Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Milí priaznivci facility managementu,
v mene celej SAFM Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku, ktorá kvôli rôznym opatreniam a vzniknutej situácií spojenej s pandémiou nie vždy mohla byť naplnená tak,  ako sme si ju naplánovali.
I napriek rôznym prekážkam sme hrdí, že sa nám podarili zrealizovať projekty, ktoré nielen vzdelávali, ale predovšetkým posúvali kvalitu facility managementu dopredu.
Do nového roka Vám prajeme hlavne zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.