Vstup KPMG Slovensko spol. s r.o. do členstva v SAFM

Poradenské služby v oblasti udržateľnosti a ESG môžu ich klienti využiť ako strategický nástroj pri dosahovaní svojich princípov spoločenského, sociálneho a environmentálneho riadenia svojich spoločnosti. Aj KPMG ma vypracovaný svoj vlastný globálny plán („Our Impact Plan“), ktorým tieto ESG princípy implementuje v rámci svojich interných procesov.

 

V rámci asociácie SAFM má KPMG ambíciu poskytnúť svoj strategický prístup, ktorý vedia využiť jednotliví členovia poskytujúci rôzne služby v oblasti FM.

K dňu 1.12. 2022 sa členská základňa SAFM opäť rozrástla o nových odborníkov. Novým členom je spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.

Spoločnosť KPMG pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za tento čas dostala dôveru viac ako 4000 klientov. Ich služby využívajú malé a stredne veľké slovenské spoločnosti, korporácie, inštitúcie štátnej a verejnej správy i súkromní investori zo všetkých hlavných priemyselných odvetví.

 

Klienti oceňujú dôkladnú znalosť lokálneho trhu, ktorá je podporená skúsenosťami a odborníkmi z členských firiem KPMG po celom svete.

Dnes má KPMG na Slovensku viac ako 350 zamestnancov, ktorí poskytujú širokú škálu profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, právnych a poradenských služieb z pobočiek v Bratislave a Košiciach.