Zápisy zo zasadnutia predstavenstva

Zápisnice z roku 2021:

 

Zápisnice z roku 2020:

 

 

Zápisnice z roku 2019:

 

 

 

Zápisnice z roku 2018:

 

Zápisnice z roku 2017:

 

Zápisnice z roku 2016:

 

Zápisnice z roku 2015:

 

Zápisnice z roku 2016:

 

Zápisnice z roku 2015: