Legislatívna činnosť

Trh facility managementu v Európe predstavuje odhadom objem niekoľko miliárd Euro. Preto bolo potrebné túto metódu definovať a optimalizovať spolu s rozsiahlym a jasným chápaním vzájomných závislostí procesov organizácie a procesov facility managementu. Toto všetko popisuje a upravuje norma STN EN 15221,

 

SAFM prostredníctvom svojich zástupcov je členom TK 109 – Facility Management zodpovedná za implementáciu ISO 41000 do slovenského prostredia.