Prečo by Vaša firma mala mať rezervačný systém pracovných miest?

 

 

Predpokladá sa, že súčasné nastavenie práce z domu bude do určitej miery pretrvávať aj v budúcnosti. Preto by sa firmy mali zaujímať, ako zvládnuť systém kombinácie home office a práce z kancelárie. Bezpečne a efektívne.

 

Súčasná situácia núti firmy prehodnocovať svoje postoje k využívaniu kancelárskych priestorov. Drvivá väčšina firiem prešla na prácu z domu, tzv. homeoffice. Predpokladá sa, že tento trend bude do určitej miery pretrvávať aj v budúcnosti. Najnovšie prieskumy hovoria, že priemerne traja zo štyroch zamestnancov sa chcú vrátiť do kancelárie po skončení pandémie. Tiež viac ako polovica dúfa, že zamestnávatelia budú preferovať socializačnú formu priestorov, akými sú open-space, terasy či spoločné pracovné priestory*.

Realita mnohých firiem


Veľa firiem využíva systém na rezerváciu zasadacích miestností, vybavenia či samotných pracovných miest. Pri komunikácii s klientmi sa stretávame s tým, že realizácia takéhoto systému je častokrát tabuľka, kalendár či jednoduchá papierová forma. Všetko funguje, až kým nenastane neočakávaná situácia. Aj menšia ľudská chyba, ako nezaznamenanie rezervácie či omyl v riadku tabuľky, môže spôsobiť komplikácie a zamávať atmosférou vo firme. Navyše, je potrebná kapacita zodpovednej osoby na dohľad nad rezerváciami v rámci firmy. Tieto formy „systému“ sa pri väčšom počte zamestnancov javia ako neudržateľné.

Benefity pre zdravie firmy

Bookigy odpovedá na otázku „prečo“ hlavne majiteľom a manažérom firiem. Home office zredukuje plochu kancelárií, ale nie počet zamestnancov. Na kombinovanie home office a kancelárií potrebujete mať rezervačný systém, ktorý zabezpečí plynulé fungovanie firmy. Vďaka Bookigy viete tento fenomén využiť vo svoj prospech a mať výrazne menej pracovných miest ako zamestnancov.

 

Prínos aplikácie spočíva najmä v možnosti poskytnutia bezpečného návratu zamestnancov do kancelárií, optimalizovania prevádzkových nákladov, čím sa podporí aj „eco-friendly“ prístup k našej planéte. Na základe reportov a štatistík viete optimalizovať a prispôsobovať množstvo dostupného pracovného priestoru a kancelárií, čo zas vedie k znižovaniu energetickej náročnosti prevádzky kancelárií a minimalizovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie. Z hľadiska bezpečnosti zas viete regulovať koncentráciu zamestnancov na pracovisku, definovať potrebné rozostupy, či stanoviť obsadenosť na danú plochu.

 


Ďalším z dôvodov, prečo mať nadčasovú rezervačnú aplikáciu, je prehľadnosť a jednoduché používanie z akéhokoľvek zariadenia. Zamestnanci majú prehľad nad svojimi rezerváciami, podľa potreby ich vedia vytvárať, upravovať aj rušiť. Presne vedia, ktoré pracovné miesta môžu využiť v ich preferovaný čas, či vybrať si pracovné miesto na základe potrebného vybavenia. Žiadny stres a chaos na pracovisku.

 

CHCEM SA PORADIŤ