Dozorná rada

Dozorná rada je dozorným orgánom asociácie, ktorej prináleží právo dozerať a kontrolovať činnosť predstavenstva. Dozorná rada je volená valným zhromaždením na dobu dvoch rokov a tvorí ju predseda a dvaja ďalší členovia.

 

Súčasná dozorná rada bola zvolená na valnom zhromaždení dňa 21. decembra 2020.

Ladislav Piršel, člen 


Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (teraz Slovenská technická univerzita). Pracoval ako pedagóg na Katedre stavebnej fyziky Stavebnej fakulty SVŠT, potom ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry. Neskôr takmer dvadsať rokov pôsobil v zahraničných firmách Ista Slovakia s.r.o a JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. na rôznych riadiacich pozíciách až po generálneho riaditeľa Building Efficiency spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Tu sa podieľal na rozbiehaní ich aktivít na Slovensku v oblasti merania spotreby tepla a vody a rozpočítavania nákladov a služieb facility managementu. Je zakladateľom spoločnosti Alocons spol. s r.o. Problematikám súvisiacim s trvalou udržateľnosťou sa venuje už viac než 30 rokov a facility managementu takmer dve desaťročia.
Členom SAFM je od r. 2011 a od r. 2013 je predsedom dozornej rady. Je tiež členom predstavenstva SKGBC od r. 2012 a od r. 2014 je jej výkonným riaditeľom.

Špecializuje sa na audity efektívnosti prevádzky nehnuteľností vrátane energetických auditov a na poradenstvo pri výberoch dodávateľov služieb facility managementu. Je tiež licencovaným BREEAM International Assessorom a energetickým audítorom zapísaným na Ministerstve hospodárstva SR.

Marián Žitný, člen

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde získal diplom v odbore strojný inžinier. Po ukončení štúdia pracoval ako samostatný projektant, neskôr vedúci renovačných dielní a vedúci oddelenia stavebného dozoru technologickej časti stavby pri výstavbe Ineterhotela, š.p.

V roku 1989 sa stal technickým riaditeľom Hotela Forum v Bratislave a od roku 1993 zastával post výkonného riaditeľa spoločnosti Horse, V období rokov 1995 – 2008 bol konateľom spoločnosti EVYCO, ktorej náplňou práce je Poskytovanie služieb činností v oblasti projektovyého riadenia, IČ, stavebného dozoru a facility managementu.

V súčasnosti je Marán Žitný konateľom spoločnosti First facility – Slovakia, s.r.o.

Michal Fišer, člen

Michal Fišer vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. V roku 2000 nastúpil do spoločnosti KODYS SLOVENSKO ako prvý oficiálny obchodný zástupca. V roku 2003 sa stal Obchodným riaditeľom spoločnosti a vybudoval 10-členný obchodný tím. V roku 2016 sa stal riaditeľom a konateľom spoločnosti KODYS SLOVENSKO a úspešne naďalej vedie firmu i v súčasnosti.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát už od roku 1995. Dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejším technológiám zberu, prenosu a spracovania dát, spoločnosti umožňujú vytvárať komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. Vlajkovou loďu spoločnosti je vlastný software na správu, evidenciu a inventarizáciu majektu EVIDEI Asset Management, ktorý používa viac ako 100 zákazníkov v 14 krajinách Európy a Ázie.