Pan-európska FM certifikácia

 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru Pan-európska FM Certifikácia

 

ONLINE FORMOU:  ZOOM

Prípravný worshop:   čoskoro prinesieme dostupné termíny

Certifikácia:                

 

Prvá úroveň riadenia facility služieb patrí k najdôležitejším funkciám v FM biznise. Facility manažér tu je prostredníkom a pojivom medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou a poskytovanými službami. Musí rozumieť hlavnej činnosti (core business) odberateľov služieb, vedieť definovať požiadavky, organizovať ako tvrdé tak mäkké služby, vedieť prispôsobiť budovu, FM služby a procesy aktuálnym miestnym potrebám. Musí zabezpečiť vyváženosť medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služieb. Je pre všetkých účastníkov procesu prvou kontaktnou osobou, človekom, ktorý musí vyriešiť problémy. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a partnerský vzťah so zákazníkom. To v sebe zahŕňa spracovanie objednávok, cenových ponúk, riešenie závad, reporting, koordináciu nespočetného radu drobných výkonov a služieb.

 

Pan-európska certifikácia podporuje kvalitnú dodávku služieb FM na úrovni medzinárodných štandardov.
 

Certifikácia vychádza z európskej normy STN EN 15221-4 – Facility management – Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility managemente. Jednotlivé oblasti sú prispôsobené na slovenskú legislatívu a normy a celý test je v slovenskom jazyku.

 

Cieľová skupina

 

Cieľovou skupinou sú existujúci pracovníci, ktorí pôsobia v FM na mieste výkonu, a to rovnako u klientov alebo poskytovateľov služieb.

 

 • – Facility manažéri, ktorí chcú potvrdiť svoju kvalifikáciu.
 • – Poskytovatelia služieb, ktorí sa chcú odlíšiť od konkurencie nie iba cenou, ale aj kvalitou.
 • – Firmy, ktoré chcú mať kvalifikovaných facility manažérov pre účinné riadenie dodávateľov služieb.

 

Predpokladom pre absolvovanie certifikácie je ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa a primeraná skúsenosť z reálnej praxe FM.

 

Organizácia certifikácie

 

 • – Certifikáciu riadi a garantuje EuroFM.
 • – SAFM zabezpečuje miestnu organizáciu, termíny a samotné testy s účastníkmi, pričom dohliada na priebeh.
 • – Test má približne 90 otázok.
 • – Každá otázka má viacero odpovedí ako správnych tak nesprávnych.
 • – Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné získať 50% úspešnosť odpovedí.
 • – Test sa realizuje online na serveroch EuroFM, pričom systém aj vyhodnocuje správnosť odpovedí.
 • – Vlastné notebooky a pomôcky sú povolené, test trvá 90 minút.

 

Certifikát je platný 3 roky od jeho obdržania a predĺženie o ďalšie 3 roky je možné získať deklaráciou aktivít  a vzdelávania v oblasti Facility Managementu. (účasť na konferencii, workshope, školení atď.)

 

Komerčná cena certifikácie je 500 EUR bez DPH.

 

Aktuálne poskytujeme 10% zľavu z komerčnej ceny.

Členom SAFM poskytujeme 30% zľavu z komerčnej ceny.

 

Tabuľka oblastí a kompetencií

 

paneuropska-certifikacia

 

DRŽITELIA CERTIFIKÁTOV

 • Zuzana Fujdiarová Certification No.: 04/2016  dated 10/2016
 • Martin RešetárCertification No.: 05/2016  dated 10/2016
 • Michal Vaverka Certification No.: 06/2016  dated 10/2016
 • Branislav Zubričaňák Certification No.: 07/2016  dated 10/2016
 • Katarína Pilátova Certification No.: 08/2016  dated 12/2016
 • Jozef Hužvár Certification No.: 09/2016  dated 12/2016
 • Tomáš Čarný Certification No.: 10/2016  dated 12/2016
 • Jozef Babic Certification No.: 01/2017  dated 03/2017
 • Ľubomír Šivec Certification No.: 02/2017  dated 03/2017
 • Marek Horský Certification No.: 03/2017  dated 03/2017
 • Patrik HnilicaCertification No.: 19/2017  dated 06/2017
 • Jana KováčikováCertification No.: 20/2017  dated 06/2017
 • Tibor RenczesCertification No.: 21/2017  dated 06/2017
 • Hilda HalásováCertification No.: 14/2017  dated 06/2017
 • Kamila MachovičováCertification No.: 15/2017  dated 06/2017
 • Bianka ŽitňanováCertification No.: 16/2017  dated 06/2017
 • Michal JuřenčákCertification No.: 17/2017  dated 06/2017
 • Ondrej AkoCertification No.: 18/2017  dated 06/2017
 • Miroslav SuchánekCertification No.: 22/2017  dated 11/2017
 • Filip ArgayCertification No. :01/2020  dated 02/2020
 • Peter VodráškaCertification No.: 02/2020  dated 02/2020