Valné zhromaždenie SAFM

Valné zhromaždenie SAFM – zhodnotenie aktivít a pôsobenia slovenskej asociácie facility managementu za rok 2019.

 

Každoročne, v závere roka, SAFM organizuje Valné zhromaždenie, stretnutie predstaviteľov SAFM a jej členov s cieľom odprezentovať všetky aktivity zrealizované v danom roku. Ani tento rok nebol výnimkou.  

 

Dňa 27.11. 2019 sme v priestoroch Wine Park Elesko v Modre privítali predstaviteľov SAFM a jej členskú základňu, ktorá má čoraz viac rastúcu tendenciu. Dôkazom je i fakt, že za tento kalendárny rok vstúpilo do SAFM 5 nových členov, ktorí sú významnými hráčmi v oblasti poskytovania služieb  FM.

 

Valné zhromaždenie otvorila príhovorom prezidentka SAFM, Silvia Nagyová. Po  jej oficiálnom úvode nasledovala správa o činnosti SAFM za rok 2019. Medzi jej hlavné piliere patrili i informácie súvisiace s organizáciou rôznych aktivít, ktoré rozvíjajú celkové vnímanie facility managementu na Slovensku ako je napr. organizácia workshopov projektového manažmentu pre FM, zabezpečenie Pan – európskej FM certifikácie, organizácia 8. ročníka konferencie Dni Facility mangementu či úspešné vydanie odbornej publikácie – 1. ročníka SAFM Guide 2019.

 

Ďalšou časťou bola správa dozornej rady, ktorú odprezentoval Ing. Ladislav Piršel PhD.

V závere sa slova ujala opäť Silvia Nagyová a predniesla návrh činností SAFM pre ďalšie obdobie a rozpočet na rok 2020.

 

Po oficiálnej časti sme absolvovali prehliadku vinárskeho závodu, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie z prostredia produkcie vína. Príjemný večer sme ukončili degustáciou vína a rozhovormi na rôzne témy nie len z prostredia FM.

 

Pevne veríme, že o rok budeme môcť privítať početnejšie zastúpenie našich členov a spolu tak zhodnotíme  aktivity a výzvy, ktoré sme si stanovili pre rok 2020.