Riadenie rizík v projektoch Facility managementu

 

 

Nebojme sa rizika, ale ani ho nepodceňujme – pracujme s ním. 

Ak v projektovom tíme vládne stres a obavy,  ľudia sa necítia dobre a ich výsledky sú limitované. Trpí nie len projektový tím, ale aj zákazník.  Jedným z dôvodov prečo sa bojíme rizika  je neznalosť práce s ním  a strach zo zodpovednosti. Ak sa členovia tímu naučia s rizikom pracovať, majú ho viac pod kontrolou a vedia ho riadiť. Stres a obavy klesajú a projektový tím je viac v kľude a môže sa sústrediť na svoju prácu.

Na druhej strane neznalosť neospravedlňuje a ak riziko podceníme, môže nás prekvapiť a zasiahnuť v plnej sile. Zákazník sa nepýta, koho je to chyba, zákazník očakáva riešenie. Preto nestačí len nájsť „vinníka“ a potrestať ho. 

 

Spoznajte ako reaguje na riziko ľudský mozog a otočte ho vo Váš prospech a konkurenčnú výhodu.

 

Náš online webinár Riadenie rizík v projektoch Facility Managementu je rozdelený do  5 dielov – workshopov, kde Vám  na reálnych príkladoch ukážeme ako efektívne spravovať riziko, ktoré sa môže vyskytnúť vo Vašich projektoch.

Počas 5 online workshopov si rozoberieme odpovede na nasledujúce otázky a prevedieme Vás témami:

1. Čo je riziko, aké  druhy rizika poznáme

 • Prečo na projektoch nie je nič garantované a prečo musíme na projektoch počítať s rizikom?
 • Na pohľade záleží. Nie všetky riziká sú zlé, hoci väčšina rizík na projektoch je vnímaných ako nástraha a potenciálny problém
 • Ako reaguje na riziko ľudský mozog

2. Plánovanie rizika na projektoch

 • Plánovanie rizika je o rozhodnutiach a vnímaní projektu v komplexných  súvislostiach
 • PLÁN RIADENIA RIZÍK a aplikácia zdravého rozumu pri plánovaní rizika

3. Identifikácia rizika

 • Ako najefektívnejšie identifikovať riziká a nástrahy, ktoré hrozia na projekte
 • Práca s rizikom nie je len jednorazová aktivita, ale systematická práca, ktorú treba priebežne realizovať počas celého projektu
 • Nástroje identifikácie rizík
 • Ako pracovať s RBS – Risk Breakdown Structure
 • REGISTER RIZÍK – Aj o rizikách treba mať prehľad a správne ich komunikovať

4. Kvalitatívna a Kvantitatívna analýza rizika

 • Identifikácia rizika nestačí, každé riziko je iné
 • Pravdepodobnosť a dopad rizika
 • Vyhodnotenie rizika za podpory TABUĽKY RIZÍK – Očakávaná finančná hodnota rizika – OFH rizika
 • Ktoré nástroje využiť na efektívne vyhodnotenia rizika?

5. Plánovanie reakcie na riziko a priebežné sledovanie a riadenie rizika

 • Aké sú možné reakcie na riziko a na základe čoho sa správne rozhodovať
 • Pozitívne vs. Negatívne reakcie na riziko
 • Riziko ako príležitosť
 • AKČNÝ PLÁN RIADENIA RIZIKA – kto má zodpovednosť riziko?

 

Ak chcete byť úspešní vo svojich projektoch, musíte vedieť ako efektívne riadiť riziká, ktoré sú jeho súčasťou

 

Ponúkame Vám odbornosť a reálne skúsenosti, ktoré Vám pomôžu k efektivite projektového manažmentu. Preto neváhajte a pridajte sa k nám.  Staňte sa úspešným vo svojej profesii. Byť vynikajúcim projektovým manažérom sa v FM oplatí!

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na  safm@safm.sk

Prihláška

   

  Účastník:

  Meno a priezvisko:

  Email:

  Pracovná pozícia:

  Telefonický kontakt:

   

  Fakturačné údaje:

  Právnická osobaFyzická osoba

   

  Názov / Meno a priezvisko:

  Adresa (ulica, PSČ, mesto):

  Bankové spojenie:

  Telefonický kontakt:

   

  V prípade právnickej osoby prosím vyplňte aj:

   

  IČO:

  DIČ:

  IČ DPH: