DNI FM 2022

Program

1. Blok: Elektromobilita a jej význam pre FM.

2. Blok: Rozmanitosť FM služieb ako pridaná hodnota pre klientov.

Program bude aktualizovaný o odborné prednášky podľa tématických blokov.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

 

ÚČASTNÍCI

Počet účastníkov: 100 – 150 Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti financií a podpory.
  • Riadiace pozície podporných činností a logistiky
  • Riadiace pozície Facility a Property managementu
  • Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
  • Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
  • Pracovníci hospodárskej správy