídiel budovy sú situované zberné nádoby na vratné plechovky a plastové fľaše. Zámer bol znížiť množstvo vytváraného odpadu z plastu. Druhoradý zámer bol speňaženie tohto zberu a následne darovanie súm na charitu.

 

 

 

 

SAFM OSOBNOSŤ  ROKA:

1. miesto: Ing. arch. Karol HEDERLING

 

V oblasti facility managementu pracuje od roku 1992. Vo svojej kariére prešiel od komunálnej sféry cez slovenské až po nadnárodné spoločnosti ako Slovak Telekom (Deutche Telekom Group), Strabag PFS či ISS Facility Services. Pôsobil v top manažérskych pozíciách ako na strane klientov tak na strane  poskytovateľov. Jeho najvýraznejšími projektmi boli outsourcing sekcie facility managementu spoločnosti Slovak Telekom a integrácia FM služieb v spoločnosti Slovenské elektrárne (Enel). V súčasnosti pôsobí ako nezávislý
konzultant v oblasti FM.
Je zakladajúcim členom a členom predstavenstva Slovenskej asociácie facility
managementu (SAFM) a je aktívny aj v rámci medzinárodnej organizácie EuroFM.
V roku 2023 sa stal sektorovým expertom v národnom projekte Overovania Kvalifikácií.

 

Ocenená nominácia: Ing. Eugen Maczko

Vyštudoval SVŠT strojnícka fakulta v Bratislave s odborom Tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia – Priemyselná energetika. Počas svojej odbornej praxe pracoval na manažérskych postoch v klientskej i poskytovateľskej strane.
Svoje odborné vedomosti prezentoval prostredníctvom rôznych prednášok,
workshopov, a to i na pôde STU, kde prednášal problematiku Správy Budov.
V súčasnosti pôsobí v spoločnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o, na pozícií technický riaditeľ.

 

 

Všetkým víťazom a oceneným nomináciam srdečne blahoželáme.

 

 

 

RPM Service SK, s.r.o.

ŠPECIALISTI NA PRIEMYSELNÉ UPRATOVANIE A ČISTENIE

RPM Service SK s.r.o. sa upratovaniu venuje vyše 20 rokov.

✅ celoštátna pôsobnosť

✅viac ako 500 upratovacích pracovníkov

✅ vlastné servisné stredisko

✅ technické vybavenie s garanciou výmeny stroja do 24 hodín

to sú základné charakteristiky upratovacej spoločnosti RPM Service SK s.r.o.
 
Medzi hlavných klientov patria obchodno – zábavné centrá, obchodné reťazce, priemyselné podniky, banky, logistické parky či administratívne objekty.
 
Pridanou hodnotou služieb je úspora nákladov, návrhy riešenia podľa potrieb, komunikatívnosť a intenzívna starostlivosť či viacstupňový kontrolný systém prác.


 

Zelené kancelárie víťazia nad home office

Nižšia spotreba energií, celkovo lacnejšia prevádzka, vyšší užívateľský komfort. Téma udržateľnosti naberá u nás na význame aj v segmente kancelárskych budov, ktoré si firmy stavajú alebo prenajímajú. Obzvlášť v Bratislave rastie dopyt po ekologicky šetrnejších budovách.

V hlavnom meste má podľa CBRE Market Outlook 2023 z takmer dvoch miliónov štvorcových metrov kancelárskych priestorov už skoro polovica zelený certifikát. Britský certifikát BREEAM vlastnia dve tretiny z nich, zvyšok disponuje americkým certifikátom LEED. Rastie záujem aj o certifikát WELL, ktorý sa zameriava na aspekty wellbeingu.

Pri nových stavbách sa certifikácia stáva štandardom. Potvrdzuje, že budova bola navrhnutá s ohľadom na energetickú účinnosť, má nižšie prevádzkové náklady, vyššiu udržateľnosť a užívateľom poskytne lepší komfort. „Certifikačné systémy posudzujú nielen samotný výsledok – celú budovu, ale aj použité materiály a ich dopad na tepelný a akustický komfort, kvalitu vzduchu či svetelné podmienky. Naše akustické panely dokážu v certifikačnom procese,  vďaka svojim parametrom, dopomôcť k získaniu dôležitých kreditov pre investorov. V prípade certifikácie BREEAM to môže byť až pätina z celkového počtu dosiahnuteľných bodov,“ hovorí Diana Fiľarská z Ecophon Slovensko.

Výhodou akustických panelov Ecophon z hľadiska udržateľnosti je ich výroba z recyklátov v rozsahu 42 až 60 percent. Okrem toho až 85 percent predaja tvoria výrobky s environmentálnym prehlásením EPD, vyše tretinu so zdravotným prehlásením (HPD) a štvrtinu s certifikátom Indoor Air Comfort Gold (IAC Gold).

Užívateľský komfort zelených kancelárskych budov dokáže zvýšiť obsadenosť kancelárií

 

Užívateľský komfort zelených kancelárskych budov dokáže zvýšiť obsadenosť kancelárií a účinnejšie pritiahnuť zamestnancov z home office. Podľa CBRE Market Outlook bolo v Bratislave ku koncu minulého roka voľných 11,2 percenta kancelárií, pričom toto číslo sa medziročne ďalej zlepšilo. „Zelený trend poháňajú aj ambície Európskej zelenej dohody Green Deal, zameranej na  dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 v štátoch Európskej únie, vrátane Slovenska,“ píše sa v CBRE Market Outlooku. Zelená certifikácia pozitívne ovplyvňuje aj prevádzkové náklady kancelárií. Napríklad budova s certifikátom LEED môže mať podľa údajov Skanska Commercial Development Europe až o 40 percent nižšiu spotrebu energií a vody v porovnaní s budovou bez certifikátu.

Stavebný sektor je zodpovedný za 37 percent celkovej spotreby energií a takmer rovnaké percento emisií CO2. Ecophon chce byť prvou stavebnou spoločnosťou s nulovou produkciou emisií, a to najneskôr do roku 2050. Na svojej ceste k uhlíkovej neutralite znížila spoločnosť od roku 2017 množstvo skládkovaného odpadu až o takmer tri štvrtiny a priame aj nepriame emisie zredukovala o 60 percent. „Už o dva roky nebudeme vo výrobných závodoch Ecophon využívať žiadne fosílne palivá,“ hovorí o ambíciách Ecophonu odborníčka na udržateľnosť.