Spoločnosť BUSINESS WAY s. r. o.

Nový člen SAFM

K dátumu 1.5. 2022 sa naša základňa SAFM opäť rozrástla o nového člena.

 

Spoločnosť BUSINESS WAY, s.r.o. sa venuje technickej správe a údržbe budov. Špecializuje sa na malé a stredné prevádzky. 

Jedným z ich cieľov je i vysvetliť klientom,  že facility manažér nie je iba vedúci údržby. 

 

Pre klientov sú spoľahlivým partnerom, a nie len „dodávateľom služieb“.