Dni Facility Managementu 2018

 

Vážení účastníci konferencie Dni Facility Managementu 2048  a priaznivci FM,

 

ponúkame Vám odpovede na nezodpovedané otázky, ktoré odzneli počas tohtoročnej konferencie

Dni Facility Managementu 2018

 

 

1/ Koľko vie ušetriť developer pri výstavbe prostredníctvom BIM.

 

Developér dokáže eliminovať pomocou BIM modelu hlavne práce na viac, ktoré vznikajú prostredníctvom kolízií a chýb “klasickej” projektovej dokumentácie, čo pri veľkých stavbách znamená cca 1-2 mesiace (vo finančnom vyjadrení je to veľa…).

 

 

2/ Rádovo o akej sume sa bavime pri digitalizácii budovy – napr. X – bionics, keď šetrenie je 3% nákladov na údržbu, aká je návratnosť investície? 

 

Úvodná investícia je cca 1,5-2 Eur/m2, návratnosť pri stavbe akou je X – bionics je cca 2 -3 roky. Podmienkou je ale využívanie BIM modelu pre údržbu a správu.

 

 

3/ Orientačne koľko mandays trvala digitalizácia prezentovaných projektov?

 

Mandays nepoviem, ale celkovo sa bavíme rádovo o mesiacoch zberu dát aby sme zdigitalizovali aspoň 70% objektov, ale opakujem táto fáza je síce potrebná, ale využívať sa dá model resp. jeho časti už skôr…
 

 

4/ Ako je možné dostať do BIM-u jestvujúci objekt v ktorom prebehlo za jeho životnosť (napr.10 rokov) niekoľko zmien, ktoré nie sú projekčne zachytené?…

 

Máme skúsenosti s digitalizáciou objektov z 30tich a 50tich rokov bez pôvodnej dokumentácie. Zber dát sa deje priamo zo stavby.., dokumentácia je síce fajn, ale prakticky nikdy nesedí s realitou… slúži hlavne na kontrolu
 

 

5/ Ako riešite integráciu s ERP systémami (napríklad SAP) napríklad pre oblasti údržby a nákupu?

 

BIM model slúži ako zdroj statických informácií o jednotlivých elementoch stavby… ako sa ďalej pracuje s informáciami je vecou správy, metód je veľa.. dôležité je si zadefinovať očakávania a potreby.

 

 

6/ Bol niektorý z modelov prepojený s nejakým CAFM systémom?

 

Áno, oba prezentované. Bez toho je to prakticky neefektívne.

7/ BIM + Blockchain ? Vidíte v tom budúcnosť?

 

Hm, zaujímavá otázka… bolo by potrebné rozdiskutovať… určite spoločným menovateľom je virtuálny svet..:-)

 

 

8/ Dokážete presvedčiť klienta na BIM aj keď je zdanlivo výrazne drahšie?

 

Čo znamená výrazne drahšie? BIM hlavne výrazne šetrí náklady na výstavbu a hlavne náklady na správu, údržbu a energie… – už sme to dokázali a verím, že stále častejšie dokazovať budeme aj bez presviedčania..

 

9/ Koľko budov, ktoré ste navrhli v BIMe aj ďalej využíva FM?

 

Ako som povedal, BIM nás už živí.. veľa….:-) , ale naozaj tzv. „Full BIM“ riešení vypichnem asi niekoľko… (najvýraznejšie napr. : NIDO pri kuchajde – novostavba, vrámci digitalizácie existujúcich budov napr.: – Aupark Bratislava)