Prečo sa stať členom SAFM ?

 

Asociácia poskytuje svojim členom všestrannú odbornú podporu, vyjadrenú v časti Poslanie asociácie.

 

Členstvom v SAFM fyzická či právnická osoba vyjadruje svoju profesionalitu práce a vysokú odbornú úroveň.

 

Každý člen je oprávnený deklarovať svoje členstvo v SAFM používaním certifikovanej známky SAFM.

 

Poskytuje bezplatnú účasť na konferencii SAFM ( Dni Facility Managementu ) a zároveň na partnerských konferenciách  poskytujeme členom možnosť zvýhodnenej účasti s možnosťou vystúpenia s odbornou témou .

 

SAFM podporuje odborne a finančne svojich členov pri získavaní Pan-európskej certifikácie ( Site Manager Certification).

 

Všetkým členom poskytujeme plnú dostupnosť aktuálne platných noriem 15221 Facility Management.

 

Stiahnite si Flyer, kde nájdete prehľad všetkých benefitov, ktoré vám členstvo prinesie SAFM_Členstvo