Poradenstvo a konzultácie

Cieľom SAFM ako garanta facility managementu na Slovensku je zvyšovanie kvality FM služieb sprostredkovaním poradenských služieb. Záujemcovia sa môžu obrátiť so žiadosťou o poradenstvo v konkrétnej veci na predstavenstvo asociácie. SAFM navrhne najvhodnejších konzultantov pre riešenie daného problému a odporučí ich záujemcovi.