FM DAYS 2021

Program

Coming soon.

GENERAL PARTNER

MAIN PARTNERS

PARTNERS

ÚČASTNÍCI

Počet účastníkov: 100 – 150
Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti financií a podpory.
  • Riadiace pozície podporných činností a logistiky
  • Riadiace pozície Facility a Property managementu
  • Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
  • Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
  • Pracovníci hospodárskej správy
Name Surname Company Position
Billing First name Billing Last name Billing Company Variation billing_position
Peter Marič MAGNA TEPLO a. s. predseda predstavenstva