Vzdelávacia činnosť

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. SAFM  poskytuje záštitu vzdelávacím inštitútom ako Gestor oboru Facility Management na Slovensku