Predstavujeme

Partner konferencie Dni FM 2022 spol. Bureau Veritas

ESG.

Hrozba alebo príležitosť? …tri písmená, ktoré už ovplyvňujú, a ešte veľmi ovplyvnia biznis v celej EÚ.

 

ESG predstavuje označenie pre oblasti E-nvironmentu, S-ocial a G-overnance, v ktorých spoločnosti musia vykazovať, ako ich činnosti ovplyvňujú životné prostredie, zamestnancov a spoločnosť celkovo. 

 

PREČO BY VÁS MALO ESG ZAUJÍMAŤ?

 

ESG je spojené s nefinančným reportingom, ktorý za rok 2023 budú musieť firmy v EÚ s viac ako 250 zamestnancami, čistým obratom nad 40 mil. EUR alebo s aktívami v súvahe vyššej ako 20 mil. EUR ročne podľa novej európskej legislatívy zahrnúť do svojich výročných správ. Táto povinnosť by sa od roku 2026 mala vzťahovať aj na všetky malé a stredné podniky.

 

Je však pravdepodobné, že sa ich dotkne oveľa skôr cez dodávateľsko-odberateľské reťazce väčších firiem.

 

Peter Škyrta zo spoločnosti Bureau Veritas je expertom na problematiku ESG, ktorú sme sa rozhodli zahrnúť do jedného z blokov 11. ročníka odbornej konferencie Dni Facility Managementu.

 

Ak je táto téma pre vás stále „veľká neznáma“, Petrova prednáška vás uvedie do problematiky ESG z pohľadu inšpekčnej a certifikačnej organizácie, a dá vám dôležité tipy

✅ ako sa pripraviť na nové legislatívne povinnosti a premeniť ich na nové príležitosti so ziskom konkurenčnej výhody (napr. EU taxonómia a nefinančny reporting)

✅ aké nástroje použiť a implementovať v praxi, a ako sa vysporiadať s ESG ratingom, ESG indikátormi, ESG rizikami.