Valné zhromaždenie SAFM

Vo štvrtok 21.júna 2012 sa v príjemnom prostredí klubového zariadenia areálu kaštiela v Studenom pri Bratislave uskutočnilo 3.valné zhromaždenie Slovenskej Asociácie Facility Managementu.

 

Valné zhromaždenie SAFM zahájila jej prezidentka p.Somorová. Predstavenstvo predložilo členom správu o činnosti a o hospodárení SAFM za obdobie 05.2011 až 05.2012. Osobitne bolo spomenuté organizovanie a priebeh 1. konferencie SAFM, ktorá sa konala 29. – 31. 05.2012 . Valné zhromaždenie zvolilo členov predstavenstva (prezidentka p. Somorová, viceprezident p. Hederling, p. Tóth, p. Szabová, p. Nagyová) a dozornej rady (p. Žitný, p. Záhora, p. Piršel) na budúce funkčné obdobia.

 

           valz2012_img1438-400x300                                             valz2012_img1447-400x300   

 

 

Členom SAFM odovzdala jej prezidentka CERTIFIKÁT SAFM, ktorý je osvedčením právoplatného členstva v asociácii. Novým členom SAFM sa stal Ing. Pekarovič.

V ďaľšom funkčnom období bude SAFM v roku 2013 organizovať druhú medzinárodnú konferenciu a bude spoluorganizátorom konferencie EuroFM 2013, ktorú organizuje IFMA CZ. Členovia SAFM si ako prioritu na budúce funkčné obdobie stanovili témy, v ktorých sa bude SAFM aktívne presadzovať.

Zúčastnení v diskusii (p. Hederling, p. Somora, p. Piršel, p. Kotrus a i.) predložili niekoľko zaujímavých a dôležitých tém napr. o slovenskej účasti na konferencii EuroFM (p.Hederling), o nedostatku managerov, ktorí sa pohybujú v oblasti facility managementu. Predmetom diskusie tiež bolo zatraktívnenie práce pre SAFM, otázky organizovania workshopov, rozvíjanie spolupráce FM s developermi, rozvíjanie styku s mediálnymi partnermi (p. Piršel). P. Somora osobitne upozornil vo svojom príspevku na jasné formulovanie a zakomponovanie facility managementu do stavebného zákona. P.Kotrus sa podelil s účastníkmi zhromaždenia so svojimi osobnými skúsenosťami v oblasti facility managementu v zahraničí.

Valné zhromaždenie tiež odsúhlasilo návrh na zníženie členských príspevkov pre nových členov SAFM do veku 35 rokov.