Projektový manažment v projektoch FM

AKO PREDÍSŤ NEÚSPECHU PROJEKTOV?

 

‼  Až 70% projektov zlyháva v niektorej zo svojich fáz. V preklade teda môžeme povedať, že realizácia 70% projektov nie je schopná dodať výsledok aký bol definovaný vo svojom cieli.

 

‼  A ešte jedno zaujímavé číslo – až 55% projektových manažérov v jednom z prieskumov uviedlo ako hlavný dôvod zlyhania ich projektu – prekročenie budgetu. Ak sa na to pozrieme realisticky, neúspech =  obrovské finančné straty a strata potenciálnych obchodných príležitostí a klientov.

👉 Poďme na celú problematiku od začiatku. Projekt je časovo a vecne ohraničená úloha, ktorej cieľom je dosiahnuť zmenu. Je jedinečný, jednoznačne priraditeľný a má obmedzené zdroje. Projektový manažment je súhrn riadiacich úloh, techník a prostriedkov na realizáciu projektu.

 

Každý projekt má svoje fázy, ktoré treba efektívne naplánovať. Ak cítite, že to s vaším projektom nejde celkom podľa plánov, zastavte sa, vráťte sa do predprojektovej fázy a skúste sa na daný projekt pozrieť trocha z iného uhľu pohľadu. Na maličkostiach závisí a dostatočná príprava projektu vám v závere môže zachrániť celkový výsledok.

 

📈 Existuje 6 základných krokov ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu:

Krok č. 1: Presná definícia projektu

Krok č.2: Časový harmonogram

Krok č.3: Uvedenie projektu

Krok č.4: Nastavenie a realizácia kontrolingu

Krok č.5: Ukončenie projektu

Krok č.6: Odovzdanie

Správnym pochopením jednotlivých fáz projektu a vhodným nastavením šetríte až

✔ 50% času

✔20 – 30% nákladov

✔ a efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

Máte projekt a neviete si s ním poradiť?

Prihláste sa na workshop  (najbližší termín 17. – 18.3. 2022), ktorý organizujeme s profesionálnym lektorom PM a naučíme vás ako sa stať úspešným projektovým manažérom.Stále platí pravidlo „ Úspech patrí všetkým ale neúspech iba projektovému manažérovi.“