SA_FM PROJEKT ROKA 2022

Vyhlásenie súťaže v oblasti FM.

Pre rozvoj a podporu facility managementu určite patrí i ocenenie tých najlepších z najlepších. Práve preto prichádzame s novinkou – súťažou o zisk prestížneho ocenenia pre oblasť FM, ktorá bude súčasťou už blížiaceho 12.ročníka odbornej konferencie Dni facility managementu  (19. – 20.9. 2023, Double Tree by Hilton, Bratislava).

 

Súťažiť budeme v 3 základných kategóriách:

SAFM PROJEKT ROKA 2022

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

Predanie ocenenia a vyhlásenie výsledkov prebehne na Spoločenskom raute, v predvečer konferencie, a to 19.9. 2023 v Double Tree by Hilton Bratislava.

Nezmeškajte túto skvelú príležitosť prihlásiť aj Váš projekt, inováciu alebo osobnosť!

Uzávierka prihlášok je do 31.7. 2023!

 

Aké sú podmienky súťaže?

Tá bude prebiehať v už spomínaných troch základných kategóriách: SAFM PROJEKT ROKA 2022, SAFM INOVÁCIA ROKA 2022 a SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

 

SAFM PROJEKT ROKA 2022

Zaradené do súťaže môžu byť projekty, ktoré v rámci FM  deklarujú originálnosť a unikátnosť použitého riešenia. Medzi základné kritéria hodnotenia patrí taktiež:

➡ prínos pre cieľovú skupinu

➡ využívanosť výsledkov projekt

➡ referencie projektu    

➡ efektivita vynaložených prostriedkov

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM PROJEKT ROKA 2022

 

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

Zaradené do súťaže môžu byť projekty – inovácie, kde sa budú posudzovať základné kritéria:

 

➡  Originalita riešenia: do akej miery je prezentované riešenie nové a nebolo doteraz ešte použité v organizácii na Slovensku.

 

➡  Širší kontext riešenia: Berie do úvahy náročnosť implementovanej zmeny z pohľadu východiskovej situácie a hodnotí rozdiel medzi situáciou pred a po implementácii prezentovaného riešenia. Napr. aj známe riešenie v jednom prostredí môže byť veľmi inovatívne v inom prostredí.

 

➡  Výsledok riešenia: Hodnotí dopad na spoločnosť, posudzuje reálny efekt inovácie na chod spoločnosti. Napr. aj pomerne jednoduché riešenie môže mať veľmi veľký dopad na organizáciu.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

 

 

 

 

 

 

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

Zaradená do súťaže môže byť osobnosť, ktorá sa profesne pôsobí v oblasti facility managementu, podporuje nové prístupy a prispieva k rozvoju inovačných projektov.

 

Kritériá pre hodnotenie nominácie:

➡ prínos k rozvoju v oblasti FM

➡ prínos k rozvoju FM biznisu na Slovensku

➡ účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie

➡ podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)

REGISTRAČNÝ FORMULÁR pre prihlásenie do kategórie SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

 

Jednotlivé kategórie budú hodnotené samostatne a posudzované odbornou komisiou. Najlepšie hodnotené prihlásené projekty a inovácie budú prizvané na prezentovanie svojho „diela“ (kolo prezentácií prebehne online). Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne počas spoločenského večera konferencie Dni FM, 19.9. 2023.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na safm@safm.sk alebo akubickova@safm.sk