SAFM sa opäť rozširuje!

Vstup nových členov do SAFM

Veľmi nás teší podpora spoločností, ktoré sú stabilnou súčasťou SAFM.  Spolu s našimi členmi rozvíjame aktivity, čím  budujeme pevné piliere kvality facility managementu.

 Ku dňu 1.7. 2021 našu základňu opäť rozširujeme, a to o dve významné spoločnosti: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s a Reinoo, a.s.

Spoločnosť Reinoo sa venuje developmentu kancelárskych budov, rezidenčných komplexov a prenájmu nehnuteľností už od roku 2011. Plocha prenajímateľných novopostavených alebo zrekonštruovaných kancelárskych priestorov presahuje spolu už 36 000 m2. Počet rezidenčných jednotiek, ktoré v súčasnosti developuje sa približuje k číslu 1000 bytov. Vo všetkých administratívnych priestoroch prevádzkuje vlastný facility manažment. Údržba  kancelárskych budov vo vlastnej réžií im tak poskytuje bezprostredný dosah na všetky procesy, čím vedia zabezpečiť sto percentnú kvalitu služieb a priestorov samotných. 

Reinoo je zodpovedným a férovým investorom, ktorého záujmom je zvyšovať spoločenskú a estetickú hodnotu prostredia v ktorom pôsobí a realizuje projekty.

Značka PRIOR je na  trhu už viac ako päťdesiat rokov a v súčastnosti zahŕňa 9 obchodných domov v mestách Liptovský Mikuláš, Lučenec, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Žiar nad Hronom, Zvolen. Tieto obchodné domy spája praktická poloha v centrách miest, ľahká dostupnosť, stabilná  návštevnosť, široké zastúpenie sortimentov tovarov a služieb. Spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. zabezpečuje efektívne riadenie a poskytovanie správcovských služieb v sieti obchodných domov, ako aj moderným obchodným centrám.

Zoznam celej členskej základne nájdete tu.