Dni Facility Managementu 2012

Vedecká konferencia DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM-MÁJ 2012

 Organizátor – Slovenská asociácia facility managementu

 Generálny partner – Slovenské sporiteľňa a.s., Bratislava

 

 

dni-fm-_-foto-2                       dni-fm-_-foto-1

 

Účastníkom  prednášali  hostia zo zahraničia – Kathy O.Roper z USA, Margaret Nelson z Veľkej Británie, Natalija Lepkova z Litvy, Martina Budišová z ČR, O.Štrup z ČR,  Miroslav Marenčák z ČR a  Martin Mayer z ČR. Súčasne vystúpili aj slovenskí experti FM V.Somorová, K.Hederling a architekt B.Somora.

 

dni-fm-_-foto-3                      dni-fm_-foto-4