Dozorná rada

Dozorná rada je dozorným orgánom asociácie, ktorej prináleží právo dozerať a kontrolovať činnosť predstavenstva. Dozorná rada je volená valným zhromaždením na dobu dvoch rokov a tvorí ju predseda a dvaja ďalší členovia.

 

Súčasná dozorná rada bola zvolená na valnom zhromaždení dňa 23. marca 2022.

Filip Veselý, predseda dozornej rady 

Filip Veselý vyštudoval Strojnícku Fakultu v Žiline a celý svoj profesný život sa pohybuje v strojárskych a technologických firmách. Od roku 2014 pracuje na projektoch v oblasti údržby a facility. V roku 2018 nastúpil na post vedúceho Facility manažmentu a túto tematiku aktívne podporuje ako garant aj na česko-slovenskej úrovni skupiny Schaeffler, kde patria až 4 závody.

Zastrešuje i ďalšie témy ako sú energomanažment, Site security, udržateľnosť, fleet manažment, atď. Momentálne aktívne spolupracuje i na akademickej pôde, s STU v Bratislave, v oblastiach energetických strojov a zariadení.

Marián Žitný, člen dozornej rady

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde získal diplom v odbore strojný inžinier. Po ukončení štúdia pracoval ako samostatný projektant, neskôr vedúci renovačných dielní a vedúci oddelenia stavebného dozoru technologickej časti stavby pri výstavbe Ineterhotela, š.p.

V roku 1989 sa stal technickým riaditeľom Hotela Forum v Bratislave a od roku 1993 zastával post výkonného riaditeľa spoločnosti Horse, V období rokov 1995 – 2008 bol konateľom spoločnosti EVYCO, ktorej náplňou práce je Poskytovanie služieb činností v oblasti projektovyého riadenia, IČ, stavebného dozoru a facility managementu.

V súčasnosti je Marán Žitný konateľom spoločnosti First facility – Slovakia, s.r.o.

Michal Fišer, člen dozornej rady

Michal Fišer vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. V roku 2000 nastúpil do spoločnosti KODYS SLOVENSKO ako prvý oficiálny obchodný zástupca. V roku 2003 sa stal Obchodným riaditeľom spoločnosti a vybudoval 10-členný obchodný tím. V roku 2016 sa stal riaditeľom a konateľom spoločnosti KODYS SLOVENSKO a úspešne naďalej vedie firmu i v súčasnosti.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát už od roku 1995. Dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejším technológiám zberu, prenosu a spracovania dát, spoločnosti umožňujú vytvárať komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek. Vlajkovou loďu spoločnosti je vlastný software na správu, evidenciu a inventarizáciu majektu EVIDEI Asset Management, ktorý používa viac ako 100 zákazníkov v 14 krajinách Európy a Ázie.