Certifikačná známka

Certifikačná známka je charakteristický grafický logotyp, ktorý poskytuje SAFM svojim členom súčasne s udelením certifikátov. Platnosť známky je vymedzená obdobím platnosti certifikátu.

 

Štandardné umiestnenie v tlačových materiáloch  je pri hornom alebo pri spodnom okraji dokumentu (napr. hlavičkový papier, obálka), s možnosťou vľavo i vpravo. Pri vizitke je možné použiť i zadnú stranu.

 

 Súbory na stiahnutie sú dostupné len pre členov asociácie