Neviditeľné riešenie, ktoré zlepšuje pracovné prostredie

Akustické panely? Na čo sú dobré ďalšie lapače prachu?!?

➡ 70% pracovníkov nie je spokojných s hlukom na pracovisku. Ako im vieme pomôcť?

➡ Rozhodli ste sa pre akustické panely či stropy? Čo to znamená z technického hľadiska?

Hladina hluku sa v kanceláriách pohybuje medzi 50 až 90 decibelmi v závislosti od ich usporiadania, zariadenia a činností, ktoré sa v nich vykonávajú. Ak máte v tíme hlučnejšieho kolegu, hladina hluku môže dosahovať až úroveň premávky v meste či na rušnejšej križovatke. Hlučné prostredie má pritom dopad nielen na produktivitu, ale aj na zdravie a mieru absencie.

Prihláste sa na webinár, kde budeme hovoriť o dopadoch hluku na výkonnosť zamestnancov a povieme si o inovatívnych riešeniach, ktoré sú realizovateľné i vo vašich officoch.

Rgistrácia i účasť je bezplatná.