DNI FM 2022

Program

20. 09. 2022 PROGRAM – Dni Facility Managementu, 1. deň

18:00 – 21:00 Večerný networkingový raut v REŠTAURÁCII FARRIER´S STEAK HOUSE

11. ročník Dni Facility Managementu otvorí networkingový raut v luxusných priestoroch reštaurácie Farrier Steak House, x-bionec sphere ® Šamorín. Okrem príjemného prostredia, gastronomického zážitku a zaujímavých hostí, čaká na vás i program, ktorý doplní celkovú atmosféru v predvečer konferencie.

21. 09. 2022 PROGRAM – Dni Facility Managementu, 2. deň

9:00 – 9:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Silvia Nagyová Prezidentka, Slovenská asociácia facility managementu

V oblasti facility managementu pôsobí od r. 2001 v manažérskych pozíciách na strane korporátnych klientov. Má bohaté skúsenosti v projektoch príprav pracovného prostredia ako aj poskytovanie komplexných služieb facility managementu. Valným zhromaždením SAFM bola Silvia Nagyová zvolená za prezidentku Asociácie v apríli 2015.prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. štátny tajomník I. – Agenda: regionálny rozvoj, investície, inovácie

Od roku 2021 Dušan Velič pôsobí ako štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vyštudoval chemické inžinierstvo životného prostredia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a stále aktívne pôsobí ako profesor na Univerzite Komenského a ako vedec v Medzinárodnom laserovom centre, ktoré zakladal. V súčasnosti je na MIRRI SR zodpovedný za riadenie investícií, vytváranie vhodného prostredia na vývoj inovácií v mnohých oblastiach a regionálny rozvoj.

Prezentácia: OP Slovensko 2021 – 2027

 

1. Blok: Elektromobilita a jej význam pre FM.

Speaker: Ján Zuštiak Zakladateľ a CEO AgeVolt Slovakia

Ján vyštudoval odbor Aplikovaná informatika na STU BA a hneď po škole založil spoločnosť Domotron, ktorá priniesla na trh revolučné riešenie v oblasti inteligentných domov a správu všetkých domácich technológií. V roku 2017 bol Domotron označený za jeden z najhodnotnejších startupov v Európe s valuáciou vo výške 29 mil EUR. Už v tom období sa Ján venoval aj problematike energomanažmentu budov a hľadal cesty, ako zefektívniť spotrebu energií. Pri spolupráci s developermi narazil na ich obavy zo silnejúcej pozície elektromobility. Na jednej strane boli pripravení budovať nabíjacie miesta na svojich parkoviskách, na strane druhej nedokázali v dlhodobom horizonte odhadnúť ich vyťaženosť, predpokladať spotrebu elektrickej energie a stanoviť rezervovanú kapacitu. A tak v roku 2019 založil spoločnosť AgeVolt a prišiel s nabíjacím systémom, ktorý prepája nabíjačky s celkovým energomanažmentom budovy a dokáže v reálnom čase optimalizovať nabíjanie vzhľadom na aktuálnu vyťaženosť. V súčasnosti AgeVolt Slovakia vyvíja a vyrába vlastné nabíjačky, ktoré pozostávajú z niekoľkých modulov, ktoré je možné implementovať na základe preferencií zákazníka. Z jednoduchej nabíjačky sa môže stať smart riešenie, ktoré bude okrem nabíjania plniť funkciu elektromera, riadiť spotrebu budovy, komunikovať s internými systémami či solárnymi panelmi. Prepája nabíjačky s energetickým manažmentom budovy, umožňuje sledovať aktuálnu spotrebu budovy a optimálne rozhodovať o nabíjacom výkone. Vyvíja tiež multilaterálny trh založený na technológiách Blockchain, AI a ML, ktorý prepojí nabíjanie s inými službami a zmení tak status e-mobility na celom svete.

Prezentácia: Aké riešenia do praxe prináša elektromobilita?

Zaujímajú vás reálne výsledky z meraní a nastavení vhodných riešení pre elektromobilitu? Prinesieme vám 4 konkrétne prípady. Zameriame sa na obchodné centrum, delivery spoločnosť, rezidenčný projekt (nočné nabíjanie 700 ks nabíjačiek rezidentov) a administratívnu budovu.

Speaker: Martin Vyslocký Obchodní manažer, ChargeUp

Martin pôsobí na pozícii slovenského obchodného manažera v spoločnosti ChargeUp, ktorá je súčasťou holdingu Unicorn a verí, že elektromobilita na Slovensku má budúcnosť. Po štúdiu sa Martin 15 rokov venoval marketingovej komunikácii, avšak jeho kariéra postupne menila smer a nabral skúsenosti v obchodných roliach či riadení projektov. Nakoniec ho čistá mobilita pohltila natoľko, že sa rozhodol pridať do tímu ChargeUp a to práve na Slovensku, ktoré je v elektromobilite stále na začiatku. V ChargeUp podporujeme rozvoj eletromobility v Európe a chceme tak prispieť k zlepšeniu životného prostredia pre všetkých. Vďaka nášmu komplexnému riešeniu pre nabíjanie elektrmobilov bude môcť i Slovensko naskočiť na vlnu elektromobility.

Prezentácia: Ako efektívne nabíjať v práci.

Spoločnosť ChargeUp vo svojej prednáške predstaví dve prípadové štúdie, na ktorých sa podieľal a ktoré obidve riešia nabíjanie flotily elektrických áut priamo v priestoroch spoločností. Komerční Banka reprezentuje bankový sektor, ktorý tradične patrí k bohatším odvetviam a práve preto sú to banky a ich zamestnanci, ktorí v rámci súkromnej sféry vymenia spaľovanie motory za elektro motory medzi prvými. Priblížime Vám dôvody, ktoré Komerční Banku viedli k tomuto prechodu, požiadavky zo strany klienta ako i realizáciu projektu. V druhej prípadovej štúdii sa zameriame na spoločnosť DPD, pre ktorú je doprava a doručovanie tovaru core biznis. Zodpovieme si otázky aké to je byť pionierom v tejto oblasti, čo spoločnosť viedlo k tomuto prechodu a tiež aké výzvy tento projekt priniesol a aké majú plány do budúcna.

2. Blok: Riešenia pre energetickú efektívnosť.

Speaker: Marcel Lauko Riaditeľ, Energetické centrum Bratislava

Marcel Lauko je ekonóm s technickým základom. Pôsobí ako riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 12 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Prezentácia: Energetický manažment – základ modernizácie budov

Modernizácia budov je spojená s investíciami, ktorých značná časť môže byť splatená z úspor nákladov na energie. Energetický manažment pomáha tak identifikovať potenciál týchto úspor pred modernizáciou, ako aj umožňuje ich skutočné dosiahnutie po modernizácii. Prezentácia ozrejmí praktické aspekty zavedenia a využitia energetického manažmentu vo všetkých fázach modernizácie budov.

Speaker: Ing. Miroslav Kukla Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

Miroslav vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave. Téme obvodových plášťov sa venuje viac ako 26 rokov. Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku. Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 9 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov (okien, dverí, fasád, svetlíkov, ľahkých prevetrávaných plášťov, automatických dverí a podobných typov konštrukcií). Je členom predstavenstva Slovenskej Asociácie Facility Managementu a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ako prednášajúci na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

Prezentácia: Modelový príklad návrhu obnovy obvodového plášťa s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory energií.

Komplexná revízia a pasportizácia jednotlivých prvkov obvodového plášťa vrátane výpočtu tepelno technických charakteristík. Návrh realizovateľného riešenia s úlohou: 1. zabezpečiť čo najlepší teplo-technický parameter a tým maximalizovať úsporu energií 2. prihliadnuť na efektívnosť riešenia z pohľadu „hodnota za peniaze“ 3. minimalizovať dopad opatrení na chod a prevádzku objektu 4. zlepšiť pracovné prostredie

Speaker: Gabriel Toth CEO a spolumajiteľ PR a digitálnej agentúry Katedra Komunikácie

Gabriel Toth je absolventom politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na rovnakej katedre získal aj doktorát (PhD.) z politickej komunikácie so špecializáciou na online a sociálne siete. Dodnes na fakulte učí a je externým členom katedry politológie.

Je CEO a spolumajiteľ PR a digitálnej agentúry Katedra Komunikácie. Predtým 10 rokov pôsobil na komunikačných oddeleniach veľkých korporácii a mal to šťastie absolvovať viacero zahraničných stáží a kurzov, napríklad na Georgetown University vo Washingtone.

Prezentácia: Sociálne siete – čo všetko ste chceli vedieť a báli sa spýtať

Facebook, Instagram či TikTok sa z miesta, kde sme sa mali zabávať veľmi rýchlo stávajú miestom, kde sa darí nenávisti a dezinformáciám. Je to naozaj také zlé? Môžeme si ich dovoliť ignorovať? A čo sa s tým dá robiť?

3. Blok: Rozmanitosť FM služieb ako pridaná hodnota pre klientov.

Speaker: Peter Škyrta Business Unit (ENE/INY) riaditeľ a TQR (Technical, Quality, Risk) managera SK+ČR, spol. BUREAU VERITAS SLOVAKIA

Petrov technický background (inžinierske a doktorandské štúdium) je Environmentálne Inžinierstvo. Od roku 2007 sa aktívne venuje problematike ochrane životného prostredia, kde jeho pracovná kariéra začala v spoločnosti NAFTA a.s. na pozícii Inžinier pre likvidácie starých environmentálnych záťaži a Technika OŽP. Následne jeho pracovná kariéra pokračovala do spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o., kde mal na starosti poskytovanie konzultačných služieb v oblasti trvalej udržateľnosti a QHSE.

Od 1.1.2021 v rámci BV Slovakia zastáva funkciu Business Unit (ENE/INY) riaditeľa a TQR (Technical, Quality, Risk) managera pre Slovensko a Českú republiku v spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA. Jeho úlohou je komplexný rozvoj technických ne-certifikačných služieb, kde patrí aj komplexná problematika ESG. Koordinuje a riadi tím interných a externých ENE/INY expertov alokovaných v rámci rôznych lokálnych a zahraničných projektov (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Slovinsko). Zároveň je členom BV tímu na vývoj a rozvoj digitálnych nástrojov v rámci ENE/INY služieb. Počas svojej profesijnej kariéry zrealizoval desiatky onsite auditov v pozícii HSE/FM/ESG projektového manažéra a HSE/ESG konzultanta.

Riadenie firiem z pohľadu ESG (environment – social – governance)

Úvod do ESG problematiky z pohľadu inšpekčnej a certifikačnej organizácie – ako sa pripraviť na nové legislatívne povinnosti a premeniť to na nové príležitosti a získať konkurenčnú výhodu (napr. EU taxonómia a nefinančny reporting), aké nástroje použiť a implementovať v praxi a ako sa vysporiadať s novým ESG ratingom, ESG indikátormi a ESG rizikami.

Speaker: Michal Fišer Riaditeľ, Kodys Slovensko

Michal Fišer pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Kodys Slovensko od roku 2000 do roku 2015. V roku 2016 sa z pozície obchodného riaditeľa presunul na pozíciu riaditeľa spoločnosti, na ktorej pôsobí dodnes.

Prezentácia: Smart hodinky pre biznis – Digitalizácia a optimalizácia pracovných procesov.

V súčasnej dobe, kedy sú big data najcennejšou komoditou sveta, prichádza nové riešenie NIVY WATCH, ktoré je jedinečnou kombináciou inteligentných hodiniek, indoorovej lokalizácie a softvéru určeného na zber dát. Dáta získané pomocou riešenia Nivy Watch pomáhajú digitalizovať a optimalizovať pracovné procesy, zvýšiť produktivitu a efektivitu zamestnancov a prispievajú k samotnému rastu organizácie.

Speaker: Juraj Szabo Projekt manager, Husqvarna Slovensko s.r.o.

Juraj zastáva funkciu obchodného reprezentanta firmy Husqvarna Slovensko s.r.o. od roku 2008

Speaker: Ludvík Vaniš Obchodný reprezentant, Husqvarna Slovensko s.r.o.

Ludvík sa pridal do obchodného tímu Husqvarna Slovensko s.r.o. v roku 2009. Sú presvedčení, že budúcnosť údržby verejných trávnatých plôch je v batériovom segmente a v robotickom kosení.

Prezentácia: Roboticke sekanie a aplikacia accu sorrimentu v praxi.

Aké sú benefity robotického kosenia? Real case s aplikáciou nového spôsobu údržby zelených plôch s dôrazom na výsledok kvality trávnika.

Speaker: Monika Dlesková Sales Manager, UNICORN

Monika je Sales Managerom a sa stará o vývoj a implementáciu rezervačného systému Bookigy. Jej poslaním je ukázať klientom, ako je možne nastaviť hybridný model prace a spravovať kancelárie efektívne pomocou jednoduchých aplikácii.

Speaker: Tereza Holubčíková Product Manager, UNICORN

Tereza je Product Managerom a zodpovedá za produktový rozvoj, stratégiu a víziu Bookigy a iných produktov Unicornu. Tiež sa stará o technickú stránku dodávok produktov, zabezpečuje zber požiadaviek a konfigurácie rezervačných produktov.

Prezentácia: Správa kancelárií ešte efektívnejšie a podľa dnešných trendov.

Dnes firmy čelia jasnej výzve. Ako zvládnuť kombináciu práce na diaľku a v kanceláriách a čo najviac uľahčiť svojim zamestnancom fungovanie v hybridnom režime? Ako znížiť prevádzkové náklady a optimalizovať využitie priestorov? Nové podmienky si totiž žiadajú aj nový prístup. Poskytneme vám tipy a ukážeme vám ako zefektívniť prácu, ušetriť náklady a efektívne spravovať priestory pomocou moderných kancelárskych pomocníkov.

Speaker: Lauren Krueger Riaditeľ, Sales Operations, IFMA

Lauren Krueger je riaditeľkou, sales operations pre IFMA (International Facility Management Association) so sídlom v nórskom Stavangeri, a v asociácii pôsobí už 10 rokov. Lauren spolupracuje s organizáciami po celom svete a vedie svojich klientov, aby efektívne posilnili a zvýšili výkon svojho FM tímu pomocou skupinových tréningových plánov. Sústreďuje sa na poskytovanie poradenstva pre oblasť FM, a to hlavne pre región EMEA ale pôsobí i po celom svete.

Prezentácia:

 

Program je postupne aktualizovaný o odborné prednášky podľa tématických blokov.

Moderátor: Peter Minárik Project management expert

Motto: „Moja práca ma baví a rozvíja…“

Peter so SAFM spolupracuje už niekoľko rokov. Prostredie facility managementu je mu dobre známe, je školiteľom a odborným garantom workshopov pre projektový manažment, ktorý SAFM organizuje v pravidelných intervaloch. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a radosť. Je spoluautor viacerých CSR projektov ako napríklad „Úspech po slovensky, Vzdelávanie je COOL – Slovensko je COOL, či Návrat po materskej dovolenke ako projekt …“

V minulosti pracoval pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s projektovým manažmentom a jeho praktickou aplikáciou svetových štandardov projektového manažmentu do každodenného biznisu. Aktívne spolupracuje s vedením firiem a prispieva k zefektívneniu procesov, zvýšeniu produktivity a ziskovosti firiem. Zúčastnil sa na stovkách analýz a projektoch.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

           

 

MEDIÁLNI PARTNERI

ÚČASTNÍCI

Počet účastníkov: 100 – 150 Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti  podporných činností.
  • Riadiace pozície správy nehnuteľností
  • Riadiace pozície Facility a Property managementu
  • Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
  • Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
  • Pracovníci hospodárskej správy
Meno Priezvisko Názov spoločnosti   Pozícia
Billing First name Billing Last name Billing Company Variation billing_position
Roman Meszaros YIT Slovakia, a.s. Facility Specialist
Mgr. Miklášová Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. HR Business Partner
Martin Zeman Reiwag Facility Services SK, s. r. o. Reiwag Facility Services SK, s. r. o.
Peter Kováč BUREAU VERITAS SLOVAKIA Facility Management Consultant
Andrea Kubíčková SAFM marketingový manažér
Miroslav Krivčík CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Managing Director EE
Silvia Nagyová Slovak Telekom, a.s. Head of Fleet, Facility & Rental Managemet
Josef Misof Europapier Slovensko Konateľ
Filip Veselý Schaeffler Skalica Facility manažér
Róbert Ruňanin ENGIE Services a.s. Obchodný riaditeľ
Tichomír Ivan BUSINESS WAY s. r. o. Konateľ
Adrián Pavlík B.E.Service SK, s.r.o. Prevádzkový riaditeľ
Martin Stanko EDYMAX Facility Management SE Riaditeľ realizácie
Peter Kozáček M2C Country manager Slovakia
Marian Lalik SLOVCLEAN a.s. Generálny riaditeľ
Filip Sekan Verve Facility Services s.r.o. Facility Manager
Ján Ploskuňák CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Business Development Manager
Vladimír Prvý SAFM Člen predstavenstva
Miroslav Somorovský Schaeffler Skalica Facility koordinátor
Michal Wiesler Reinoo, a.s. Manažér prevádzky
Sofia Pastíriková BUSINESS WAY s. r. o. Office manager
Lukáš Štubendek EDYMAX Facility Management SE Obchodný riaditeľ
Monika Dlesková Unicorn (Bookigy) Sales Manager
Patrik Zúrik M2C Business Director SK
Daniel Čupec SLOVCLEAN a.s. Quality Manager
Ján Šalát Verve Facility Services s.r.o. Člen predstavenstva
Robin Hierweg STRABAG s.r.o. Facility manager
Juraj Szabo Husqvarna Slovensko, s.r.o. Project manager
Peter Škyrta BUREAU VERITAS SLOVAKIA ENE/INY Division Manager
Katarína Strončeková Alt-X s.r.o. Konateľ
Marek Horský HOFMIT s. r. o. Konateľ
Michal Fišer KODYS SLOVENSKO, s r.o. Riaditeľ
Ludvík Vaniš Husqvarna Slovensko, s.r.o. Obchodný reprezentant
Miroslav Kukla B.E.Service s.r.o. Konateľ
Dušan Velič MIRRI Štátny tajomník
Ján Zuštiak AgeVolt CEO
Marcel Lauko Energetické centrum Bratislava Riaditeľ
Peter Minárik COMM – PASS Project management expert
Branislav Orgoník Reinoo, a.s. Obchodný riaditeľ
Gabriel Toth Katedra Komunikácie CEO
Jana Juřicová Urbanová Building Exterior Service CZ, s.r.o. Provozní ředitel
Tereza Holubčíková Unicorn (Bookigy) Product Manager
Dušan Pranda Schaeffler Skalica Projektový manažér
Peter Vodráška Adient Slovakia s.r.o. Facility Operations Lead, HSE Coordinator
Lauren Krueger IFMA Director, Sales Operations
Peter Petraško Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., div. Ecophon Key Segment Developer
Martin Vyslocký Unicorn (ChargeUp) Obchodní manažer
Igor Chachaľák Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. riaditeľ odboru
Róbert Kállai Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. samostatný odborný referent
Martin Laco OZY s.r.o. CEO
Eliška Lacová OZY s.r.o. Konateľka
Tomáš Jančařík OZY s.r.o. obchodný zástupca