Elektronická prihláška

Vyplnením elektronického formuláru vyjadríte svoj záujem stať sa členom Asociácie. Jej zaslanie je prvým krokom prijímacieho procesu. Pevne veríme, že bude zavŕšený súhlasom predstavenstva SAFM a požadované členstvo Vám budeme môcť s radosťou udeliť.

Prihláška
za člena občianskeho združenia SAFM

    Členstvo